Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Klaja-Gaweł, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułEfektywne wynagradzanie pracowników w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie
  AutorzyBeata KLAJA-GAWEŁ, Ewa BECK-KRALA
  ŹródłoPrzedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2018 t. 19 z. 8 cz. 1 Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach : od teorii do praktyki, s. 95–108. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-8-1.pdf
 • keywords: compensation system, effective compensation, restructuring entrepreneurship

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułIdentyfikacja i pomiar zaangażowania afektywnego i normatywnego w kontekście jakości środowiska pracy, na przykładzie pasażerskiego przewoźnika kolejowego
  AutorzyBeata KLAJA-GAWEŁ
  ŹródłoWspółczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach / red. nauk. Marek Lisiński, Joanna Dzieńdziora ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. — Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2016. — S. 89–98
 • słowa kluczowe: środowisko pracy, zaangażowanie afektywne, zaangażowanie organizacyjne, zaangażowanie normatywne, pasażerski przewoźnik kolejowy

  keywords: work environment, affective commitment, organizational commitment, passenger rail carrier, normative commitment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułModifications in compensation practices in organizations representing various sectors in Poland
  AutorzyEwa BECK-KRALA, Beata KLAJA-GAWEŁ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2017 nr 4, s. 168–183
 • słowa kluczowe: transformacje, zmiany w wynagrodzeniach, systemy i praktyki wynagrodzeń

  keywords: transformation, compensation systems and practices, modification in compensation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułModyfikacja systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie kolejowym znajdującym się w trakcie restrukturyzacji
  AutorzyBeata KLAJA-GAWEŁ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2018 [nr] 1/2018, s. 185–196. — tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/2018/1.pdf
 • słowa kluczowe: wynagradzanie pracowników, system wynagrodzeń, restrukturyzacja przedsiębiorstwa, państwowo-samorządowe przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo kolejowe, proces restrukturyzacji

  keywords: compensation system, rewarding employees, company restructuring, Railway Company, restructuring process, state/local government company

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułNiska efektywność pracy konsekwencją niezadowolenia pracowników z prowadzonej polityki personalnej – studium przypadku organizacji znajdującej się w kryzysie
  AutorzyBeata KLAJA-GAWEŁ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2016 nr 3, s. 110–121. — tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/z/z2016_3.pdf
 • słowa kluczowe: efektywność pracy, satysfakcja z pracy, strategia personalna, praktyki personalne, kryzys w organizacji, polityka personalna

  keywords: work efficiency, personal practices, job satisfaction, crisis in the organization, personnel strategy, personnel policy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułPojęcie i istota wynagrodzenia całkowitego/kompleksowego (Total Rewards) – wzajemne korzyści dla przedsiębiorstwa oraz jego pracowników
  AutorzyBeata KLAJA-GAWEŁ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2018 [nr] 3/2018, s. 135–142. — tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/2018/3.pdf
 • słowa kluczowe: wynagradzanie pracowników, system wynagrodzeń, wynagrodzenie kompleksowe/całkowite, modele wynagrodzenia pakietowego

  keywords: compensation system, rewarding employees, Total Rewards, models of the package compensation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułPraktyki personalne w organizacji a poziom zaangażowania organizacyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa z branży kolejowej
  AutorzyBeata KLAJA-GAWEŁ
  ŹródłoPsychospołeczne aspekty zachowań ludzi w organizacjach / red. nauk. Halina Chwistecka-Dudek, Joanna Dzieńdziora ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. — Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2015. — S. 227–237
 • słowa kluczowe: zaangażowanie afektywne, zaangażowanie organizacyjne, zaangażowanie użytkowe (trwania), praktyki personalne

  keywords: HRM practices, affective commitment, organizational commitment, continuance commitment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułPrzyjazne środowisko pracy filarem strategii zarządzania relacjami z pracownikami w przedsiębiorstwie kolejowym - wyniki badań empirycznych
  AutorzyBeata KLAJA-GAWEŁ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2017 nr 1, s. 77–87
 • słowa kluczowe: organizacja, transport kolejowy, work environment, Koncepcja Zarządzania Relacjami z Pracownikami (ZRzP)

  keywords: work environment, organization, railway transport, Employee Relationship Management (ERM)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułSystem wynagradzania w przedsiębiorstwie kolejowym w świetle badań własnych
  AutorzyBeata KLAJA-GAWEŁ
  ŹródłoPrzedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2017 t. 18 z. 3 cz. 2: Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej : aplikacyjne walory teorii i instrumentów zarządzania, s. 217–228. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-3-2.pdf
 • keywords: rewarding employees, rewarding system, Railway Transport Company employee satisfaction from rewards

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułZarządzanie relacjami z pracownikami a poziom zaufania organizacyjnego (aspekt instytucjonalny) na podstawie badań w organizacji reprezentującej transport kolejowy
  AutorzyBeata KLAJA-GAWEŁ
  ŹródłoPrzedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2016 t. 17 z. 4 cz. 3: Nowe trendy w zarządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna, s. 225–239. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-4-3.pdf
 • keywords: organization, institutional trust, organizational trust, relationships in the group, railway transport, Employee Relationship Management (ERM)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: