Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Ostrowski, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-5047-5862 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57202941835Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem2023141
202011
2018716
20177214
2016514
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem20911
202011
201877
2017743
2016541
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem20155
202011
2018734
2017761
201655
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem20218
202011
2018725
201777
201655
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem20173
202011
2018761
201777
2016541
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem20173
202011
2018761
201777
20165411
 • Analiza wpływu separowanych popiołów dennych na mrozoodporność betonuInfluence of separated coal bottom ash on frost resistance of concrete / Daniel WAŁACH, Marek CAŁA, Krzysztof OSTROWSKI, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA // Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym ; ISSN 2299-8535. — 2017 nr 1 (19), s. 47–54. — Bibliogr. s. 53

 • słowa kluczowe: uboczne produkty spalania, mrozoodporność betonu

  keywords: combustion by-products, frost resistance of concrete

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17512/bozpe.2017.1.07

2
 • Badania rozwarstwień skał w stropie wyrobiska z obudową kotwowąThe research of rocks deformation around excavations with bolt support / Stanislav RODZIN, Ivan Sakhno, Krzysztof OSTROWSKI, Svetlana Sakhno // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 4, s. 41–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: obudowa kotwowa, rozwarstwienie, wyrobisko przygotowawcze

  keywords: bolt support, preparatory excavation, delamination of roof rocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Comparative analysis of the coarse aggregate shapes used to manufacturing high performance self-compacting concreteAnaliza porównawcza kształtu kruszyw stosowanych w produkcji wysokowartościowych betonów samozagęszczalnych / Krzysztof OSTROWSKI, Konrad OLEKSIK // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2018 vol. 7, s. 75–86. — Bibliogr. s. 85–86, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2018-07-25. — Artykuł w części: Civil Engineering. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/12134/

 • słowa kluczowe: kształt, beton samozagęszczalny, kruszywo, komputerowa analiza obrazu

  keywords: shape, coarse aggregate, computer image analysis, self-compacting concrete

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/2353737XCT.18.101.8796

4
5
 • Determination of flakiness index (FI) and shape index (SI) using open source digital image analysis software / OLEKSIK K., OSTROWSKI K., MROCHEŃ  D. // W: MEC 2018 : Mineral Engineering Conference : Zawiercie, 26–29 September 2018 : book of abstracts. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Epoxy resin coatings modified with waste glass powder for sustainable constructionPowłoki z żywic epoksydowych modyfikowane odpadową mączką szklaną dla zrównoważonego budownictwa / Agnieszka Chowaniec, Krzysztof OSTROWSKI // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2018 vol. 8, s. 99–109. — Bibliogr. s. 108–109, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2018-08-29. — Artykuł w części: Civil Engineering. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/12186/

 • słowa kluczowe: powłoka z żywicy epoksydowej, mączka szklana

  keywords: glass powder, epoxy resin coating

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/2353737XCT.18.118.8893

7
 • Możliwość wykonania metra w rejonie krakowskiej AGHThe ability to construct the subway in the area of Cracow AGH / Krzysztof OSTROWSKI, Antoni TAJDUŚ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 7, s. 26–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: analiza numeryczna, metro, metody drążenia tuneli, geologia rejonu AGH

  keywords: numerical analysis, tunnel excavation methods, subway, geology of AGH area

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Nośność elementów osiowo ściskanych na przykładzie kolumn z betonu i fibrobetonu wysokowartościowego wzmocnionych włóknami węglowymiBearing capacity of concrete columns produced from high performance concrete and high performance fibre reinforced concrete confined by CFRP sheets under uniaxial compression / Krzysztof OSTROWSKI, Roman KINASZ, Jerzy CIEŚLIK, Daniel WAŁACH, Bartłomiej Ahmida // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2016 t. 33 z. 63 nr 3, s. 309–316. — Bibliogr. s. 315–316, Summ.

