Wykaz publikacji wybranego autora

Paulina Bździuch, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-3761-6306 połącz konto z ORCID

ResearcherID: W-3179-2018

Scopus: 57194727150
1
 • Analizy GIS w inwentaryzacji emisji do powietrza z transportu drogowego[GIS analysis at the inventory of air emissions from road transportation] / Paulina BŹDZIUCH // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 4 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień, Cz. 2 / oprac. Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2018. — Na s. tyt. dod: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : Wrocław 8.12.2018 i Kraków 15.12.2018. — ISBN: 978-83-63058-85-2. — S. 107. — Bibliogr. s. 107

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Autobusowy transport publiczny w Krakowie na tle najlepszych światowych systemów komunikacji miejskiej oraz ocena wpływu jego modernizacji na wielkość emisji zanieczyszczeńBus public transport in Krakow on the background the best world’s transport systems and assessment the impact of modernization on air pollutants emissions / Paulina BŹDZIUCH, Marek BOGACKI // Transport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej ; ISSN 1732-5153. — 2017 nr 4, s. 26–31. — Bibliogr. s. 31, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, komunikacja miejska, polityka transportowa, autobusowy transport publiczny, niskoemisyjny transport

  keywords: air pollution, transport policy, urban transport, bus public transport, low carbon transport

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Dostępne światowe metody inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń z transportu drogowego[Available global methods of air emission inventory from road transport] / Paulina BŹDZIUCH // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 2 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień, Cz. 2 / oprac. Magdalena Górska, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — Na s. tyt. dod: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : Wrocław 2.12.2017 i Kraków 9.12.2017. — ISBN: 978-83-63058-76-0. — S. 103. — Bibliogr. s. 103

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Emisja metali ciężkich do powietrza z autobusów miejskich w Krakowie w latach 2010–2025Emission of heavy metals into the air from urban buses in Krakow in 2010–2025 / Paulina BŹDZIUCH, Marek BOGACKI // Transport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej ; ISSN 1732-5153. — 2018 R. 37 nr 1, s. 18-25. — Bibliogr. s. 25, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Metale ciężkie – wielkości emisji z komunikacji zbiorowej wzdłuż szlaków komunikacyjnych[Heavy metals – the value of public transport emission along road routes] / Paulina BŹDZIUCH // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 2 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień, Cz. 2 / oprac. Magdalena Górska, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — Na s. tyt. dod: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : Wrocław 2.12.2017 i Kraków 9.12.2017. — ISBN: 978-83-63058-76-0. — s. 102. — Bibliogr. s. 102

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Ostatnie dziesięciolecie rozwoju transportu drogowego w Krakowie – znaczenie dla jakości lokalnego powietrza[The last decade of road transport development in Krakow - influence on the quality of local air] / Paulina BŹDZIUCH // W: TYGIEL 2018 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : X interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 17–18 marca 2018 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2018. — ISBN: 978-83-65272-76-8. — S. 178

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ostatnie dziesięciolecie rozwoju transportu drogowego w Krakowie – znaczenie dla jakości lokalnego powietrzaThe last decade of road transport development in Krakow – influence on the quality of local air / Paulina BŹDZIUCH // W: Współczesne problemy z zakresu inżynierii środowiska oraz architektury [Dokument elektroniczny] / red. Zbigniew Czyż, Kamil Maciąg. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2018. — e-ISBN: 978-83-65932-34-1. — S. 117–129. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/285/Wsp%C3%B3%C5%82czesne%20problemy%20z%20zakresu%20in%C5%BCynierii%20%C5%9Brodowiska%20oraz%20architektury.pdf [2018-09-25]. — Bibliogr. s. 127–128, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, transport drogowy, inwentaryzacja emisji

  keywords: air pollution, road transport, emission inventor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Przykład zastosowania oprogramowania COPERT 4 do oceny zmian emisji zanieczyszczeń do powietrza na przykładzie komunikacji miejskiej w Aglomeracji Krakowskiej[Application of the COPERT 4 software in the assessment of air pollutants emission changes on the example of public transport in Krakow agglomeration] / Paulina BŹDZIUCH, Marek BOGACKI // W: Technologie informatyczne w ochronie i kształtowaniu środowiska [Dokument elektroniczny] : I konferencja naukowo-techniczna : Warszawa, 17 stycznia 2017 roku / Polskie Stowarzyszenie Informatyki Środowiska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa] : [PSIS], [2017]. — Slajdy [1–15]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/pGPW0u [2017-04-04]. — Streszcz.. — Tekst streszcz.: https://goo.gl/nmVbqi

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Udział komunikacji miejskiej w emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza z sektora transportu drogowego w Krakowie[Share of public transport in emission of dust and gas into the air from the road transport sector in Krakow] / Paulina BŹDZIUCH // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki : X edycja : Kraków 14.01.2017, Poznań 21.01.2017 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień, cz. 2 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — ISBN: 978-83-63058-68-5. — S. 108. — Bibliogr. s. 108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wykorzystanie narzędzia GIS do oceny zmiany wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza z transportu drogowegoUsing of GIS tool to assessment a changes air pollution emission from road transport / Paulina BŹDZIUCH // W: GIS w inżynierii środowiska [Dokument elektroniczny] : 17 maja 2017, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.giswis.agh.edu.pl/abstrakt_Paulina_B%C5%BAdziuch.pdf [2017-05-29]. — Bibliogr. s. [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: