Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Sokół, mgr inż.

poprzednio: Klaś

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, Katedra Inżynierii Zarządzania


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57203460909Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem10154
201922
2018312
2017532
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem10622
2019211
2018321
2017532
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1091
2019211
201833
201755
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1019
201922
2018312
201755
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1055
2019211
2018321
2017523
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1064
201922
2018321
20175231
 • A review of computer simulations in underground and open-pit miningPrzegląd symulacji komputerowych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym / Marek KĘSEK, Monika KLAŚ, Agnieszka ADAMCZYK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2018 R. 20 nr 2, s. 7–14. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr.. — The International Mining Economic Forum = Górnicze Forum Ekonomiczne : [5-7 November 2018, Krakow]

 • słowa kluczowe: górnictwo, modelowanie, symulacja komputerowa, FlexSim

  keywords: modeling, mining, FlexSim, computer simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2018-02-01

2
 • Computer simulation of the operation of a longwall complex using the “Process Flow” concept of FlexSim software / Marek KĘSEK, Agnieszka ADAMCZYK, Monika KLAŚ // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance : [ISPEM 2018 : Wrocław, 17-18.09.2018] / eds. Anna Burduk [et al.]. — Cham : Springer Nature Switzerland AG, cop. 2019. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 835). — ISBN: 978-3-319-97489-7 ; e-ISBN: 978-3-319-97490-3. — S. 97–106. — Bibliogr. s. 106, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-08-01

 • keywords: modeling, FlexSim, longwall complex, computer simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-97490-3_10

3
 • Efektywność procesu modelowania w zależności od wyboru odpowiedniego narzędzia : [streszczenie]Modelling process effectiveness dependence on the chosen appropriate simulation tool : [abstract] / Krzysztof JURCZYK, Monika KLAŚ, Wojciech WOŹNIAK // W: FlexSimposium Polska [Dokument elektroniczny] : V jubileuszowa międzynarodowa konferencja Ekspertów modelowania i symulacji FlexSimposium 2017 PL : V edycja : Kraków, 12-13 września 2017 : materiały konfrencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. 20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: modelowanie i symulacja, specjalistyczne pakiety obliczeniowe, systemy kolejkowe, języki programowania

  keywords: modelling and simulation, queuing systems, advanced technical computing environments, programming languages

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Modelowanie i symulacja systemów kolejkowych w FlexSim - studium przypadku : [streszczenie]Modeling and simulation of queuing systems in FlexSim 3D simulation software - a case study : [abstract] / Monika KLAŚ, Krzysztof JURCZYK // W: FlexSimposium Polska [Dokument elektroniczny] : V jubileuszowa międzynarodowa konferencja Ekspertów modelowania i symulacji FlexSimposium 2017 PL : V edycja : Kraków, 12-13 września 2017 : materiały konfrencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. 23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: modelowanie i symulacja, specjalistyczne pakiety obliczeniowe, systemy kolejkowe, testowanie usprawnień

  keywords: modelling and simulation, queuing systems, advanced technical computing environments

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów transportowych w celu redukcji kosztów operacyjnych[Transport resources usage optimization to minimize operating costs] / Monika KLAŚ, Dawid Dąbal // Polska Chemia : magazyn Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego ; ISSN 2450-6923. — 2018 nr 2, s. 35. — Monika Kłaś – dod. afiliacja: FlexSim InterMarium, Dawid Dąbal – afiliacja: FlexSim InterMarium. — tekst: http://lpepoland.com/wp-content/uploads/2018/06/Polska-Chemia-08-21.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Rozwiązywanie problemu planowania wielkości i harmonogramowania partii produkcyjnych wyrobów z okresem minimalnej trwałości przy wykorzystywaniu systemu obliczeń rozproszonych[Capacity-lot sizing and scheduling problem for products with a minimum durability period using a distributed computing system] / Monika KLAŚ, Wojciech DŁUBACZ // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : V edycja konferencji : 22-23 maja 2019 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-9531674-6. — S. 84–85. — Toż w: {http://iati.pl/wp-content/uploads/2019/08/Ksi%C3%84%C2%85%C3%85%C2%BCka-Innowacyjne-pomys%C3%85%C2%82y-v2.1.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi symulacyjnych w innowacyjnym podejmowaniu decyzji – studium przypadku[The use of modern simulation tools in innovative decision making – a case study] / Monika KLAŚ // W: Innowacje w przemyśle chemicznym [Dokument elektroniczny] : I konferencja naukowo-techniczna : Włocławek, 30.11–01.12.2017 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2017]. — S. 37. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: www.pipc.org.pl/files/1473620269/file/ksi%C4%85%C5%BCka_luty20182.pdf [2018-09-12]. — Dod. afiliacja: InterMarium Sp. z o.o., Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi symulacyjnych w innowacyjnym podejmowaniu decyzji – studium przypadku[The use of modern simulation tools in innovative decision making – a case study] / Monika KLAŚ // W: „Innowacje w przemyśle chemicznym” [Dokument elektroniczny] : I konferencja naukowo-techniczna : [30 listopada – 1 grudnia 2017 r., Włocławek] : monografia / red. Anna Zalewska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Polska Izba Przemysłu Chemicznego, [2018]. — e-ISBN: 978-83-916361-1-4. — S. 157–171. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.pipc.org.pl/files/2136410926/file/Monografia_I_Konferencji_Naukowo-Technicznej_Innowacje_w_przemy%C5%9Ble_chemicznym.pdf [2018-10-03]. — Bibliogr. s. 171. — M. Klaś – dod. afiliacja: InterMarium Sp. z o. o.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: