Wykaz publikacji wybranego autora

Paulina Bździuch, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-3761-6306 połącz konto z ORCID

ResearcherID: W-3179-2018

Scopus: 57194727150
1
 • Analizy GIS w inwentaryzacji emisji do powietrza z transportu drogowego
2
 • Autobusowy transport publiczny w Krakowie na tle najlepszych światowych systemów komunikacji miejskiej oraz ocena wpływu jego modernizacji na wielkość emisji zanieczyszczeń
3
 • Dostępne światowe metody inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń z transportu drogowego
4
 • Emisja metali ciężkich do powietrza z autobusów miejskich w Krakowie w latach 2010–2025
5
 • Evaluation of opportunities for improvement of OSPM model performance by considering secondary dust emissions from roads
6
 • Evaluating the influence of modernization of the urban bus fleet in Krakow in the years 2010-2015 on the amount of pollutants emitted into the air
7
 • Metale ciężkie – wielkości emisji z komunikacji zbiorowej wzdłuż szlaków komunikacyjnych
8
 • Ocena wpływu zmian w organizacji ruchu na jakość powietrza na przykładzie kanionu ulicznego
9
 • Ostatnie dziesięciolecie rozwoju transportu drogowego w Krakowie – znaczenie dla jakości lokalnego powietrza
10
 • Ostatnie dziesięciolecie rozwoju transportu drogowego w Krakowie – znaczenie dla jakości lokalnego powietrza
11
 • Particle matter trends (PM10 and PM2.5) from road transport in Krakow: a street canyon case study av. Krasinski
12
 • Przykład zastosowania oprogramowania COPERT 4 do oceny zmian emisji zanieczyszczeń do powietrza na przykładzie komunikacji miejskiej w Aglomeracji Krakowskiej
13
 • Udział komunikacji miejskiej w emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza z sektora transportu drogowego w Krakowie
14
 • Wykorzystanie narzędzia GIS do oceny zmiany wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza z transportu drogowego