Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Mika, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57196245959

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Assessment the impact of sampler changes on the sampling uncertainty associated with thermal waters
2
 • Assessment the impact of samplers change on the uncertainty related to geothermal water sampling
3
 • Bacterias from Legionella group in the hot water installations in public buildings
4
 • Badania wód termalnych – propozycja technicznych rozwiązań w zakresie poboru próbek
5
 • Determination of iodine in geothermal water samples - preliminary ICP-MS method validation results
6
 • Determination of iodine in geothermal water samples – preliminary ICP-MS method validation results
7
 • Dobowe zmiany stężeń wybranych metali w wodzie z sieci wodociągowej
8
 • Drinking of tap water is smart, but how do it better? – a tap water quality research
9
 • Drinking of tap water is smart, but how do it better? – a tap water quality research
10
 • \emph {Legionella pneumophila} in thermal spa – methodological aspects of sampling and analysis
11
 • Metasilicic acid in thermal water from Banska PGP-1 well, Podhale
12
 • Methodological aspects of pH and EC measurements in geothermal water
13
 • Metodyka opróbowania ujęć wód termalnych – aspekty techniczne
14
 • Modelowanie hydrogeochemiczne wód termalnych eksploatowanych z trzech ujęć geotermalnych w Bańskiej Niżnej (Podhale)
15
 • Ocena stabilności stężeń kwasu metakrzemowego w wodach termalnych ujmowanych otworem Bańska PGP-1 w Bańskiej Niżnej
16
 • Silica concentration in geothermal water from Banska PGP-1 well - estimation of measurement uncertainty
17
 • Szacowanie niepewności pomiaru stężeń krzemionki w wodach termalnych z otworu Bańska PGP-3, Podhale
18
 • Use of statistical tools in hydrogeological research
19
 • Walidacja metody oznaczania fluorków w wodach mineralnych i leczniczych
20
 • Wpływ materiału instalacji oraz czasu stagnacji wody na stężenia wybranych metali w wodach przeznaczonych do spożycia