Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Stanisław Blacharski, mgr inż.

specjalista

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57193384211

PBN: 4004657Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Ekonomiczne aspekty wykorzystania wodoru wytworzonego z nadwyżek energii w polskim systemie gazowniczymEconomic aspects of using hydrogen produced from excess electricity in Polish natural gas system / Łukasz ZABRZESKI, Tomasz Blacharski, Piotr JANUSZ, Maciej KALISKI, Mariusz ŁACIAK // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 61. — Tekst pol.-ang.. — Ł. Zabrzeski – dod. afiliacja: Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S. A. ; T. Blacharski – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 • słowa kluczowe: wodór, sieć gazowa, polski system gazowniczy, polski system elektroenergetyczny, gaz ziemny

  keywords: natural gas, hydrogen, natural gas pipeline, Polish natural gas system, Polish energy system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Prospects for the use of hydrogen in electricity storage in the light of foreign experience / Tomasz Blacharski, Krzysztof KOGUT, Adam SZURLEJ // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 85

 • keywords: natural gas, hydrogen, energy storage

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • The effect of hydrogen transported through gas pipelines on the performance of natural gas grid / Tomasz Blacharski, Piotr JANUSZ, Maciej KALISKI, Łukasz ZABRZESKI // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2016 vol. 33 no. 2, s. 515–529. — Bibliogr. s. 529, Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — tekst: http://goo.gl/VezHpf

 • keywords: natural gas, transmission system, gas transport

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2016.33.2.515

4
 • The importance of LNG for natural gas consumption in the EU / Klaudia METELSKA, Rafał Biały, Tomasz CIEŚLIK, Tomasz Blacharski, Adam SZURLEJ // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00132, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/qA0EVb [2016-10-06]. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — T. Cieślik - dod. afiliacja: Polish Academy of Science, Institute of Nuclear Physics. — SEED 2016 : 1\textsuperscript{st} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17–19, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20161000132

5
 • The perspectives for the use of hydrogen for electricity storage considering the foreign experience / Tomasz Blacharski, Krzysztof KOGUT, Adam SZURLEJ // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 14 art. no. 01045, s. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2017/02/e3sconf_ef2017_01045.pdf [2017-04-07]. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-15. — Toż w wersji drukowanej. — T. Blacharski - afiliacja: Polish Gas Company, Warszawa. — Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20171401045

6
 • Wpływ dostaw LNG na rozwój krajowego rynku gazu ziemnegoThe influence of the LNG supplies on natural gas domestic market development / Tomasz Blacharski, Rafał Biały, Maciej KALISKI, Bartosz Stachowiak, Adam SZURLEJ // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2016 nr 95, s. 253–263. — Bibliogr. s. 262–263, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, rynek gazu ziemnego, dostawy LNG, gaz ziemny

  keywords: natural gas market, natural gas, energy security, LNG supplies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wpływ terminalu LNG na rozwój krajowego rynku gazu ziemnego[The influence of the LPG terminal on natural gas domestic market development] / Tomasz Blacharski, Klaudia METELSKA, Rafał Biały, Tomasz CIEŚLIK, Adam SZURLEJ // Przegląd Gazowniczy ; ISSN 1732-6575. — 2016 nr 2, s. 8–11. — Bibliogr. s. 11. — T. Cieślik – dod. afiliacja: Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: