Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Cieślik, mgr inż.

asystent

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kzre, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego


 • 2021

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8100-5668 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 55344355700

PBN: 5e709298878c28a047398ac2

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem3111416
2022321
2021211
202011
2019422
2018312
201711146
2016734
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem311984
2022321
202122
202011
2019422
2018321
20171165
2016752
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem31292
2022321
202122
202011
201944
201833
20171111
2016761
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem31130
2022312
202122
202011
201944
201833
20171111
201677
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem311615
2022312
2021211
202011
2019422
2018321
20171165
2016743
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem311912
2022312
2021211
202011
2019422
2018321
20171174
20167611
 • A review of currently available LNG facilities and means of transport used for supplying terminals in natural gas with a projection of LNG prices in the USA / Klaudia METELSKA, Tomasz CIEŚLIK // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2016 vol. 33 no. 1, s. 49–67. — Bibliogr. s. 66–67, Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — tekst: http://goo.gl/GnlIXh

 • keywords: LNG, LNG transport, LNG storage

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2016.33.1.49

2
 • Analiza dynamiki rozwoju sieci gazowej w podziale na województwaAnalysis of the dynamics of gas network development by voivodships / Adam SZURLEJ, Tomasz CIEŚLIK, Piotr JANUSZ, Klaudia METELSKA, Janusz ZYŚK // W: Bezpieczeństwo energetyczne: filary i perspektywa rozwoju [Dokument elektroniczny] : księga abstraktów III ogólnopolskiej konferencji naukowej : 16–17 kwietnia 2018, [Rzeszów, Polska] / red. Paweł J. Borkowski, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, 2018. — e-ISBN: 978-83-946727-4-4. — S. 49. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2017/08/KSI%C4%98GA_ABSTRAKT%C3%93W.pdf

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, rynek gazu, sieć gazowa, gaz ziemny

  keywords: natural gas, energy security, gas market, gas pipelines

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Change in the structure of electricity generation in the USA, China, Japan and the EU, and a forecast of electricity consumption / Tomasz CIEŚLIK // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2017 vol. 34 no. 1, s. 291–302. — Bibliogr. s. 301–302, Summ.. — Toż na CD-ROMie. — Dod. afiliacja autora: Institute of Nuclear Physics. Polish Academy of Sciences. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2017.34.1/drill.2017.34.1.291.pdf

 • keywords: forecasting, regression, emission, electricity mix, generation capacity in the energy sector

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2017.34.1.291

4
 • Changes in the structure of electricity in the US, China, Japan and the EU and prediction of energy consumption / Tomasz CIEŚLIK // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 40. — Dod. afiliacja: Instytut Fizyki Jądrowej PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Comparison of electricity generating from natural gas and from other sources in selected EU member states and in the USA – a review / Klaudia METELSKA, Rafał BIAŁY, Tomasz CIEŚLIK, Adam SZURLEJ // Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery ; ISSN 0079-3205. — 2017 no. 137, s. 105–121. — Bibliogr. s. 119–121, Abstr.. — T. Cieślik – dod. afiliacja: Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences. — tekst: http://imp.gda.pl/files/transactions/137/137_07.pdf

 • keywords: gas production, power generation, gas price, production for electricity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Indirect impact of the COVID-19 pandemic on natural gas consumption by commercial consumers in a selected city in Poland / Tomasz CIEŚLIK, Piotr NARLOCH, Adam SZURLEJ, Krzysztof KOGUT // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 vol. 15 iss. 4 art. no. 1393, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-02-14. — T. Cieślik - dod. afiliacja: Institute of Nuclear Physics PAN, Kraków. — P. Narloch - dod. afiliacja: Polish Gas Company, Tarnów. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/4/1393/pdf

 • keywords: neural networks, lockdown, forecasting gas consumption

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15041393

7
8
 • Modeling of gas consumption in the city / Tomasz CIEŚLIK, Klaudia METELSKA // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 41. — T. Cieślik – dod. afiliacja: Instytut Fizyki Jądrowej PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ogniwa paliwowe zasilane wodorem z reformingu metanolu jako komponenty hybrydowych źródeł energii dla miejskich samochodów elektrycznych[Hydrogen fuel cells from methanol reforming as components of hybrid energy sources for city electric cars] / Andrzej RAŹNIAK, Magdalena DUDEK, Bartosz ADAMCZYK, Tomasz CIEŚLIK // W: XIII konferencja z cyklu Ochrona i inżynieria środowiska [Dokument elektroniczny] : profesor Walery Goetel - prekursor zrównoważonego rozwoju : Kraków, 19 września 2022 : streszczenia referatów wygłoszonych podczas konferencji / Akademia Górniczo-Hutnicza, Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w Katedrze Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska WIMiR. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH, 2022. — S. 15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://konferencja.szkola.imir.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/STRESZCZENIA-A5-16.09.2022-fin.pdf [2022-09-26]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Prognozowanie pracy sieci gazowej za pomocą sztucznych sieci neuronowychForecasting the work of gas network by means of artificial neural network / Tomasz CIEŚLIK, Krzysztof KOGUT // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2016 R. 72 nr 6, s. 443–450. — Bibliogr. s. 450. — Artykuł powstał na podstawie referatu z Konferencji naukowo-technicnej FORGAZ 2016 "Techniki i technologie dla gazownictwa – pomiary, badania, eksploatacja", 13–15 stycznia 2016, Muszyna. — T. Cieślik – dod. afiliacja: Instytut Fizyki Jądrowej PAN

 • słowa kluczowe: prognozowanie, sieć neuronowa, spadek ciśnienia, sieć gazowa

  keywords: forecasting, neural network, pressure drop, gas network

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18668/NG.2016.06.08

11
 • Prognozowanie spadku ciśnienia w gazociągu oraz poboru gazu przez klientów indywidualnych i przemysłowych[Forecasting gas pressure drop and gas consumption by individual and industrial customers] / Tomasz CIEŚLIK // W: TYGIEL 2017 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : IX interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 18–19 marca 2017 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2017. — ISBN: 978-83-65272-51-5. — S. 226. — Dod. afiliacja: IFJ PAN im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Prognozowanie stanu jakości powietrza w Krakowie[Forecasting of air quality in Cracow] / Tomasz CIEŚLIK // W: TYGIEL 2017 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : IX interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 18–19 marca 2017 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2017. — ISBN: 978-83-65272-51-5. — S. 403–404. — Dod. afiliacja Autora: IFJ PAN im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Prognozowanie zużycia gazu ze stacji LNG[Forecasting gas consumption from LNG stations] / Tomasz CIEŚLIK, Andrzej Żero, Piotr NARLOCH, Krzysztof KOGUT // W: Księga posterów VII konferencji naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju" [Dokument elektroniczny] : Rzeszów, 12–13 września 2022 r. / red. Paweł Borkowski, [et al.] ; Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, 2022. — e-ISBN: 978-83-958517-4-2. — S. 21-22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2022/03/Ksi%C4%99ga_Poster%C3%B3w-VII_Konferencja_2022-IPE-2022-08-31_18-30.pdf [2022-09-06]. — Dod. afiliacja autorów: T. Cieślik - Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ; P. Narloch - Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Próba oceny krajowego bezpieczeństwa zaopatrzenia w gaz ziemnyAn attempt to assess the national security of natural gas supplies / Rafał Biały, Tomasz CIEŚLIK, Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Andrii OLIINYK, Adam SZURLEJ // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2017 t. 91 nr 4, s. 128–130. — Bibliogr. s. 130, Streszcz., Summ.. — T. Cieślik – dod. afiliacja: IFJ PAN

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, polityka energetyczna, bilans energetyczny, gaz ziemny

  keywords: natural gas, energy security, energy policy, energy balance

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/17.2017.4.2

15
 • Próba zbudowania mapy drogowej klientów gazu ziemnegoAttempt to build the road map of natural gas customers / Tomasz CIEŚLIK, Piotr Narloch, Krzysztof KOGUT, Klaudia METELSKA // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2017 t. 91 nr 4, s. 123–127. — Bibliogr. s. 127, Streszcz., Summ.. — T. Cieślik – dod. afiliacja: Instytut Fizyki Jądrowej PAN

 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, prognozowanie, analiza zużycia, gaz ziemny

  keywords: artificial neural networks, natural gas, forecasting, consumption analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/17.2017.4.1

16
 • Przegląd obecnie istniejących instalacji LNG i środków transportu służących do zaopatrywania terminale w gaz oraz prognozowanie ceny LNG w USA[An overview of existing LNG facilities and means of transport for supply of terminals in gas and forecasting prices of LNG in the USA] / Tomasz CIEŚLIK // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016 = Directions of development of oil and gas industry in Poland and in the world : 27\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Rozwój energetyki gazowej a koszty wytwarzania energii elektrycznejComparison of the costs of developing gas-generated electricity with the costs of generating electricity from other sources / Klaudia METELSKA, Rafał Biały, Tomasz CIEŚLIK, Adam SZURLEJ // W: Energetyka gazowa 2016 : materiały VI konferencji naukowo-technicznej : Zawiercie, 20–22 kwietnia 2016 : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. Łukasza Barteli [et al.] ; Politechnika Śląska, PAN Polska Akademia Nauk. — Gliwice : Wydawnictwo Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych, 2016. — ISBN: 978-83-64497-03-2. — S. 245–261. — Bibliogr. s. 259–261, Streszcz., Abstr.. — T. Cieślik – dod. afiliacja: Instytut Fizyki Jądrowej PAN

 • słowa kluczowe: energetyka gazowa, cena gazu, gaz ziemny

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Skuteczność prognozowania zużycia gazu z wykorzystaniem metod regresji i sztucznych sieci neuronowychPrediction of gas consumption efficiency using regression and artificial neural networks / Tomasz CIEŚLIK, Klaudia METELSKA // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2017 t. 34 z. 64, s. 133–141. — Bibliogr. s. 141, Summ.. — T. Cieślik – dod. afiliacja: Instytut Fizyki Jądrowej PAN

 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, regresja liniowa, regresja potęgowa, konsumpcja gazu

  keywords: gas consumption, parametry sztuczne, linear regression, exponential regression, parameters of artificial neural networks

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2017.13

19
 • The importance of LNG for natural gas consumption in the EU / Klaudia METELSKA, Rafał Biały, Tomasz CIEŚLIK, Tomasz Blacharski, Adam SZURLEJ // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00132, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/qA0EVb [2016-10-06]. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — T. Cieślik - dod. afiliacja: Polish Academy of Science, Institute of Nuclear Physics. — SEED 2016 : 1\textsuperscript{st} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17–19, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20161000132

20
 • Wpływ dodawania biogazu i gazu drzewnego na parametry spalania gazu ziemnego oraz pracę turbiny gazowej[Influence of adding biogas and wood gas (holz gas) for burning parameters of natural gas and gas turbine works] / Tomasz CIEŚLIK, Klaudia METELSKA // W: Ekoenergetyka – biogaz : badania, technologie i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego : praca zbiorowa : Bałtyckie Forum Biogazu : 16–17 czerwca 2016 r. / red. nauk. Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch. — Gdańsk : GSW Gdańska Szkoła Wyższa, 2016. — (Ekoenergetyka). — ISBN: 978-83-89762-77-1. — S. 163–175. — Bibliogr. s. 174–175, Streszcz.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza. - T. Cieślik – dod. afiliacja: Instytut Fizyki Jądrowej PAN

