Wykaz publikacji wybranego autora

Kinga Wala, mgr

poprzednio: Kuligowska

bibliotekarz

Biblioteka Główna
BG-ouz, Oddział Udostępniania Zbiorów


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 1, z ogólnej liczby 1 publikacji Autora


1
  • Działalność Biblioteki Wydziału Nauki i Techniki Nowego Uniwersytetu Lizbońskiego (Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa)[Activities of the Faculty of Science and Technology Library of the NOVA University in Lisbon] / Kinga KULIGOWSKA // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1507-7187. — 2014 nr 8, ekran [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/272/465 [2016-03-16]

  • słowa kluczowe: Universidade Nova de Lisboa, Instituto Universitario de Lisboa, praktyka biblioteczna, Erasmus

    cyfrowy identyfikator dokumentu: