Wykaz publikacji wybranego autora

Edyta Kuk, mgr inż.

poprzednio: Mikołajczak

asystent

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3298-7359 orcid iD

ResearcherID: A-6849-2018

Scopus: 57191738774

PBN: 5e7093e4878c28a0473b2cc2

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem231112
202222
2021312
2020312
2019862
2018523
2017211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem233155
2022211
202133
202033
20198134
20185131
201722
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem231112
2022211
202133
202033
2019853
2018541
2017211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem23815
2022211
2021321
2020321
2019826
2018514
201722
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem23167
2022211
202133
202033
2019844
2018541
2017211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem23176
2022211
202133
202033
2019844
2018541
2017221
 • Analiza możliwości podziemnego magazynowania paliw ciekłych w kawernach solnychAnalysis of possibility of the underground storage of liquid fuels in salt caverns / Edyta KUK, Piotr KOSOWSKI, Jerzy STOPA, Ewa KNAPIK, Michał KUK // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30\textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book = Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30. międzynarodowa konferencja : obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu : Kraków, 5–7 czerwca 2019 / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — ISBN: 978-83-60900-71-0. — S. 15. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: kawerny solne, paliwa ciekłe, podziemne magazynowanie

  keywords: underground storage, liquid fuels, salt caverns

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza możliwości zastosowania metody CCS-EOR na przykładzie złoża ropy naftowej w Karpatach fliszowychAnalysis of CCS-EOR application on exemplary oil field from Carpathian flysch bel / Michał KUK, Paweł WOJNAROWSKI, Edyta KUK // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30\textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book = Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30. międzynarodowa konferencja : obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu : Kraków, 5–7 czerwca 2019 / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — ISBN: 978-83-60900-71-0. — S. 16. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: sekwestracja CO2, CCS-EOR, metody trzecie eksploatacji

  keywords: CO2 sequestration, CCS-EOR, tertiary recovery methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis and selection of $CO_{2}$ sources for CCS-EOR projects in oil fields clusters in Poland / Edyta MIKOŁAJCZAK, Piotr KOSOWSKI, Jerzy STOPA, Joanna WARTAK // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2018 vol. 35 no. 1, s. 295–307. — Bibliogr. s. 307, Summ.

  orcid iD
 • keywords: CO2, EOR, cluster, CCS, oil field, emitters selection

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2018.35.1.295

4
5
 • Analysis of CCS-EOR application on exemplary oil field from Carpathian Flysch Belt / Edyta KUK, Michał KUK, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI // W: SGEM 2019 : 19\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 9–11 December 2019, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 19, Oil and gas exploration, hydrology and water resources, forest ecosystems. Iss. 1.4, Science and technologies in geology, oil and gas exploration, water resources, forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2019. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-97-3. — S. 95–102. — Bibliogr. s. 102, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: CO2, sequestration, CCS-EOR, tertiary recovery methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Application of artificial intelligence methods to underground gas storage control / Edyta KUK // W: SPE annual technical conference and exhibition [Dokument elektroniczny] : 30 September – 2 October, Calgary, Canada : [proceedings]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Richardson : Society of Petroleum Engineers], 2019. — e-ISBN: 978-1-61399-6638. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-200305-STU [2020-02-24]. — Bibliogr.. — Pełny tekst dostępny po zakupie

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2118/200305-STU

7
 • Empirical modeling of two-phase CBM production using analogy to nature / Jerzy STOPA, Edyta MIKOŁAJCZAK // Journal of Petroleum Science & Engineering : an International Journal Devoted to Integrated Reservoir Studies ; ISSN 0920-4105. — 2018 vol. 171, s. 1487–1495. — Bibliogr. s. 1495, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-07-06

  orcid iD
 • keywords: mathematical modelling, coalbed methane, production forecasting, declines curves, logistic equation, Lotka-volterra model

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.petrol.2018.07.018

8
 • Estimation of carbon dioxide injection into reservoirs potential to enhance oil production and reduce $CO_2$ emissions to the atmosphere / Edyta KUK, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Michał KUK // International Journal of Oil Gas and Coal Technology ; ISSN 1753-3309. — 2021 vol. 26 no. 1, s. 12–24. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-11-23

  orcid iD
 • keywords: EOR, CO2 sequestration, enhanced oil recovery, material balance, CO2-EOR, production forecasting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1504/IJOGCT.2021.111879

9
 • Intelligent control of $CO_{2}$-EOR process / Edyta MIKOŁAJCZAK, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Damian JANIGA, Robert CZARNOTA // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2018 vol. 35 no. 1, s. 235–243. — Bibliogr. s. 241–243, Summ.

  orcid iD
 • keywords: artificial intelligence, production optimization, intelligent control, CO2-EOR

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2018.35.1.235

10
 • Magazynowanie paliw płynnych w Polsce : stan obecny i możliwości rozwojuStorage of liquid fuels in Poland : a current state and development opportunities / Edyta KUK, Piotr KOSOWSKI, Jerzy STOPA, Zbigniew FĄFARA, Ewa KNAPIK, Michał KUK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2019 t. 98 nr 5, s. 793–796. — Bibliogr. s. 796

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2019.5.20

11
 • Magazynowanie paliw płynnych w Polsce : stan obecny i możliwości rozwojuStorage of liquid fuels in Poland : a current state and development opportunities / Edyta KUK, Piotr KOSOWSKI, Jerzy STOPA, Zbigniew FĄFARA, Ewa KNAPIK, Michał KUK // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30\textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book = Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30. międzynarodowa konferencja : obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu : Kraków, 5–7 czerwca 2019 / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — ISBN: 978-83-60900-71-0. — S. 56. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • Ocena ryzyka magazynowania paliw ciekłych w zbiornikach naziemnych wywołanego działaniem czynników atmosferycznychRisk analysis of fuel storage in ground tanks connected to atmospheric factors / Edyta KUK, Michał KUK, Mariusz ŁACIAK // W: Bezpieczeństwo energetyczne: filary i perspektywa rozwoju [Dokument elektroniczny] : księga abstraktów IV konferencji naukowej : 1–2 kwietnia 2019, [Rzeszów, Polska] = Energy security : pillars and development perspective : 4th scientific conference / red. Paweł Borkowski, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wyd. 2. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, 2019. — e-ISBN: 978-83-946727-5-1. — S. 26. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2018/10/Ksi%C4%99ga-Abstrakt%C3%B3w_2019.pdf

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, LNG, analiza ryzyka, zbiorniki naziemne

  keywords: LNG, energy security, risk analysis, ground tanks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Optimal well control based on auto-adaptive decision tree—maximizing energy efficiency in high-nitrogen underground gas storage / Edyta KUK, Jerzy STOPA, Michał KUK, Damian JANIGA, Paweł WOJNAROWSKI // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 vol. 15 iss. 9 art. no. 3413, s. 1–22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 21–22, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-05-07. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/9/3413/pdf?version=1651899985

  orcid iD
 • keywords: machine learning, optimal control, artificial intelligence, auto-adaptive decision tree, sequential model-based algorithm configuration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15093413

16
 • Optimization wells placement policy for enhanced $CO_{2}$ storage capacity in mature oil reservoirs / Michał KUK, Edyta KUK, Damian JANIGA, Paweł WOJNAROWSKI, Jerzy STOPA // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 16 art. no. 4054, s. 1–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18–20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-08-05. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/16/4054/pdf

  orcid iD
 • keywords: CCS, carbon capture and storage, well placement optimization, CCS-EOR, CO2 enhanced oil recovery

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13164054

17
 • Optymalizacja efektu wykraplania się kondensatu w złożu poprzez inteligentne sterowanie reiniekcją gazuOptimization of condensate banking effect by smart control of gas reinjection / Edyta MIKOŁAJCZAK // W: 12 Polski Kongres Naftowców i Gazowników : przyszłość upstreamu i downstreamu w Polsce na tle zmian zachodzących na europejskim rynku ropy i gazu : Kraków, 16-18 maja 2018 : streszczenia referatów = 12th Polish Congress of Oil and Gas Industry Professionals : the future of upstream and downstream in Poland in the context of the changes occurring on the European oil and gas market : Cracow, 16-18 May 2018 : book of abstracts / zesp. red. Piotr Dziadzio, Jolanta Likus, Dominika Bernaś. — Kraków : Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 2018. — S. 175–176. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Petroleum reservoir control optimization with the use of the auto-adaptive decision trees / Edyta KUK, Jerzy STOPA, Michał KUK, Damian JANIGA, Paweł WOJNAROWSKI // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 18 art. no. 5702, s. 1-20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19-20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-09-10. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/18/5702/pdf

  orcid iD
 • keywords: machine learning, artificial intelligence, production optimization, CCS-EOR, auto-adaptive decision tree, sequential model-based algorithm configuration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14185702

19
 • Połączenie metod sterowania optymalnego i sztucznej inteligencji oraz dobrych praktyk w zarządzaniu podziemnymi magazynami gazu[Combining of optimal control, AI and best practices for management of underground gas storages] / Robert Perkowski, Krzysztof Potera, Jerzy STOPA, Edyta KUK // Przegląd Gazowniczy ; ISSN 1732-6575. — 2022 nr 4, s. 53–58. — Bibliogr. s. 58. — J. Stopa, E. Kuk - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie ; J. Stopa - dod. afiliacja: PGNiG SA

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Small-scale LNG market optimization – intelligent distribution network / Edyta KUK, Bartłomiej Małkus, Michał KUK // W: ENTRENOVA – ENTerprise REseach inNOVAtion conference [Dokument elektroniczny] : 10-12, September 2020, virtual conference, Croatia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Zagreb] : IRENET Society for Advancing Innovation and Research in Economy, 2020. — (Proceedings of the ENTRENOVA - Enterprise Research Innovation Conference ; ISSN 2706-4735 ; vol. 6 no. 1). — S. 522–530. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 529–530, Abstr.. — tekst: https://proceedings.entrenova.org/entrenova/article/view/353/370

 • keywords: reinforcement learning, LNG, distribution network, liquefied natural gas, artificial intelligence, economic optimization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Smart control of $CO_{2}$ Huff and Puff process in dual porosity reservoir / Damian JANIGA, Jerzy STOPA, Edyta MIKOŁAJCZAK, Paweł WOJNAROWSKI, Robert CZARNOTA // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27-29 November, 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 15, Oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-26-3. — S. 461–467. — Bibliogr. s. 467, Abstr.

 • keywords: EOR, dual porosity, CO2 Huff and Puff

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017H/15/S06.058

22
 • Smart optimization of proactive control of petroleum reservoir / Edyta KUK, Michał KUK, Damian JANIGA, Paweł WOJNAROWSKI, Jerzy STOPA // W: The 7th ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference – ENTRENOVA 2021 [Dokument elektroniczny] : Zagreb, Croatia, 9-10 September 2021. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Zagreb : University of Zagreb], [2021]. — (Proceedings of the ENTRENOVA - Enterprise Research Innovation Conference ; ISSN 2706-4735 ; vol. 7 no. 1). — S. 1-10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://hrcak.srce.hr/file/382164 [2021-09-28]. — Bibliogr. s. 8-9, Abstr.

 • keywords: artificial intelligence, control optimization, hydrocarbon wells production, temporal clustering, autoadaptive decision tree

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w komputerowej symulacji złóżApplication of evolutionary algorithms in reservoir simulation / Jerzy STOPA, Damian JANIGA, Paweł WOJNAROWSKI, Robert CZARNOTA, Edyta MIKOŁAJCZAK // W: Geopetrol 2018 : rozwój technik poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów : [Zakopane–Kościelisko, 17–20.09.2018] : materiały konferencyjne = Development of hydrocarbon exploration and production technologies. — Kraków : Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, 2018. — ISBN: 978-83-65649-27-0. — S. 937–942. — Bibliogr. s. 941–942, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: