Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Klaja-Gaweł, mgr

doktorant

Faculty of Management
WZ-kzokpg


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 4223485

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
  • Efektywne wynagradzanie pracowników w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie
2
  • Identyfikacja i pomiar zaangażowania afektywnego i normatywnego w kontekście jakości środowiska pracy, na przykładzie pasażerskiego przewoźnika kolejowego
3
  • Modifications in compensation practices in organizations representing various sectors in Poland
4
  • Modyfikacja systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie kolejowym znajdującym się w trakcie restrukturyzacji
5
  • Niska efektywność pracy konsekwencją niezadowolenia pracowników z prowadzonej polityki personalnej – studium przypadku organizacji znajdującej się w kryzysie
6
  • Pojęcie i istota wynagrodzenia całkowitego/kompleksowego (Total Rewards) – wzajemne korzyści dla przedsiębiorstwa oraz jego pracowników
7
  • Praktyki personalne w organizacji a poziom zaangażowania organizacyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa z branży kolejowej
8
  • Przyjazne środowisko pracy filarem strategii zarządzania relacjami z pracownikami w przedsiębiorstwie kolejowym - wyniki badań empirycznych
9
  • System wynagradzania w przedsiębiorstwie kolejowym w świetle badań własnych
10
  • Zarządzanie relacjami z pracownikami a poziom zaufania organizacyjnego (aspekt instytucjonalny) na podstawie badań w organizacji reprezentującej transport kolejowy