Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Klaja-Gaweł, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1028
201833
201733
2016312
201511
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1091
201833
2017321
201633
201511
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1010
201833
201733
201633
201511
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1010
201833
201733
201633
201511
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1010
201833
201733
201633
201511
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1010
201833
201733
201633
2015111
  • Efektywne wynagradzanie pracowników w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie
2
  • Identyfikacja i pomiar zaangażowania afektywnego i normatywnego w kontekście jakości środowiska pracy, na przykładzie pasażerskiego przewoźnika kolejowego
3
  • Modifications in compensation practices in organizations representing various sectors in Poland
4
  • Modyfikacja systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie kolejowym znajdującym się w trakcie restrukturyzacji
5
  • Niska efektywność pracy konsekwencją niezadowolenia pracowników z prowadzonej polityki personalnej – studium przypadku organizacji znajdującej się w kryzysie
6
  • Pojęcie i istota wynagrodzenia całkowitego/kompleksowego (Total Rewards) – wzajemne korzyści dla przedsiębiorstwa oraz jego pracowników
7
  • Praktyki personalne w organizacji a poziom zaangażowania organizacyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa z branży kolejowej
8
  • Przyjazne środowisko pracy filarem strategii zarządzania relacjami z pracownikami w przedsiębiorstwie kolejowym - wyniki badań empirycznych
9
  • System wynagradzania w przedsiębiorstwie kolejowym w świetle badań własnych
10
  • Zarządzanie relacjami z pracownikami a poziom zaufania organizacyjnego (aspekt instytucjonalny) na podstawie badań w organizacji reprezentującej transport kolejowy