Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Magda, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, *Katedra Chemii Analitycznej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
 • Application of glassy carbon electrode modified by PEDOT-$TiO_{2}$ composite in metol detection
2
 • Application of glassy carbon electrode modified by $pedot-TiO_{2}$ composite in metol detection
3
 • Application of zirconium nanopowders for chromium sorption
4
 • Caffeine detection on glassy carbon electrode modified by composed nanoparticles of titanium dioxide - conductive polymer
5
 • Ceramic nanopowders usage for improving instrumental parameters of glassy carbon electrodes
6
 • Ceramic nanopowders-modified glassy carbon electrode for cyclic voltammetry detection of hydrochinon
7
 • Charakterystyka powierzchniowa i elektrochemiczna elektrod stałych modyfikowanych nanocząstkami tlenku tytanu(IV)
8
 • Comparison of voltammetric signal for hydroquinone on the electrode modified by conductive polymer with nanopowders of $TiO_{2}$ of different grit (P25, P90)
9
 • Determination of amidol using glassy carbon electrodes modified with titanium dioxide nanopowder (P25)
10
 • Determination on caffeine on GC electrodes modified with nanoparticles titanium dioxide P90
11
 • Dopamine detection used to glassy carbon electrode modified by conductive polymer with nanopowders of ${TiO_2}$
12
 • Efekt modyfikacji nanoproszków cyrkonowych na sorpcję benzo[a]pirenu
13
 • Effect of fineness and phases of titanium dioxide nanopowder on the amidol determination
14
 • Effect of modification of carbon paste electrodes pasted on the quality of the analytical signal
15
 • Glassy carbon electrode mofydied by poli(3,4-etyleno-1,4-dioksytiofen) with nanoparticles of titanium dioxide
16
 • Humic acids sorption from water using zirconium dioxide nanoparticles
17
 • Impact of the degree of fragmentation nanoparticles titanium dioxide to caffeine detection
18
 • Influence of the method of synthesis on surface properties of ceramic nanomaterials based on zirconium dioxide
19
 • Metol detection on glassy carbon electrode modified by composed nanoparticles of $TiO_{2}$ into conductive polymer layer
20
 • Modyfikacja elektrody z węgla szklistego kompozytem polimer przewodzący – nanoproszek ceramiczny
21
 • Nanoproszek ditlenku tytanu jako modyfikator elektrod stałych stosowanych w woltamperometrii
22
 • New application of glassy carbon electrode modified by material composed of ceramic nanopowder and conductive polymers
23
 • Oznaczania 3,4-dihydroksyetyloaminy za pomocą elektrod stałych modyfikowanych kompozytem polimer przewodzący-nanoproszek ceramiczny
24
 • Removal inorganic impurities from water solution using zirconium dioxide nanopowders
25
 • Removal of organic impurities using nanopowders based on zirconium dioxide