Wykaz publikacji wybranego autora

Alicja Pstrucha, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57194449726

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
  • Characterization of the pore space of the Carboniferous gas-bearing deposits in the P-29 well (Western Poland)
2
3
  • Parametry petrofizyczne skał zbiornikowych Karpat i zapadliska przedkarpackiego w aspekcie poszukiwania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
4
  • Petrophysical characterization of the Miocene sandstones of the Carpathian Foredeep (South-East Poland)
5
  • Petrophysical characterization of the pore space in gas-bearing Miocene rocks from the Siedliczka area (the Carpathian Foredeep, Poland)
6
  • Petrophysical properties of the Miocene rocks from the deep part the Carpathian Foredeep Basin (South-East Poland)
7
8
  • Przestrzeń porowa piaskowców karbońskich z profilu odwiertu Paproć-29 w świetle badań porozymetrii rtęciowej
9
  • The application of mercury injection capillary pressure method for petrophysical characterization of unconventional reservoir rocks
10
  • The mercury porosimetry method in pore systems characterization of the mudstones: the Carpathian Foredeep, Poland