Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Mika, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57196245959
1
  • Badania wód termalnych – propozycja technicznych rozwiązań w zakresie poboru próbek
2
  • Metasilicic acid in thermal water from Banska PGP-1 well, Podhale
3
  • Metodyka opróbowania ujęć wód termalnych – aspekty techniczne
4
  • Silica concentration in geothermal water from Banska PGP-1 well - estimation of measurement uncertainty
5
  • Szacowanie niepewności pomiaru stężeń krzemionki w wodach termalnych z otworu Bańska PGP-3, Podhale
6
  • Use of statistical tools in hydrogeological research
7
  • Wpływ materiału instalacji oraz czasu stagnacji wody na stężenia wybranych metali w wodach przeznaczonych do spożycia