 • słowa kluczowe: beton wysokowartościowy, włókna węglowe, słup zespolony, naprężenie-odkształcenie, stalowe zbrojenie rozproszone

  keywords: high performance concrete, composite column, stress-strain, steel microfibers, carbon fibre reinforced polymer material

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2016.214

9
 • Nośność kolumn z fibrobetonu zwykłego wzmocnionych matami z włókien węglowych przy jednoosiowym ściskaniuBearing capacity of circular normal fiber concrete columns reinforced by CFRP sheets under uniaxial compression / Krzysztof OSTROWSKI // W: Budmika'16 : ogólnopolska studencka konferencja budowlana : [20-22 kwietnia 2016 r., Poznań] : streszczenia / eds. Dominika Stryjak, Barbara Wolek, Dawid Borkowski. — Poznań : Fundacja ALTUM, 2016. — ISBN: 978-83-942584-4-3. — S. 223–224. — Bibliogr. s. 224. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ochrona wyrobisk utrzymywanych w strefie skał spękanych w ukraińskich kopalniach węgla kamiennegoSupporting of excavations in the zone of fissured rocks in the Ukrainian hard coal mines / Stanislav RODZIN, Ivan Sakhno, Aleksandr Isayenkow, Krzysztof OSTROWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 9, s. 78–83. — Bibliogr. s. 83, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo, wypiętrzanie spągu, stateczność wyrobisk, kotwienie

  keywords: mining, bolting, stability of excavations, floor heaving

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sposoby wzmacniania stalowej wieży kratowej na przykładzie obiektu zlokalizowanego w III strefie obciążenia wiatrem[Ways of reinforcing a steel lattice tower on an example of an object located in the III zone of wind load] / Roman KINASZ, Marcin Bebłociński, Krzysztof OSTROWSKI // W: Poszerzamy horyzonty : monografia, T. 3 / red. nauk. Piotr Rachwał, Marta Rachwał, Waldemar Gorajczyk. — Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2017. — ISBN: 978-83-63216-07-8. — S. 148–161. — Bibliogr. s. 160–161, Streszcz.

 • słowa kluczowe: stalowa wieża kratowa, wzmocnienie konstrukcji, nośność

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Sposób oznaczania in situ właściwości wytrzymałościowych materiału[Method for in situ determination of material strength properties] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Politechnika Wrocławska, Wrocław ; wynalazca: OSTROWSKI Krzysztof, Sadowski Łukasz. — Int.Cl.: G01N 3/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 427075 A1 ; Opubl. 2020-03-23. — Zgłosz. nr P.427075 z dn. 2018-09-14 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2020  nr 7, s. 47. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL427075A1.pdf

 • słowa kluczowe: wytrzymałość, wiercenie, gęstość energii, energia zniszczenia

  keywords: strength, drilling, energy density, energy of destruction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • The effect of the morphology of coarse aggregate on the properties of self-compacting high-performance fibre-reinforced concrete / Krzysztof OSTROWSKI, Łukasz Sadowski, Damian Stefaniuk, Daniel WAŁACH, Tomasz GAWENDA, Konrad OLEKSIK, Ireneusz Usydus // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2018 vol. 11 iss. 8 art. no. 1372, s. 1–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-08-07. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/11/8/1372/pdf

 • keywords: flowability, morphology, coarse aggregate, fibre-reinforcement, self-compacting concrete

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma11081372

14
 • The impact of coarse aggregate shape on the behavior of self-compacting high-performance concrete / Krzysztof OSTROWSKI // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 49 art. no. 00079, s. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [6], Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-08-13. — SOLINA 2018 : VII conference SOLINA sustainable development : architecture - building construction - environmental engineering and protection innovative energy-efficient technologies - utilization of renewable energy sources : Polańczyk, Poland, June 19-23, 2018. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/24/e3sconf_solina2018_00079.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20184900079

