Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Klaja-Gaweł, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1028
201833
201733
2016312
201511
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1091
201833
2017321
201633
201511
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1010
201833
201733
201633
201511
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1010
201833
201733
201633
201511
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1010
201833
201733
201633
201511
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1010
201833
201733
201633
2015111
 • Efektywne wynagradzanie pracowników w restrukturyzowanym przedsiębiorstwieEffective employees' compensation in restructured entrepreneurship / Beata KLAJA-GAWEŁ, Ewa BECK-KRALA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-8190. — 2018 t. 19 z. 8 cz. 1 Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach : od teorii do praktyki, s. 95–108. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 107–108, Abstr.. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-8-1.pdf

 • keywords: compensation system, effective compensation, restructuring entrepreneurship

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Identyfikacja i pomiar zaangażowania afektywnego i normatywnego w kontekście jakości środowiska pracy, na przykładzie pasażerskiego przewoźnika kolejowegoIdentification and measurement of affective and normative commitmentin the context of work environment quality based on the example of a passenger rail carrier / Beata KLAJA-GAWEŁ // W: Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach / red. nauk. Marek Lisiński, Joanna Dzieńdziora ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. — Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2016. — (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). — ISBN: 978-83-65621-22-1. — S. 89–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: środowisko pracy, zaangażowanie afektywne, zaangażowanie organizacyjne, zaangażowanie normatywne, pasażerski przewoźnik kolejowy

  keywords: work environment, affective commitment, organizational commitment, passenger rail carrier, normative commitment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Modifications in compensation practices in organizations representing various sectors in PolandModyfikacje w praktykach wynagradzania w organizacjach reprezentujących różne sektory w Polsce / Ewa BECK-KRALA, Beata KLAJA-GAWEŁ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2391-9167. — 2017 nr 4, s. 168–183. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/2017/4.pdf [2018-04-24]. — Bibliogr. s. 182–183, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: transformacje, zmiany w wynagrodzeniach, systemy i praktyki wynagrodzeń

  keywords: transformation, compensation systems and practices, modification in compensation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Modyfikacja systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie kolejowym znajdującym się w trakcie restrukturyzacjiModification of the compensation system in a railway company during the restructuring process / Beata KLAJA-GAWEŁ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2391-9167. — 2018 [nr] 1/2018, s. 185–196. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 195–196, Summ., Streszcz.. — tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/2018/1.pdf

 • słowa kluczowe: wynagradzanie pracowników, system wynagrodzeń, restrukturyzacja przedsiębiorstwa, państwowo-samorządowe przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo kolejowe, proces restrukturyzacji

  keywords: compensation system, rewarding employees, company restructuring, Railway Company, restructuring process, state/local government company

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Niska efektywność pracy konsekwencją niezadowolenia pracowników z prowadzonej polityki personalnej – studium przypadku organizacji znajdującej się w kryzysieA low efficiency of work as a consequence of employees' dissatisfaction with hr policy – case study of organization in crisis / Beata KLAJA-GAWEŁ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2391-9167. — 2016 nr 3, s. 110–121. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 120–121, Summ., Streszcz.. — tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/z/z2016_3.pdf

 • słowa kluczowe: efektywność pracy, satysfakcja z pracy, strategia personalna, praktyki personalne, kryzys w organizacji, polityka personalna

  keywords: work efficiency, personal practices, job satisfaction, crisis in the organization, personnel strategy, personnel policy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Pojęcie i istota wynagrodzenia całkowitego/kompleksowego (Total Rewards) – wzajemne korzyści dla przedsiębiorstwa oraz jego pracownikówConcept and essence of Total Rewards – mutual benefits for the company and its employees / Beata KLAJA-GAWEŁ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2391-9167. — 2018 [nr] 3/2018, s. 135–142. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 141, Summ., Streszcz.. — tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/2018/3.pdf

 • słowa kluczowe: wynagradzanie pracowników, system wynagrodzeń, wynagrodzenie kompleksowe/całkowite, modele wynagrodzenia pakietowego

  keywords: compensation system, rewarding employees, Total Rewards, models of the package compensation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Praktyki personalne w organizacji a poziom zaangażowania organizacyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa z branży kolejowejHRM practices and the level of organizational commitment, based on the example of railway industry enterprise / Beata KLAJA-GAWEŁ // W: Psychospołeczne aspekty zachowań ludzi w organizacjach / red. nauk. Halina Chwistecka-Dudek, Joanna Dzieńdziora ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. — Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2015. — ISBN: 978-83-64927-63-8. — S. 227–237. — Bibliogr. s. 236–237, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zaangażowanie afektywne, zaangażowanie organizacyjne, zaangażowanie użytkowe (trwania), praktyki personalne

  keywords: HRM practices, affective commitment, organizational commitment, continuance commitment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Przyjazne środowisko pracy filarem strategii zarządzania relacjami z pracownikami w przedsiębiorstwie kolejowym - wyniki badań empirycznychA friendly work environment as a pillar of the Employee Relationship Management (ERM) strategy in the railway company - empirical research findings / Beata KLAJA-GAWEŁ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2391-9167. — 2017 nr 1, s. 77–87. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.wses-zeszyty.pl/z/z2017_1.pdf [2017-07-13]. — Bibliogr. s. 86, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: organizacja, transport kolejowy, work environment, Koncepcja Zarządzania Relacjami z Pracownikami (ZRzP)

  keywords: work environment, organization, railway transport, Employee Relationship Management (ERM)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • System wynagradzania w przedsiębiorstwie kolejowym w świetle badań własnychRewarding system in the railway company in the light of own research / Beata KLAJA-GAWEŁ // Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-8190. — 2017 t. 18 z. 3 cz. 2: Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej : aplikacyjne walory teorii i instrumentów zarządzania, s. 217–228. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 227–228, Abstr.. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-3-2.pdf

 • keywords: rewarding employees, rewarding system, Railway Transport Company employee satisfaction from rewards

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zarządzanie relacjami z pracownikami a poziom zaufania organizacyjnego (aspekt instytucjonalny) na podstawie badań w organizacji reprezentującej transport kolejowyThe employee relationship management and the level of organizational trust (institutional trust), based on the research in the organization representing the railway transport / Beata KLAJA-GAWEŁ // Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-8190. — 2016 t. 17 z. 4 cz. 3: Nowe trendy w zarządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna, s. 225–239. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 238–239, Abstr.. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-4-3.pdf

 • keywords: organization, institutional trust, organizational trust, relationships in the group, railway transport, Employee Relationship Management (ERM)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: