Wykaz publikacji wybranego autora

Krystian Sokołowski, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-8576-2191

ResearcherID: AAH-6885-2019

Scopus: 57201338299

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
2
 • Carbon nanofibers coated with polysiloxane resin-derived ceramic layers
3
4
5
6
 • Decomposition of supersaturated solid solution and its effect on physical properties and microstructure of the $Ag-Cu7.5$ alloy
7
 • Decomposition of supersaturated solid solution during non-isothermal aging and its effect on the physical properties and microstructure of the $Ag-Cu7.5$ alloy
8
 • Effect of carbon micro and nano fillers on the electrical conductivity of polyethylene-based composite
9
 • Effect of carbon type on thermal decomposition process of polysiloxane resins
10
 • Electrical and thermal properties of conductive polymer composites with graphene nanoplatelets
11
 • Hierarchiczne nanostruktury węglowe z przeznaczeniem do ogniw fotowoltaicznych DSSC
12
 • Modified carbon nanofibres prepared via electrospinning method
13
 • Nanokompozyty ceramiczno-węglowe o podwyższonej odporności na utlenianie i przewodności elektrycznej
14
 • Organosilicon resin-based carbon/ceramic polygranular composites with improved oxidation resistance
15
 • Otrzymywanie oraz charakterystyka hierarchicznych struktur nanokompozytowych: nanowłókna węglowe-nanorurki węglowe
16
 • Pirolityczny rozkład polisiloksanów w matrycy węglowej do antyoksydacyjnych nanokrystalicznych warstw z węglika krzemu
17
 • Polisiloksany jako alternatywne spoiwa w technologii wyrobów węglowo-grafitowych
18
 • Synteza i charakterystyka nanokompozytu CNF/(SiOC) jako potencjalnego materiału anodowego dla ogniw litowo-jonowych (LiB)
19
 • Synthetic carbon materials with ceramic layers obtained by thermal decomposition of the preceramic polymer
20
 • Thermal conversion of coal tar pitch modified with poly(methylsiloxane) resin to carbon-ceramic composite
21
 • Właściwości mechaniczne i odporność na utlenianie kompozytów ziarnistych w układach $C/Si-O-C$ i $C/Si-C$ opartych na polisiloksanach
22
 • Wpływ nanoform węglowych na właściwości termiczne i elektryczne kompozytów na bazie polietylenu
23
 • Wpływ nanomateriałów węglowych na stabilność termiczną hybrydowych kompozytów epoksydowych
24
 • Wpływ stężenia katalizatora organometalicznego na właściwości nanokompozytów hierarchicznych - nanowłókna węglowe/nanorurki węglowe
25
 • Wpływ warunków elektroformowania na morfologię i parametry fizyczne nanowłóknistych struktur polilaktydowych do zastosowań medycznych