15
 • The influence of CFRP sheets on the strength of short columns produced from normal strength concrete and fibre reinforced concreteWpływ mat z włókien węglowych na wytrzymałość krótkich kolumn ściskanych z betonu zwykłego i fibrobetonu / Krzysztof OSTROWSKI, Roman KINASZ, Jerzy CIEŚLIK, Daniel WAŁACH // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Budownictwo = Civil Engineering ; ISSN 1897-628X. — 2016 2-B, s. 159–174. — Bibliogr. s. 173–174, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: włókna węglowe, słup zespolony, fibrobeton zwykły, naprężenie-odkształcenie, wzmocnienie

  keywords: strengthening, composite column, carbon reinforced polymer material, stress-strain, fibre-reinforced concrete

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The influence of CFRP sheets on the strength of specimens produced using normal concrete and high-performance concrete assessed using uniaxial compression testsWpływ włókien węglowych na wytrzymałość próbek z betonu zwykłego i wysokowartościowego ściskanych jednoosiowo / Krzysztof OSTROWSKI // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2017 vol. 7, s. 41–51. — Bibliogr. s. 51, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: włókna węglowe, słup zespolony, naprężenie-odkształcenie, beton zwykły, beton wysokowytrzymałościowy

  keywords: high performance concrete, composite column, carbon reinforced polymer material, stress-strain, normal concrete

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/235373XCT.17.107.6648

17
 • The influence of coarse aggregate shape on the properties of high-performance, self-compacting concreteWpływ kształtu ziaren kruszywa grubego na właściwości samozagęszczalnych betonów wysokowartościowych / Krzysztof OSTROWSKI // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2017 vol. 5, s. 25–33. — Bibliogr. s. 32–33, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: płynność, samozagęszczalny beton wysokowartościowy, kształt ziaren kruszywa, wytrzymałość betonu

  keywords: flowability, shape of coarse aggregate, strength of concrete, high performance, self compacting concrete, HPSCC

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/235373XCT.17.066.6423

18
 • The influence of coarse aggregate shape on the properties of self-compacting high-performance fibre-reinforced concrete / Krzysztof OSTROWSKI, Łukasz Sadowski, Daniel WAŁACH, Tomasz GAWENDA // W: EAC-02 : 2\textsuperscript{nd} international RILEM/COST conference on Early Age Cracking and serviceability in cement-based materials and structures : 12–14 September 2017, Brussels, Belgium, vol. 1 / ed. by Stéphanie Staquet, Dimitrios Aggelis. — Paris : RILEM Publications S. A. R. L., cop. 2017. — (RILEM Proceedings Pro ; 120). — ISBN vol. 1&2: 978-2-35158-197-1, e-ISBN vol. 1&2: 978-2-35158-198-8. — ISBN: 978-2-35158-199-5. — S. 239–243. — Bibliogr. s. 243, Abstr.

 • keywords: flowability, concrete, shape, strength of concrete, coarse aggregate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Wpływ foremności ziaren kruszywa na właściwości świeżej mieszanki betonowej i stwardniałego betonu na przykładzie betonu samozagęszczalnegoInfluence of shape of the coarse aggregate on the properties of fresh concrete mixture and concrete on the example of self-compacting concrete / Krzysztof OSTROWSKI, Marcin Bebłociński // W: Współczesne problemy budownictwa : rozwiązania praktyczne i numeryczne = Contemporary problems of construction : practical and numerical solutions / oprac. nauk. Maciej Major, Jacek Selejdak. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2017. — (Monografie / Politechnika Częstochowska ; ISSN 0860-5017 ; nr 330). — ISBN: 978-83-7193-670-8. — S. 58–68. — Bibliogr. s. 67, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wytrzymałość betonu, beton samozagęszczalny, kształ ziaren kruszywa

  keywords: shape of coarse aggregate, strength of concrete, self-compacting concrete, SCC

  cyfrowy identyfikator dokumentu: