Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Ostrowski, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-5047-5862 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57202941835

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułBadania rozwarstwień skał w stropie wyrobiska z obudową kotwową
  AutorzyStanislav RODZIN, Ivan Sakhno, Krzysztof OSTROWSKI, Svetlana Sakhno
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2017 t. 73 nr 4, s. 41–46
 • słowa kluczowe: obudowa kotwowa, rozwarstwienie, wyrobisko przygotowawcze

  keywords: bolt support, preparatory excavation, delamination of roof rocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
 • [referat, 2018]
 • TytułDetermination of flakiness index (FI) and shape index (SI) using open source digital image analysis software
  AutorzyOLEKSIK K., OSTROWSKI K., MROCHEŃ  D.
  ŹródłoMEC 2018 : Mineral Engineering Conference : Zawiercie, 26–29 September 2018 : book of abstracts. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 20
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułMożliwość wykonania metra w rejonie krakowskiej AGH
  AutorzyKrzysztof OSTROWSKI, Antoni TAJDUŚ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2016 t. 72 nr 7, s. 26–32
 • słowa kluczowe: analiza numeryczna, metro, metody drążenia tuneli, geologia rejonu AGH

  keywords: numerical analysis, tunnel excavation methods, subway, geology of AGH area

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułNośność elementów osiowo ściskanych na przykładzie kolumn z betonu i fibrobetonu wysokowartościowego wzmocnionych włóknami węglowymi
  AutorzyKrzysztof OSTROWSKI, Roman KINASZ, Jerzy CIEŚLIK, Daniel WAŁACH, Bartłomiej Ahmida
  ŹródłoCzasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. — 2016 t. 33 z. 63 nr 3, s. 309–316
 • słowa kluczowe: beton wysokowartościowy, włókna węglowe, słup zespolony, naprężenie-odkształcenie, stalowe zbrojenie rozproszone

  keywords: high performance concrete, composite column, stress-strain, steel microfibers, carbon fibre reinforced polymer material

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2016.214

9
 • [referat, 2016]
 • TytułNośność kolumn z fibrobetonu zwykłego wzmocnionych matami z włókien węglowych przy jednoosiowym ściskaniu
  AutorzyKrzysztof OSTROWSKI
  ŹródłoBudmika'16 : ogólnopolska studencka konferencja budowlana : [20-22 kwietnia 2016 r., Poznań] : streszczenia / eds. Dominika Stryjak, Barbara Wolek, Dawid Borkowski. — Poznań : Fundacja ALTUM, 2016. — S. 223–224
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułOchrona wyrobisk utrzymywanych w strefie skał spękanych w ukraińskich kopalniach węgla kamiennego
  AutorzyStanislav RODZIN, Ivan Sakhno, Aleksandr Isayenkow, Krzysztof OSTROWSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2016 t. 72 nr 9, s. 78–83
 • słowa kluczowe: górnictwo, wypiętrzanie spągu, stateczność wyrobisk, kotwienie

  keywords: mining, bolting, stability of excavations, floor heaving

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułSposoby wzmacniania stalowej wieży kratowej na przykładzie obiektu zlokalizowanego w III strefie obciążenia wiatrem
  AutorzyRoman KINASZ, Marcin Bebłociński, Krzysztof OSTROWSKI
  ŹródłoPoszerzamy horyzonty : monografia, T. 3 / red. nauk. Piotr Rachwał, Marta Rachwał, Waldemar Gorajczyk. — Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2017. — S. 148–161
 • słowa kluczowe: stalowa wieża kratowa, wzmocnienie konstrukcji, nośność

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [zgłoszenie patentowe, 2020]
 • TytułSposób oznaczania in situ właściwości wytrzymałościowych materiału
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Politechnika Wrocławska, Wrocław ; wynalazca: OSTROWSKI Krzysztof, Sadowski Łukasz
  DetailsInt.Cl.: G01N 3/08textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 427075 A1 ; Opubl. 2020-03-23. — Zgłosz. nr P.427075 z dn. 2018-09-14 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2020  nr 7, s. 47. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL427075A1.pdf
 • słowa kluczowe: wytrzymałość, wiercenie, gęstość energii, energia zniszczenia

  keywords: strength, drilling, energy density, energy of destruction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułThe influence of CFRP sheets on the strength of short columns produced from normal strength concrete and fibre reinforced concrete
  AutorzyKrzysztof OSTROWSKI, Roman KINASZ, Jerzy CIEŚLIK, Daniel WAŁACH
  ŹródłoCzasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska. Budownictwo = Civil Engineering. — 2016 2-B, s. 159–174
 • słowa kluczowe: włókna węglowe, słup zespolony, fibrobeton zwykły, naprężenie-odkształcenie, wzmocnienie

  keywords: strengthening, composite column, carbon reinforced polymer material, stress-strain, fibre-reinforced concrete

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułThe influence of CFRP sheets on the strength of specimens produced using normal concrete and high-performance concrete assessed using uniaxial compression tests
  AutorzyKrzysztof OSTROWSKI
  ŹródłoCzasopismo Techniczne. — 2017 vol. 7, s. 41–51
 • słowa kluczowe: włókna węglowe, słup zespolony, naprężenie-odkształcenie, beton zwykły, beton wysokowytrzymałościowy

  keywords: high performance concrete, composite column, carbon reinforced polymer material, stress-strain, normal concrete

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/235373XCT.17.107.6648

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułThe influence of coarse aggregate shape on the properties of high-performance, self-compacting concrete
  AutorzyKrzysztof OSTROWSKI
  ŹródłoCzasopismo Techniczne. — 2017 vol. 5, s. 25–33
 • słowa kluczowe: płynność, samozagęszczalny beton wysokowartościowy, kształt ziaren kruszywa, wytrzymałość betonu

  keywords: flowability, shape of coarse aggregate, strength of concrete, high performance, self compacting concrete, HPSCC

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/235373XCT.17.066.6423

18
 • [referat, 2017]
 • TytułThe influence of coarse aggregate shape on the properties of self-compacting high-performance fibre-reinforced concrete
  AutorzyKrzysztof OSTROWSKI, Łukasz Sadowski, Daniel WAŁACH, Tomasz GAWENDA
  ŹródłoEAC-02 : 2textsuperscript{nd} international RILEM/COST conference on Early Age Cracking and serviceability in cement-based materials and structures : 12–14 September 2017, Brussels, Belgium, vol. 1 / ed. by Stéphanie Staquet, Dimitrios Aggelis. — Paris : RILEM Publications S. A. R. L., cop. 2017. — S. 239–243
 • keywords: flowability, concrete, shape, strength of concrete, coarse aggregate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułWpływ foremności ziaren kruszywa na właściwości świeżej mieszanki betonowej i stwardniałego betonu na przykładzie betonu samozagęszczalnego
  AutorzyKrzysztof OSTROWSKI, Marcin Bebłociński
  ŹródłoWspółczesne problemy budownictwa : rozwiązania praktyczne i numeryczne / oprac. nauk. Maciej Major, Jacek Selejdak. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2017. — S. 58–68
 • słowa kluczowe: wytrzymałość betonu, beton samozagęszczalny, kształ ziaren kruszywa

  keywords: shape of coarse aggregate, strength of concrete, self-compacting concrete, SCC

  cyfrowy identyfikator dokumentu: