Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Cieślik, mgr inż.

doktorant

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-8100-5668

ResearcherID: brak

Scopus: 55344355700
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • Analiza dynamiki rozwoju sieci gazowej w podziale na województwa
2
 • A review of currently available LNG facilities and means of transport used for supplying terminals in natural gas with a projection of LNG prices in the USA
3
 • Changes in the structure of electricity in the US, China, Japan and the EU and prediction of energy consumption
4
 • Change in the structure of electricity generation in the USA, China, Japan and the EU, and a forecast of electricity consumption
5
 • Comparison of electricity generating from natural gas and from other sources in selected EU member states and in the USA – a review
6
 • Modeling of gas consumption in the city
7
 • Modeling of gas consumption in the city
8
 • Prognozowanie pracy sieci gazowej za pomocą sztucznych sieci neuronowych
9
 • Prognozowanie spadku ciśnienia w gazociągu oraz poboru gazu przez klientów indywidualnych i przemysłowych
10
 • Prognozowanie stanu jakości powietrza w Krakowie
11
 • Próba oceny krajowego bezpieczeństwa zaopatrzenia w gaz ziemny
12
 • Próba zbudowania mapy drogowej klientów gazu ziemnego
13
 • Przegląd obecnie istniejących instalacji LNG i środków transportu służących do zaopatrywania terminale w gaz oraz prognozowanie ceny LNG w USA
14
 • Rozwój energetyki gazowej a koszty wytwarzania energii elektrycznej
15
 • Skuteczność prognozowania zużycia gazu z wykorzystaniem metod regresji i sztucznych sieci neuronowych
16
 • The importance of LNG for natural gas consumption in the EU
17
 • Wpływ dodawania biogazu i gazu drzewnego na parametry spalania gazu ziemnego oraz pracę turbiny gazowej
18
 • Wpływ realizacji założeń ujętych w programach ochrony powietrza na zużycie gazu ziemnego przez gospodarstwa domowe
19
 • Wpływ rozbudowy systemu dystrybucji gazu ziemnego na ograniczenie niskiej emisji
20
 • Wpływ terminalu LNG na rozwój krajowego rynku gazu ziemnego
21
 • Wpływ wybranych czynników na zużycie gazu ziemnego w powiatach
22
 • Wskaźniki emisyjności dla technologii stosowanych w indywidualnych systemach grzewczych – mity i rzeczywistość
23
 • Zmiana w strukturze wytwarzania energii elektrycznej w USA, Chinach, Japonii i UE oraz prognozowanie zużycia energii
24
 • Zużycie gazu ziemnego w podziale na województwa