 • słowa kluczowe: biogaz, syngaz, parametry spalania, efektywność pracy turbiny, gaz ziemny

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wpływ pandemii Covid-19 na zużycie gazu ziemnego przez odbiorców komercyjnych w wybranym mieście w PolsceThe impact of Covid-19 pandemic of natural gas consumption by commercial customers in a selected city in Poland / Tomasz CIEŚLIK, Piotr NARLOCH, Krzysztof KOGUT, Adam SZURLEJ // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2021 nr 3, s. 3-10. — Bibliogr. s. 8-10, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, rynek gazu, prognozowanie zużycia gazu, lockdown

  keywords: neural networks, gas market, lockdown, gas consumption forecasting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wpływ realizacji założeń ujętych w programach ochrony powietrza na zużycie gazu ziemnego przez gospodarstwa domoweImpact of implementation of intentions included in air protection programs on consumption of natural gas in households / Tomasz CIEŚLIK, Piotr JANUSZ, Krzysztof KOGUT, Adam SZURLEJ, Janusz ZYŚK // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2018 nr 6, s. 42–46. — Bibliogr. s. 45–46, Streszcz., Summ.. — T. Cieślik – dod. afiliacja: IFJ PAN

 • słowa kluczowe: gospodarstwa domowe, niska emisja, ochrona powietrza, gaz ziemny

  keywords: natural gas, households, low stack emission, air protection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ rozbudowy systemu dystrybucji gazu ziemnego na ograniczenie niskiej emisjiImpact of the expansion of the natural gas distribution system on the reduction of low emissions / Tomasz CIEŚLIK, Przemysław Wnęk, Adam SZURLEJ // W: Bezpieczeństwo energetyczne: filary i perspektywa rozwoju [Dokument elektroniczny] : księga abstraktów IV konferencji naukowej : 1–2 kwietnia 2019, [Rzeszów, Polska] = Energy security : pillars and development perspective : 4th scientific conference / red. Paweł Borkowski, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wyd. 2. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, 2019. — e-ISBN: 978-83-946727-5-1. — S. 58. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — T. Cieślik - dod. afiliacja: Instytut Fizyki Jądrowej PAN. — tekst: http://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2018/10/Ksi%C4%99ga-Abstrakt%C3%B3w_2019.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, jakość powietrza, gaz ziemny

  keywords: natural gas, air quality, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wpływ rozwoju systemu dystrybucji gazu oraz zwiększenia zużycia tego paliwa na poprawę jakości powietrza w wybranych miastach MałopolskiImpact of the development of the gas distribution system network and increasing the consumption of this fuel on improving air quality in selected cities of Lesser Poland / Tomasz CIEŚLIK, Adam SZURLEJ, Krzysztof KOGUT, Piotr NARLOCH, Przemysław WNĘK // W: Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju [Dokument elektroniczny] : księga abstraktów V konferencji naukowej : Rzeszów, 12–13 października 2020 r. / red. Paweł J. Borkowski [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, 2020. — e-ISBN: 978-83-946727-9-9. — S. 42. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2020/08/Ksi%C4%99ga-abstrakt%C3%B3w-2020-Wydanie-I.pdf [2020-08-20]. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza ; T. Cieślik - pierwsza afiliacja: Instytut Fizyki Jądrowej PAN

 • słowa kluczowe: jakość powietrza, gazyfikacja, gaz ziemny

  keywords: natural gas, air quality, gasification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wpływ terminalu LNG na rozwój krajowego rynku gazu ziemnego[The influence of the LPG terminal on natural gas domestic market development] / Tomasz Blacharski, Klaudia METELSKA, Rafał Biały, Tomasz CIEŚLIK, Adam SZURLEJ // Przegląd Gazowniczy ; ISSN 1732-6575. — 2016 nr 2, s. 8–11. — Bibliogr. s. 11. — T. Cieślik – dod. afiliacja: Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: