Wykaz publikacji wybranego autora

Mateusz Dziki, mgr inż.

doktorant

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1358
201811
2017312
2016844
201511
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem13625
201811
2017321
20168314
201511
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem13121
201811
201733
201688
201511
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem13211
201811
201733
2016817
201511
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1385
201811
2017321
2016844
201511
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1385
201811
2017321
2016844
2015111
 • Badania odkształcalności stopów AlMg w procesie wyciskania : streszczenieResearch on AlMg alloys deformability during extrusion process : abstract / Mateusz DZIKI, Dariusz LEŚNIAK, Jan RICHERT, Józef ZASADZIŃSKI, Wojciech LIBURA, Bartłomiej Płonka, Henryk Jurczak // W: KONTECH 2016 : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : 21–23.09.2016, Mierzęcin : materiały konferencyjne = XXI international scientific and technical conference : advanced forming technologies and nanostructured materials : conference proceedings. — Poznań : Instytut Obróbki Plastycznej, cop. 2016. — S. 41–42. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania podatności stopów AlMg do wyciskania zgrzewającego : streszczenieResearch on susceptibility of AlMg alloys for extrusion welding : abstract / Alicja WASSERMANN, Dariusz LEŚNIAK, Maria RICHERT, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Mateusz DZIKI, Krzysztof ZABOROWSKI, Henryk Jurczak // W: KONTECH 2016 : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : 21–23.09.2016, Mierzęcin : materiały konferencyjne = XXI international scientific and technical conference : advanced forming technologies and nanostructured materials : conference proceedings. — Poznań : Instytut Obróbki Plastycznej, cop. 2016. — S. 43–44. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Influence of Mg content on deformability of AlMg alloys during extrusion / D. LEŚNIAK, M. DZIKI, J. ZASADZIŃSKI, W. LIBURA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2016 vol. 61 no. 1, s. 85–92. — Bibliogr. s. 92

 • keywords: extrusion, surface quality, AlMg alloys, deformability, metal exit speed

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2016-0010

4
 • Mikrostruktura i właściwości mechaniczne wyrobów o różnych kształtach wyciskanych ze stopów AlMg o wysokich zawartościach MgMicrostructure and properties characterization of extruded sections with different shapes from AlMg alloys with high Mg contents / Dariusz LEŚNIAK, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Alicja WOJTYNA, Mateusz DZIKI, Tomasz LATOS, Wojciech LIBURA, Józef ZASADZIŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 5, s. 195–200. — Bibliogr. s. 200

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, wysokomagnezowe stopy AlMg, właściwości wytrzymałościowe, wyciskanie

  keywords: extrusion, mechanical properties, microstructure, high-alloyed AlMg alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2016.5.1

5
 • Modelowanie numeryczne MES procesu wyciskania cienkościennych kształtowników otwartych z trudno odkształcalnych stopów AlMgFEM numerical modelling of extrusion process of thin-walled flat profiles from hard-deformable AlMg alloys / Mateusz DZIKI, Dariusz LEŚNIAK, Jan RICHERT, Józef ZASADZIŃSKI, Wojciech LIBURA, Henryk Jurczak // W: PLASTMET' 2016 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : X jubileuszowe seminarium naukowe : 22–25 listopada 2016, Łańcut : streszczenia = Integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2016]. — Na okł.: materiały konferencyjne. — S. 75–77. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ocena jakości kształtowników wyciskanych ze stopów AlMgSi przeznaczonych dla segmentu automotiveEstimation of quality of extrudates from AlMgSi alloys intended for automotive / Dariusz LEŚNIAK, Justyna GRZYB, Antoni WOŹNICKI, Alicja WASSERMANN, Mateusz DZIKI, Krzysztof ZABOROWSKI, Jacek MADURA, Józef ZASADZIŃSKI, Henryk Jurczak // W: OMIS' 2017 : Odkształcalność Metali i Stopów : XII konferencja naukowa : 21–24 listopada 2017, Łańcut : materiały konferencyjne, rozszerzone streszczenia, abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2017. — ISBN: 978-83-7934-181-8. — S. 29. — Tekst pol.-ang.. — D. Leśniak, J. Grzyb, A. Woźnicki, A. Wassermann, M. Dziki, K. Zabrowski, J. Madura, J. Zasadziński - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ocena jakości kształtowników wyciskanych ze stopów AlMgSi przeznaczonych dla segmentu automotiveEstimation of quality of extrudates from AlMgSi alloys intended for automotive / Dariusz LEŚNIAK, Justyna GRZYB, Antoni WOŹNICKI, Alicja WASSERMANN, Mateusz DZIKI, Krzysztof ZABOROWSKI, Jacek MADURA, Józef ZASADZIŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2017 R. 62 nr 12, s. 8–16. — Bibliogr. s. 16

 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, stop 6060, wyciskanie, jakość powierzchni, tolerancje wymiarowe, konstrukcja matrycy

  keywords: extrusion, mechanical properties, 6060 alloy, surface quality, dimensional tolerances, die geometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2017.12.2

8
 • Podatność do przeróbki plastycznej na zimno wyciskanych na gorąco stopów aluminium serii 5xxxCold formability of hot extruded aluminium alloys 5xxx series / Dariusz LEŚNIAK, Marcin MROCZKOWSKI, Antoni WOŹNICKI, Alicja WASSERMANN, Mateusz DZIKI, Krzysztof ZABOROWSKI, Jacek MADURA, Józef ZASADZIŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2017 R. 62 nr 9, s. 11–15. — Bibliogr. s. 15. — Błędny zapis nazwiska: A. Wassermman

 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, walcowanie na zimno, struktura, stopy aluminium serii 5xxx, wyciskanie na gorąco

  keywords: mechanical properties, cold rolling, structure, hot extrusion, 5xxx series aluminium alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2017.9.2

9
 • Struktura i właściwości mechaniczne wysoko umocnionych stopów AlMgStructure and mechanical properties of high-strengthened AlMg alloys / Dariusz LEŚNIAK, Marcin MROCZKOWSKI, Antoni WOŹNICKI, Józef ZASADZIŃSKI, Alicja WASSERMANN, Mateusz DZIKI, Jacek MADURA // W: PLASTMET' 2016 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : X jubileuszowe seminarium naukowe : 22–25 listopada 2016, Łańcut : streszczenia = Integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2016]. — Na okł.: materiały konferencyjne. — S. 153–156. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Wpływ zawartości Mg na własności mechaniczne kształtowników ze stopów aluminium serii 5xxx wytwarzanych na drodze wyciskania zgrzewającegoInfluence of Mg content on mechanical properties of products from 5xxx series aluminium alloys produced by extrusion welding / Dariusz LEŚNIAK, Alicja WOJTYNA, Antoni WOŹNICKI, Mateusz DZIKI, Bartłomiej Płonka // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 6, s. 248–253. — Bibliogr. s. 253

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, mikrostruktura, wyciskanie, kształtowniki, stopy 5xxx, zgrzewalność

  keywords: extrusion, mechanical properties, microstructure, weldability, profiles, 5xxx alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2016.6.3

12
 • Wyciskanie cienkościennych rur owalnych ze stopu AlMgSi w gatunku 6082Extrusion of thin-walled oval tubes from 6082 aluminium alloy / Dariusz LEŚNIAK, Wojciech LIBURA, Józef ZASADZIŃSKI, Jan RICHERT, Mateusz DZIKI, Alicja WOJTYNA, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Henryk Jurczak, Jacek Borowski // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 1, s. 14–21. — Bibliogr. s. 20–21

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, wyciskanie, stopy AlMgSi, odkształcalność

  keywords: extrusion, microstructure, AlMgSi alloys, deformability

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15.199/67.2016.1.2

13
 • Wyciskanie rur ze stopu MgLi8 przez matryce mostkoweExtrusion of tubes from MgLi8 alloy through the porthole die / Wojciech LIBURA, Mateusz MILCZANOWSKI, Justyna GRZYB, Mateusz DZIKI, Tomasz LATOS, Krzysztof ZABOROWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 12, s. 805–809. — Bibliogr. s. 809

 • słowa kluczowe: wyciskanie, ultralekkie stopy magnezowo-litowe, matryce mostkowo-komorowe

  keywords: extrusion, porthole die, ultra light Mg-Li alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.12.27