Wykaz publikacji wybranego autora

Qusay Hassan, mgr inż.

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kppe, Katedra Podstawowych Problemów Energetyki


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-2695-5767 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 36969202300





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 40 publikacji Autora


1
 • [referat, 2019]
 • TytułA numerical analysis of a hybrid PV+WT power system
  AutorzyMarek JASZCZUR, HASSAN Qusay, Patryk PALEJ
  ŹródłoICCHMT 2019 [Dokument elektroniczny] : XII International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer : 3–6 September 2019, Rome, Italy. — [Rome : Sapienza University ; Roma Tre University], [2019]. — S. [1–7] ID 110
 • keywords: optimization, hybrid systems, renewable sources of energy, energy safety

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAn analysis of hybrid power generation systems for a residential load
  AutorzyBartosz Ceran, Qusay HASSAN, Marek JASZCZUR, Krzysztof Sroka
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 14 art. no. 01020, s. 1–10
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20171401020

3
4
 • [referat, 2017]
 • TytułAn analysis of the dust deposition on solar photovoltaic modules
  AutorzyKatarzyna STYSZKO, Marek JASZCZUR, Janusz TENETA, HASSAN Qusay, Paulina Burzyńska, Ewelina Marcinek, Natalia Łopian, Lucyna SAMEK
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 183
 • keywords: air pollution, dust accumulation, particle deposition, photovoltaic modules

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • [referat, 2017]
 • TytułAn experimental study of the dust deposition effect on the photovoltaic module efficiency
  AutorzyMarek JASZCZUR, Janusz TENETA, Katarzyna STYSZKO, Qusay HASSAN, Paulina Burzyńska, Ewelina Marcinek, Natalia Łopian
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 102
 • keywords: PV system efficiency, dust accumulation, degradation of the efficiency of PV

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2018]
 • TytułAn investigation of the electrical load temporal resolution on the photovoltaic system electrical energy flows
  AutorzyJASZCZUR M., TENETA J., HASSAN Q., DUDEK M.
  ŹródłoICCHMT 2018 : XItextsuperscript{th} International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer : 21–24 May 2018, Cracow, Poland : book of abstracts, vol. 1. — [Cracow : s. n.], [2018]. — S. 254–255
 • keywords: photovoltaic system, load profile, electrical household load profile, energy self consumption

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułAn investigation of the thermal effect on the electrical efficiency of a photovoltaic system
  AutorzyQusay HASSAN, Marek JASZCZUR, Jasim Abdulateef
  ŹródłoWspółczesne problemy termodynamiki [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa : monografia / pod red. Tomasza Burego, Andrzeja Szlęka. — Gliwice : Wydawnictwo Instytutu Techniki Cieplnej, 2017. — S. 155–164
 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, konwersja energii, sprawność systemu fotowoltaicznego

  keywords: energy conversion, photovoltaic system efficiency, renewable energy system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza wpływu efektów termicznych na sprawność systemu fotowoltaicznego
  AutorzyQusay HASSAN, Marek JASZCZUR, Jasim Abdulateef
  ŹródłoXXIII Zjazd termodynamików : Ustroń, 19–22 września 2017 : książka streszczeń referatów / Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej ; Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk. — Gliwice : Wydawnictwo Instytutu Techniki Cieplnej, 2017. — S. 97–98
 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, konwersja energii, sprawność systemu fotowoltaicznego

  keywords: energy conversion, photovoltaic system efficiency, renewable energy system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2020]
 • TytułEnergy flow analysis of PV/Grid system for residential load
  AutorzyQusay HASSAN, Półtorak Przemysław, Maciej Tyniec, Marek JASZCZUR
  ŹródłoKnowledge, technology and society : AGH ISC 2018 : monograph / sci. ed. Katarzyna Styszko, Paweł Bogacz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2020. — S. 83–90
 • keywords: renewable energy, PV/Grid system, time step of resolution, PV self-consumption

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2017]
 • TytułEstimation of the intensity of solar radiation on oblique surfaces by means of various models
  AutorzyQusay HASSAN, Marek JASZCZUR, Janusz TENETA
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 39
 • keywords: renewable energy, solar radiation, direct radiation, diffuse radiation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2018]
 • TytułFluid flow and heat transfer analysis of a photovoltaic module under varying environmental conditions
  AutorzyMarek JASZCZUR, Qusay HASSAN, Mateusz SZUBEL, Ewelina Majewska
  ŹródłoXXIII Fluid mechanics conference : Zawiercie, 9–12 September 2018 : book of abstracts / eds. Witold Elsner, [et al.]. — [Częstochowa : Częstochowa University of Technology], [2018]. — S. 76–77
 • keywords: solar energy, PV module efficiency, PV module temperature, flow field

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [referat, 2018]
 • TytułHybrid power system analysis based on renewable energy for a residential load
  AutorzyQusay HASSAN, Marek JASZCZUR, Przemysław Półtorak, Maciej Tyniec
  ŹródłoAGH ISC 2018 : AGH International Student Conference : knowledge, technology and society : 10-12 October 2018, Krakow, Poland : book of abstracts / eds. Katarzyna Styszko, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2018. — S. 55
 • keywords: renewable energy, energy management, hybrid power system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2018]
 • TytułImpact of dust and temperature on energy conversion process in photovoltaic module
  AutorzyHASSAN Q., JASZCZUR M., TENETA J., STYSZKO K.
  ŹródłoICCHMT 2018 : XItextsuperscript{th} International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer : 21–24 May 2018, Cracow, Poland : book of abstracts, vol. 1. — [Cracow : s. n.], [2018]. — S. 219–220
 • keywords: renewable energy, dust accumulation, PV module efficiency, PV energy loss

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • [referat, 2017]
 • TytułInvestigate turbine blades cooling ways for micro-jet engines
  AutorzyQusay HASSAN, Marek JASZCZUR
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 4
 • keywords: materials, turbine blades, microjet engines, cooling ways

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • [referat, 2016]
 • TytułMathematical model for the power generation from arbitrarily oriented photovoltaic panel
  AutorzyQusay HASSAN, Marek JASZCZUR, Estera PRZENZAK
  ŹródłoEnergy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — S. 51
 • keywords: renewable energy, power generation, solar power, photovoltaic panel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • [referat, 2016]
 • TytułOff-grid photovoltaic systems as a solution for the ambient pollution avoidance and Iraq's rural areas electrification
  AutorzyQusay HASSAN, Marek Jaszczur, Katarzyna STYSZKO, Katarzyna SZRAMOWIAT, Janusz GOŁAŚ
  ŹródłoSEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17textsuperscript{th}–19textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016. — S. 142
 • keywords: solar PV, electrification rural area, off-gird system, CO2 emissions avoidance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • [referat, 2016]
 • TytułOptimization of PV/Wind/Diesel hybrid power system in HOMER for rural electrification
  AutorzyQ. HASSAN, M. JASZCZUR, J. Abdulateef
  ŹródłoEUROTHERM-2016 : 7th European Thermal-Sciences Conference : Krakow, Poland, 19–23 June 2016 : book of abstracts / eds. J. S. Szmyd, J. Spałek, A. J. Nowak. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2016. — S. 15
 • keywords: wind turbines, hybrid power system, solar photovoltaic, HOMER

  cyfrowy identyfikator dokumentu: