Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Paterek, mgr inż.

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • Agile transformation in project organizations: issues, conditions challenges / Paweł PATEREK // PM world journal [Dokument elektroniczny] ; ISSN 2330-4480. — 2017 vol. 6 iss. 6, s. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/kEk2Cf [2017-06-12]. — Bibliogr. s. 17–18, Abstr.. — 6\textsuperscript{th} scientific conference on Project management in the Baltic states : Latvia, [Ryga, 27–28.,4.2017]

 • keywords: organizational change, project management, agile methodology, Agile transformation, contingency theory

2
 • Agile transformation in project organization – issues, conditions and challenges / PATEREK Paweł // W: Project management development – practice and perspectives [Dokument elektroniczny] : sixth international scientific conference on Project management in the Baltic countries : Riga, Latvia, April 27–28 2017 : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Riga : University of Latvia, cop. 2017. — ISSN 2256-0513. — S. 190–206. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/ijAKDP [2017-05-11]. — Bibliogr. s. 205–206, Abstr.

 • keywords: organizational change, project management, agile methodology, Agile transformation, contingency theory

3
 • Agile transformation in project organization: knowledge management aspects and challenges / Paweł PATEREK // W: ECKM 2017 : abstracts of papers presented at the 18th European Conference on Knowledge Management : Barcelona, Spain, 7–8 September 2017. — UK : Academic Conference and Publishing International Limited Reading, cop. 2017. — ISBN: 978-1-911218-48-7 ; e-ISBN: 978-1-911218-49-4. — ISSN 2048-8963. — S. 127–128. — Pełny tekst W: ECKM 2017 : proceedings of the 18th European Conferene on Knowledge Management : Barcelona, Spain, 7–8 September 2017, Vol. 2 / eds. Frederic Marimon, [et al.]. — UK : Academic Conferences and Publishing International Limited, cop. 2017. — S. 1170–1179. — Bibliogr. s. 1179, Abstr.

 • keywords: knowledge management, organizational change, project management, Agile transformation, organizational learning theory, Agile methodology

4
 • Effective knowledge management in Agile project teams – impact and enablers / Paweł PATEREK // W: Project management development – practice and perspectives : fifth international scientific conference on Project management in Baltic countries : April 14–15, 2016, Riga : conference proceedings. — [Latvia : s. n.], cop. 2016. — (Project Management Development – Practice and Perspectives ; ISSN 2256-0513). — ISBN: 978-9934-14-849-1. — S. 246–259. — Bibliogr. s. 258–259, Abstr.. — Dostęp również online: {http://balticpmconference.eu/sites/default/files/conference-files/2016_001-006_Conf_proceeding_2016_ar_vaku_final_22.04.2016%20%281%29.pdf} [2016-04-19]

 • keywords: knowledge management, project management, organizational culture, process enablers, agile

5
6
 • Kultura organizacyjna jako determinanta efektywnego zarządzania wiedzą w zespołach projektowych wykorzystujących metody zwinneThe organizational culture as a determinant of the effective knowledge management in the Agile project teams / Paweł PATEREK // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2016 R. 23 nr 3 dod.: CD, s. 714–724. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 723–724, Streszcz., Summ.. — Dostęp również online: {http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir_3_2016_plik_na_cd.pdf} [2016-05-09]

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, zarządzanie projektami, kultura organizacyjna, zespół projektowy, zwinność

  keywords: knowledge management, project management, organizational culture, project team, agility

7
 • Procesy pozyskiwania wiedzy projektowej z otoczenia organizacji - możliwości i barieryProcesses of acquiring project knowledge from external environment - possibilities and barriers / Alina KOZARKIEWICZ, Paweł PATEREK // Humanities and Social Sciences ; ISSN 2300-5327. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia i Nauki Humanistyczne ; ISSN: 1234-3684. — 2017 vol. 22 no. 24 [iss.] 1, s. 119–129. — Bibliogr. s. 127–128. — Publikacja dostępna online od: 2017-07-30

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, projekt, bariery, możliwości, procesy pozyskiwania wiedzy

  keywords: knowledge management, project, barriers, enablers, knowledge acquiring processes

8
 • Strategia organizacji a procesy zarządzania wiedzą w zespołach projektowych wykorzystujących metodyki zwinneThe organizational strategy and knowledge management processes in the agile project teams / Paweł PATEREK, Leszek Panasiewicz // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2017 nr 4 dod.: CD, s. 294–303. — Bibliogr. s. 302-303, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, zarządzanie projektami, zespół projektowy, metodyki zwinne, strategia organizacji

  keywords: knowledge management, project management, organizational culture, project team, Agile methodologies

9
 • Struktura organizacji a procesy zarządzania wiedzą w zwinnych zespołach projektowychThe organizational structure and knowledge management processes in the agile project teams / Alina KOZARKIEWICZ, Paweł PATEREK // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1975. Organizacja i Zarządzanie ; ISSN 1641-3466. — 2017 z. 102, s. 143–156. — Bibliogr. s. 154–156, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, struktura organizacyjna, zarządzanie projektami, zespół projektowy, metodyki zwinne

  keywords: knowledge management, organizational structure, project management, project team, agile methodologies

10
 • Upravlenie znaniȃmi: vozdejstvie na proektnye komandy, ispol'zuȗŝie gibkie metody i faktory vliȃȗŝie na eǵo zffektivnost'[Effective knowledge management in Agile project teams - impact and enablers] / PATEREK Pavel // Upravlenie proektami i proǵrammami ; ISSN 2075-1214. — 2017 nr 1, s. 22–35. — Bibliogr. s. 34–35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Uwarunkowania, proces i efekty wdrożenia metodyki zwinnej jako zmiany organizacyjnej w przedsiębiorstwach sektora teleinformatycznegoConditions, process and results of agile methodology deployment as an organizational change in ICT companies / Alina KOZARKIEWICZ, Paweł PATEREK // Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce Teoria i Praktyka = Research on Enterprise in Modern Economy Theory and Practice ; ISSN 2084-6495. — 2017 no. 2, s. 93–104. — Bibliogr. s. 103, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zmiana organizacyjna, zarządzanie projektami, metodyka zwinna, sukces projektu

  keywords: organizational change, project management, agile methods, project success

12
 • Zarządzanie wiedzą klienta w projektach - znaczenie i uwarunkowania[Customer knowledge management in projects - significance and contingencies] / Alina KOZARKIEWICZ, Paweł PATEREK // W: Organizacja inteligentna : perspektywa zasobów ludzkich / red. nauk. Cezary Suszyński, Grażyna Leśniak-Łebkowska. — Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, cop. 2016. — ISBN: 978-83-8030-063-7. — S. 377–388. — Bibliogr. s. 387–388. — Materiały z konferencji "Przedsiębiorstwo inteligentne", 11–13 maja 2016 r., Instytut Zarządzania Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Zmiana metodyki zarządzania projektami a transformacja przedsiębiorstwa – uwarunkowania, proces i efektyRelationship between change of a project management methodology and organizational transformation – contingencies, process and results / Alina KOZARKIEWICZ, Paweł PATEREK // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 299, s. 187–196. — Bibliogr. s. 195–196, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zmiana organizacyjna, zarządzanie projektami, transformacja organizacji, metodyka zwinna, sukces projektu

  keywords: organizational change, project management, organizational transformation, agile methods, project success

14
 • Zmiana metodyki zarządzania projektami a transformacja przedsiębiorstwa - uwarunkowania, proces i efekty[Relationship between change of a project management methodology and organizational transformation - contingencies, process and results] / Alina KOZARKIEWICZ, Paweł PATEREK // W: Zmiany - innowacje - kreatywność : III Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Kraków 23–24 maja 2016 : streszczenia artykułów / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych