Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Mika, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57196245959Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem201910
201933
2018523
2017431
20167142
201511
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem20812
201933
2018523
2017413
2016743
201511
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem20128
2019312
2018523
2017431
2016752
201511
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem20515
201933
2018514
2017413
201677
201511
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem20119
201933
2018532
2017422
2016725
201511
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem20137
201933
2018532
2017422
2016743
2015111
 • Assessment the impact of sampler changes on the sampling uncertainty associated with thermal waters
2
 • Assessment the impact of samplers change on the uncertainty related to geothermal water sampling
3
 • Bacterias from Legionella group in the hot water installations in public buildings
4
 • Badania wód termalnych – propozycja technicznych rozwiązań w zakresie poboru próbek
5
 • Determination of iodine in geothermal water samples - preliminary ICP-MS method validation results
6
 • Determination of iodine in geothermal water samples – preliminary ICP-MS method validation results
7
 • Dobowe zmiany stężeń wybranych metali w wodzie z sieci wodociągowej
8
 • Drinking of tap water is smart, but how do it better? – a tap water quality research
9
 • Drinking of tap water is smart, but how do it better? – a tap water quality research
10
 • \emph {Legionella pneumophila} in thermal spa – methodological aspects of sampling and analysis
11
 • Metasilicic acid in thermal water from Banska PGP-1 well, Podhale
12
 • Methodological aspects of pH and EC measurements in geothermal water
13
 • Metodyka opróbowania ujęć wód termalnych – aspekty techniczne
14
 • Modelowanie hydrogeochemiczne wód termalnych eksploatowanych z trzech ujęć geotermalnych w Bańskiej Niżnej (Podhale)
15
 • Ocena stabilności stężeń kwasu metakrzemowego w wodach termalnych ujmowanych otworem Bańska PGP-1 w Bańskiej Niżnej
16
 • Silica concentration in geothermal water from Banska PGP-1 well - estimation of measurement uncertainty
17
 • Szacowanie niepewności pomiaru stężeń krzemionki w wodach termalnych z otworu Bańska PGP-3, Podhale
18
 • Use of statistical tools in hydrogeological research
19
 • Walidacja metody oznaczania fluorków w wodach mineralnych i leczniczych
20
 • Wpływ materiału instalacji oraz czasu stagnacji wody na stężenia wybranych metali w wodach przeznaczonych do spożycia