Wykaz publikacji wybranego autora

Paulina Bździuch, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-3761-6306 połącz konto z ORCID

ResearcherID: W-3179-2018

Scopus: 57194727150
1
 • Analizy GIS w inwentaryzacji emisji do powietrza z transportu drogowego[GIS analysis at the inventory of air emissions from road transportation] / Paulina BŹDZIUCH // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 4 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień, Cz. 2 / oprac. Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2018. — Na s. tyt. dod: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : Wrocław 8.12.2018 i Kraków 15.12.2018. — ISBN: 978-83-63058-85-2. — S. 107. — Bibliogr. s. 107

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Emisja metali ciężkich do powietrza z autobusów miejskich w Krakowie w latach 2010–2025Emission of heavy metals into the air from urban buses in Krakow in 2010–2025 / Paulina BŹDZIUCH, Marek BOGACKI // Transport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej ; ISSN 1732-5153. — 2018 R. 37 nr 1, s. 18-25. — Bibliogr. s. 25, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ostatnie dziesięciolecie rozwoju transportu drogowego w Krakowie – znaczenie dla jakości lokalnego powietrza[The last decade of road transport development in Krakow - influence on the quality of local air] / Paulina BŹDZIUCH // W: TYGIEL 2018 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : X interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 17–18 marca 2018 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2018. — ISBN: 978-83-65272-76-8. — S. 178

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ostatnie dziesięciolecie rozwoju transportu drogowego w Krakowie – znaczenie dla jakości lokalnego powietrzaThe last decade of road transport development in Krakow – influence on the quality of local air / Paulina BŹDZIUCH // W: Współczesne problemy z zakresu inżynierii środowiska oraz architektury [Dokument elektroniczny] / red. Zbigniew Czyż, Kamil Maciąg. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2018. — e-ISBN: 978-83-65932-34-1. — S. 117–129. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/285/Wsp%C3%B3%C5%82czesne%20problemy%20z%20zakresu%20in%C5%BCynierii%20%C5%9Brodowiska%20oraz%20architektury.pdf [2018-09-25]. — Bibliogr. s. 127–128, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, transport drogowy, inwentaryzacja emisji

  keywords: air pollution, road transport, emission inventor

  cyfrowy identyfikator dokumentu: