Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Klaja-Gaweł, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1028
201833
201733
2016312
201511
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1091
201833
2017321
201633
201511
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1010
201833
201733
201633
201511
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1010
201833
201733
201633
201511
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1010
201833
201733
201633
201511
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1010
201833
201733
201633
2015111
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułEfektywne wynagradzanie pracowników w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie
  AutorzyBeata KLAJA-GAWEŁ, Ewa BECK-KRALA
  ŹródłoPrzedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2018 t. 19 z. 8 cz. 1 Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach : od teorii do praktyki, s. 95–108. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-8-1.pdf
 • keywords: compensation system, effective compensation, restructuring entrepreneurship

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułIdentyfikacja i pomiar zaangażowania afektywnego i normatywnego w kontekście jakości środowiska pracy, na przykładzie pasażerskiego przewoźnika kolejowego
  AutorzyBeata KLAJA-GAWEŁ
  ŹródłoWspółczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach / red. nauk. Marek Lisiński, Joanna Dzieńdziora ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. — Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2016. — S. 89–98
 • słowa kluczowe: środowisko pracy, zaangażowanie afektywne, zaangażowanie organizacyjne, zaangażowanie normatywne, pasażerski przewoźnik kolejowy

  keywords: work environment, affective commitment, organizational commitment, passenger rail carrier, normative commitment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułModifications in compensation practices in organizations representing various sectors in Poland
  AutorzyEwa BECK-KRALA, Beata KLAJA-GAWEŁ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2017 nr 4, s. 168–183
 • słowa kluczowe: transformacje, zmiany w wynagrodzeniach, systemy i praktyki wynagrodzeń

  keywords: transformation, compensation systems and practices, modification in compensation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułModyfikacja systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie kolejowym znajdującym się w trakcie restrukturyzacji
  AutorzyBeata KLAJA-GAWEŁ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2018 [nr] 1/2018, s. 185–196. — tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/2018/1.pdf
 • słowa kluczowe: wynagradzanie pracowników, system wynagrodzeń, restrukturyzacja przedsiębiorstwa, państwowo-samorządowe przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo kolejowe, proces restrukturyzacji

  keywords: compensation system, rewarding employees, company restructuring, Railway Company, restructuring process, state/local government company

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułNiska efektywność pracy konsekwencją niezadowolenia pracowników z prowadzonej polityki personalnej – studium przypadku organizacji znajdującej się w kryzysie
  AutorzyBeata KLAJA-GAWEŁ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2016 nr 3, s. 110–121. — tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/z/z2016_3.pdf
 • słowa kluczowe: efektywność pracy, satysfakcja z pracy, strategia personalna, praktyki personalne, kryzys w organizacji, polityka personalna

  keywords: work efficiency, personal practices, job satisfaction, crisis in the organization, personnel strategy, personnel policy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułPojęcie i istota wynagrodzenia całkowitego/kompleksowego (Total Rewards) – wzajemne korzyści dla przedsiębiorstwa oraz jego pracowników
  AutorzyBeata KLAJA-GAWEŁ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2018 [nr] 3/2018, s. 135–142. — tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/2018/3.pdf
 • słowa kluczowe: wynagradzanie pracowników, system wynagrodzeń, wynagrodzenie kompleksowe/całkowite, modele wynagrodzenia pakietowego

  keywords: compensation system, rewarding employees, Total Rewards, models of the package compensation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułPraktyki personalne w organizacji a poziom zaangażowania organizacyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa z branży kolejowej
  AutorzyBeata KLAJA-GAWEŁ
  ŹródłoPsychospołeczne aspekty zachowań ludzi w organizacjach / red. nauk. Halina Chwistecka-Dudek, Joanna Dzieńdziora ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. — Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2015. — S. 227–237
 • słowa kluczowe: zaangażowanie afektywne, zaangażowanie organizacyjne, zaangażowanie użytkowe (trwania), praktyki personalne

  keywords: HRM practices, affective commitment, organizational commitment, continuance commitment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułPrzyjazne środowisko pracy filarem strategii zarządzania relacjami z pracownikami w przedsiębiorstwie kolejowym - wyniki badań empirycznych
  AutorzyBeata KLAJA-GAWEŁ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2017 nr 1, s. 77–87
 • słowa kluczowe: organizacja, transport kolejowy, work environment, Koncepcja Zarządzania Relacjami z Pracownikami (ZRzP)

  keywords: work environment, organization, railway transport, Employee Relationship Management (ERM)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułSystem wynagradzania w przedsiębiorstwie kolejowym w świetle badań własnych
  AutorzyBeata KLAJA-GAWEŁ
  ŹródłoPrzedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2017 t. 18 z. 3 cz. 2: Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej : aplikacyjne walory teorii i instrumentów zarządzania, s. 217–228. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-3-2.pdf
 • keywords: rewarding employees, rewarding system, Railway Transport Company employee satisfaction from rewards

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułZarządzanie relacjami z pracownikami a poziom zaufania organizacyjnego (aspekt instytucjonalny) na podstawie badań w organizacji reprezentującej transport kolejowy
  AutorzyBeata KLAJA-GAWEŁ
  ŹródłoPrzedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2016 t. 17 z. 4 cz. 3: Nowe trendy w zarządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna, s. 225–239. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-4-3.pdf
 • keywords: organization, institutional trust, organizational trust, relationships in the group, railway transport, Employee Relationship Management (ERM)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: