Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Cieślik, mgr inż.

asystent

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kzre, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego


 • 2021

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8100-5668 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 55344355700

PBN: 5e709298878c28a047398ac2

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • A review of currently available LNG facilities and means of transport used for supplying terminals in natural gas with a projection of LNG prices in the USA / Klaudia METELSKA, Tomasz CIEŚLIK // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2016 vol. 33 no. 1, s. 49–67. — Bibliogr. s. 66–67, Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — tekst: http://goo.gl/GnlIXh

 • keywords: LNG, LNG transport, LNG storage

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2016.33.1.49

2
 • Analiza dynamiki rozwoju sieci gazowej w podziale na województwaAnalysis of the dynamics of gas network development by voivodships / Adam SZURLEJ, Tomasz CIEŚLIK, Piotr JANUSZ, Klaudia METELSKA, Janusz ZYŚK // W: Bezpieczeństwo energetyczne: filary i perspektywa rozwoju [Dokument elektroniczny] : księga abstraktów III ogólnopolskiej konferencji naukowej : 16–17 kwietnia 2018, [Rzeszów, Polska] / red. Paweł J. Borkowski, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, 2018. — e-ISBN: 978-83-946727-4-4. — S. 49. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2017/08/KSI%C4%98GA_ABSTRAKT%C3%93W.pdf

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, rynek gazu, sieć gazowa, gaz ziemny

  keywords: natural gas, energy security, gas market, gas pipelines

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Change in the structure of electricity generation in the USA, China, Japan and the EU, and a forecast of electricity consumption / Tomasz CIEŚLIK // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2017 vol. 34 no. 1, s. 291–302. — Bibliogr. s. 301–302, Summ.. — Toż na CD-ROMie. — Dod. afiliacja autora: Institute of Nuclear Physics. Polish Academy of Sciences. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2017.34.1/drill.2017.34.1.291.pdf

 • keywords: forecasting, regression, emission, electricity mix, generation capacity in the energy sector

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2017.34.1.291

4
 • Changes in the structure of electricity in the US, China, Japan and the EU and prediction of energy consumption / Tomasz CIEŚLIK // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 40. — Dod. afiliacja: Instytut Fizyki Jądrowej PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Comparison of electricity generating from natural gas and from other sources in selected EU member states and in the USA – a review / Klaudia METELSKA, Rafał BIAŁY, Tomasz CIEŚLIK, Adam SZURLEJ // Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery ; ISSN 0079-3205. — 2017 no. 137, s. 105–121. — Bibliogr. s. 119–121, Abstr.. — T. Cieślik – dod. afiliacja: Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences. — tekst: http://imp.gda.pl/files/transactions/137/137_07.pdf

 • keywords: gas production, power generation, gas price, production for electricity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Indirect impact of the COVID-19 pandemic on natural gas consumption by commercial consumers in a selected city in Poland / Tomasz CIEŚLIK, Piotr NARLOCH, Adam SZURLEJ, Krzysztof KOGUT // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 vol. 15 iss. 4 art. no. 1393, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-02-14. — T. Cieślik - dod. afiliacja: Institute of Nuclear Physics PAN, Kraków. — P. Narloch - dod. afiliacja: Polish Gas Company, Tarnów. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/4/1393/pdf

 • keywords: neural networks, lockdown, forecasting gas consumption

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15041393

7
8
 • Modeling of gas consumption in the city / Tomasz CIEŚLIK, Klaudia METELSKA // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 41. — T. Cieślik – dod. afiliacja: Instytut Fizyki Jądrowej PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ogniwa paliwowe zasilane wodorem z reformingu metanolu jako komponenty hybrydowych źródeł energii dla miejskich samochodów elektrycznych[Hydrogen fuel cells from methanol reforming as components of hybrid energy sources for city electric cars] / Andrzej RAŹNIAK, Magdalena DUDEK, Bartosz ADAMCZYK, Tomasz CIEŚLIK // W: XIII konferencja z cyklu Ochrona i inżynieria środowiska [Dokument elektroniczny] : profesor Walery Goetel - prekursor zrównoważonego rozwoju : Kraków, 19 września 2022 : streszczenia referatów wygłoszonych podczas konferencji / Akademia Górniczo-Hutnicza, Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w Katedrze Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska WIMiR. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH, 2022. — S. 15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://konferencja.szkola.imir.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/STRESZCZENIA-A5-16.09.2022-fin.pdf [2022-09-26]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Prognozowanie pracy sieci gazowej za pomocą sztucznych sieci neuronowychForecasting the work of gas network by means of artificial neural network / Tomasz CIEŚLIK, Krzysztof KOGUT // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2016 R. 72 nr 6, s. 443–450. — Bibliogr. s. 450. — Artykuł powstał na podstawie referatu z Konferencji naukowo-technicnej FORGAZ 2016 "Techniki i technologie dla gazownictwa – pomiary, badania, eksploatacja", 13–15 stycznia 2016, Muszyna. — T. Cieślik – dod. afiliacja: Instytut Fizyki Jądrowej PAN

 • słowa kluczowe: prognozowanie, sieć neuronowa, spadek ciśnienia, sieć gazowa

  keywords: forecasting, neural network, pressure drop, gas network

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18668/NG.2016.06.08

11
 • Prognozowanie spadku ciśnienia w gazociągu oraz poboru gazu przez klientów indywidualnych i przemysłowych[Forecasting gas pressure drop and gas consumption by individual and industrial customers] / Tomasz CIEŚLIK // W: TYGIEL 2017 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : IX interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 18–19 marca 2017 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2017. — ISBN: 978-83-65272-51-5. — S. 226. — Dod. afiliacja: IFJ PAN im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Prognozowanie stanu jakości powietrza w Krakowie[Forecasting of air quality in Cracow] / Tomasz CIEŚLIK // W: TYGIEL 2017 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : IX interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 18–19 marca 2017 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2017. — ISBN: 978-83-65272-51-5. — S. 403–404. — Dod. afiliacja Autora: IFJ PAN im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Prognozowanie zużycia gazu ze stacji LNG[Forecasting gas consumption from LNG stations] / Tomasz CIEŚLIK, Andrzej Żero, Piotr NARLOCH, Krzysztof KOGUT // W: Księga posterów VII konferencji naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju" [Dokument elektroniczny] : Rzeszów, 12–13 września 2022 r. / red. Paweł Borkowski, [et al.] ; Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, 2022. — e-ISBN: 978-83-958517-4-2. — S. 21-22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2022/03/Ksi%C4%99ga_Poster%C3%B3w-VII_Konferencja_2022-IPE-2022-08-31_18-30.pdf [2022-09-06]. — Dod. afiliacja autorów: T. Cieślik - Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ; P. Narloch - Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Próba oceny krajowego bezpieczeństwa zaopatrzenia w gaz ziemnyAn attempt to assess the national security of natural gas supplies / Rafał Biały, Tomasz CIEŚLIK, Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Andrii OLIINYK, Adam SZURLEJ // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2017 t. 91 nr 4, s. 128–130. — Bibliogr. s. 130, Streszcz., Summ.. — T. Cieślik – dod. afiliacja: IFJ PAN

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, polityka energetyczna, bilans energetyczny, gaz ziemny

  keywords: natural gas, energy security, energy policy, energy balance

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/17.2017.4.2

15
 • Próba zbudowania mapy drogowej klientów gazu ziemnegoAttempt to build the road map of natural gas customers / Tomasz CIEŚLIK, Piotr Narloch, Krzysztof KOGUT, Klaudia METELSKA // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2017 t. 91 nr 4, s. 123–127. — Bibliogr. s. 127, Streszcz., Summ.. — T. Cieślik – dod. afiliacja: Instytut Fizyki Jądrowej PAN

 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, prognozowanie, analiza zużycia, gaz ziemny

  keywords: artificial neural networks, natural gas, forecasting, consumption analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/17.2017.4.1

16
 • Przegląd obecnie istniejących instalacji LNG i środków transportu służących do zaopatrywania terminale w gaz oraz prognozowanie ceny LNG w USA[An overview of existing LNG facilities and means of transport for supply of terminals in gas and forecasting prices of LNG in the USA] / Tomasz CIEŚLIK // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016 = Directions of development of oil and gas industry in Poland and in the world : 27\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Rozwój energetyki gazowej a koszty wytwarzania energii elektrycznejComparison of the costs of developing gas-generated electricity with the costs of generating electricity from other sources / Klaudia METELSKA, Rafał Biały, Tomasz CIEŚLIK, Adam SZURLEJ // W: Energetyka gazowa 2016 : materiały VI konferencji naukowo-technicznej : Zawiercie, 20–22 kwietnia 2016 : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. Łukasza Barteli [et al.] ; Politechnika Śląska, PAN Polska Akademia Nauk. — Gliwice : Wydawnictwo Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych, 2016. — ISBN: 978-83-64497-03-2. — S. 245–261. — Bibliogr. s. 259–261, Streszcz., Abstr.. — T. Cieślik – dod. afiliacja: Instytut Fizyki Jądrowej PAN

 • słowa kluczowe: energetyka gazowa, cena gazu, gaz ziemny

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Skuteczność prognozowania zużycia gazu z wykorzystaniem metod regresji i sztucznych sieci neuronowychPrediction of gas consumption efficiency using regression and artificial neural networks / Tomasz CIEŚLIK, Klaudia METELSKA // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2017 t. 34 z. 64, s. 133–141. — Bibliogr. s. 141, Summ.. — T. Cieślik – dod. afiliacja: Instytut Fizyki Jądrowej PAN

 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, regresja liniowa, regresja potęgowa, konsumpcja gazu

  keywords: gas consumption, parametry sztuczne, linear regression, exponential regression, parameters of artificial neural networks

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2017.13

19
 • The importance of LNG for natural gas consumption in the EU / Klaudia METELSKA, Rafał Biały, Tomasz CIEŚLIK, Tomasz Blacharski, Adam SZURLEJ // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00132, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/qA0EVb [2016-10-06]. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — T. Cieślik - dod. afiliacja: Polish Academy of Science, Institute of Nuclear Physics. — SEED 2016 : 1\textsuperscript{st} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17–19, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20161000132

20
 • Wpływ dodawania biogazu i gazu drzewnego na parametry spalania gazu ziemnego oraz pracę turbiny gazowej[Influence of adding biogas and wood gas (holz gas) for burning parameters of natural gas and gas turbine works] / Tomasz CIEŚLIK, Klaudia METELSKA // W: Ekoenergetyka – biogaz : badania, technologie i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego : praca zbiorowa : Bałtyckie Forum Biogazu : 16–17 czerwca 2016 r. / red. nauk. Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch. — Gdańsk : GSW Gdańska Szkoła Wyższa, 2016. — (Ekoenergetyka). — ISBN: 978-83-89762-77-1. — S. 163–175. — Bibliogr. s. 174–175, Streszcz.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza. - T. Cieślik – dod. afiliacja: Instytut Fizyki Jądrowej PAN

 • słowa kluczowe: biogaz, syngaz, parametry spalania, efektywność pracy turbiny, gaz ziemny

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wpływ pandemii Covid-19 na zużycie gazu ziemnego przez odbiorców komercyjnych w wybranym mieście w PolsceThe impact of Covid-19 pandemic of natural gas consumption by commercial customers in a selected city in Poland / Tomasz CIEŚLIK, Piotr NARLOCH, Krzysztof KOGUT, Adam SZURLEJ // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2021 nr 3, s. 3-10. — Bibliogr. s. 8-10, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, rynek gazu, prognozowanie zużycia gazu, lockdown

  keywords: neural networks, gas market, lockdown, gas consumption forecasting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wpływ realizacji założeń ujętych w programach ochrony powietrza na zużycie gazu ziemnego przez gospodarstwa domoweImpact of implementation of intentions included in air protection programs on consumption of natural gas in households / Tomasz CIEŚLIK, Piotr JANUSZ, Krzysztof KOGUT, Adam SZURLEJ, Janusz ZYŚK // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2018 nr 6, s. 42–46. — Bibliogr. s. 45–46, Streszcz., Summ.. — T. Cieślik – dod. afiliacja: IFJ PAN

 • słowa kluczowe: gospodarstwa domowe, niska emisja, ochrona powietrza, gaz ziemny

  keywords: natural gas, households, low stack emission, air protection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ rozbudowy systemu dystrybucji gazu ziemnego na ograniczenie niskiej emisjiImpact of the expansion of the natural gas distribution system on the reduction of low emissions / Tomasz CIEŚLIK, Przemysław Wnęk, Adam SZURLEJ // W: Bezpieczeństwo energetyczne: filary i perspektywa rozwoju [Dokument elektroniczny] : księga abstraktów IV konferencji naukowej : 1–2 kwietnia 2019, [Rzeszów, Polska] = Energy security : pillars and development perspective : 4th scientific conference / red. Paweł Borkowski, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wyd. 2. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, 2019. — e-ISBN: 978-83-946727-5-1. — S. 58. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — T. Cieślik - dod. afiliacja: Instytut Fizyki Jądrowej PAN. — tekst: http://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2018/10/Ksi%C4%99ga-Abstrakt%C3%B3w_2019.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, jakość powietrza, gaz ziemny

  keywords: natural gas, air quality, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wpływ rozwoju systemu dystrybucji gazu oraz zwiększenia zużycia tego paliwa na poprawę jakości powietrza w wybranych miastach MałopolskiImpact of the development of the gas distribution system network and increasing the consumption of this fuel on improving air quality in selected cities of Lesser Poland / Tomasz CIEŚLIK, Adam SZURLEJ, Krzysztof KOGUT, Piotr NARLOCH, Przemysław WNĘK // W: Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju [Dokument elektroniczny] : księga abstraktów V konferencji naukowej : Rzeszów, 12–13 października 2020 r. / red. Paweł J. Borkowski [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, 2020. — e-ISBN: 978-83-946727-9-9. — S. 42. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2020/08/Ksi%C4%99ga-abstrakt%C3%B3w-2020-Wydanie-I.pdf [2020-08-20]. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza ; T. Cieślik - pierwsza afiliacja: Instytut Fizyki Jądrowej PAN

 • słowa kluczowe: jakość powietrza, gazyfikacja, gaz ziemny

  keywords: natural gas, air quality, gasification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wpływ terminalu LNG na rozwój krajowego rynku gazu ziemnego[The influence of the LPG terminal on natural gas domestic market development] / Tomasz Blacharski, Klaudia METELSKA, Rafał Biały, Tomasz CIEŚLIK, Adam SZURLEJ // Przegląd Gazowniczy ; ISSN 1732-6575. — 2016 nr 2, s. 8–11. — Bibliogr. s. 11. — T. Cieślik – dod. afiliacja: Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: