Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Kulik, inż.

specjalista

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 2, z ogólnej liczby 2 publikacji Autora


1
 • [zgłoszenie patentowe, 2016]
 • TytułSposób pomiaru obciążenia kotwy oraz dynamometryczna podkładka kotwowa
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KORZENIOWSKI Waldemar, SKRZYPKOWSKI Krzysztof, HEREZY Łukasz, KULIK Marek, ZAGÓRSKI Krzysztof
  DetailsInt.Cl.: E21D 21/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 408815 A1 ; Opubl. 2016-01-18. — Zgłosz. nr P.408815 z dn. 2014-07-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2016  nr 2, s. 26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL408815A1.pdf
2
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2017]
 • TytułSposób pomiaru obciążenia kotwy oraz dynamometryczna podkładka kotwowa
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Łukasz HEREZY, Marek KULIK, Krzysztof ZAGÓRSKI
  DetailsInt.Cl.: E21D 21/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 226879 B1 ; Udziel. 2017-04-10 ; Opubl. 2017-09-29. — Zgłosz. nr P.408815 z dn. 2014-07-11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL226879B1.pdf