Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Grandys, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
2
 • Differences in mullite crystal growth in triaxial ceramics containing K-and/or Na- feldspar
3
 • Effect of addition of fly ash on properties of light ceramic proppants
4
 • Influence of granulation parameters on a shape of light ceramic proppants containing fly ashes
5
 • Influence of proppant size distribution in a stationary bed on their strength
6
 • Light ceramic proppants - effect of addition of selected waste materials, particle size distribution and particle shape parameters on the mechanical properties evaluation
7
 • Light ceramic proppants – influence of addition of fly ashes and calcined clays on mechanical properties
8
 • Modelowanie naprężeń powstających w złożu proppantów ceramicznych poddanemu jednoosiowemu ściskaniu
9
 • The effect of the addition of zirconium oxide on the mechanical properties of the glazes from the $SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-CaO-K_{2}O/Na_{2}O$ system
10
 • Właściwości modyfikowanych tworzyw ceramiki szlachetnej
11
 • Wpływ parametrów procesu granulowania w mieszadle wysokoenergetycznym na kształt lekkich proppantów otrzymywanych z mas zawierających popioły lotne
12
 • Wpływ parametrów procesu granulowania w mieszadle wysokoenergetycznym na kształt lekkich proppantów otrzymywanych z mas zawierających popioły lotne