Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Kulik, inż.

specjalista

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem22
201711
201611
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem22
201711
201611
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem22
201711
201611
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem22
201711
201611
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem22
201711
201611
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem211
201711
2016111
 • Sposób pomiaru obciążenia kotwy oraz dynamometryczna podkładka kotwowa[Method for measuring the anchor loading and the dynamometric anchor washer] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KORZENIOWSKI Waldemar, SKRZYPKOWSKI Krzysztof, HEREZY Łukasz, KULIK Marek, ZAGÓRSKI Krzysztof. — Int.Cl.: E21D 21/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 408815 A1 ; Opubl. 2016-01-18. — Zgłosz. nr P.408815 z dn. 2014-07-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 2, s. 26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL408815A1.pdf

 • słowa kluczowe: monitoring, obciążenie kotwy

  keywords: monitoring, rock bolt loading

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Sposób pomiaru obciążenia kotwy oraz dynamometryczna podkładka kotwowa[Method for measuring the anchor loading and the dynamometric anchor washer] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Łukasz HEREZY, Marek KULIK, Krzysztof ZAGÓRSKI. — Int.Cl.: E21D 21/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 226879 B1 ; Udziel. 2017-04-10 ; Opubl. 2017-09-29. — Zgłosz. nr P.408815 z dn. 2014-07-11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL226879B1.pdf

 • słowa kluczowe: monitoring, obudowa kotwowa, obciążenie kotwy, dynamometryczna podkładka kotwowa, pomiar obciążenia kotwy

  keywords: monitoring, rock bolt support, rock bolt loading, dynamometric anchor washer, measuring the anchor loading

  cyfrowy identyfikator dokumentu: