Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Grandys, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem12183
202011
2017211
20169171
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem12381
202011
2017211
20169261
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1266
202011
2017211
2016954
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem12111
202011
201722
201699
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1239
202011
2017211
2016918
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1248
202011
2017211
20169271
2
 • Differences in mullite crystal growth in triaxial ceramics containing K-and/or Na- feldspar / Marek GRANDYS, Janusz PARTYKA, Jerzy LIS, Szymon Ryba, Katarzyna PASIUT // W: ECerS2017 [Dokument elektroniczny] : 15th conference & exhibition of the European Ceramic Society : July 9–13, 2017, Budapest, Hungary : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Budapest : Akadémiai Kiadó, cop. 2017. — e-ISBN: 978-963-454-094-6. — S. 580. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://static.akcongress.com/downloads/ecers/ecers2017-abstract-book.pdf [2017-07-20]. — Bibliogr. s. 580

 • keywords: SEM, X-ray diffraction, mullite, porcelain, feldspar, cristalization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Effect of addition of fly ash on properties of light ceramic proppants : [abstract] / Katarzyna GASEK, Marek GRANDYS, Janusz PARTYKA // W: EYEC monograph : 5\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 20–22\textsuperscript{nd} 2016, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. Foundation of Young Science. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-83-936575-2-0. — S. 148

 • keywords: fly ash, clays, light ceramic proppants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Influence of granulation parameters on a shape of light ceramic proppants containing fly ashes / Marek GRANDYS, Janusz PARTYKA, Mirosław M. BUĆKO // W: 5\textsuperscript{th} international PhD seminar Dresden – Kraków – Warsaw : 30. November – 2 December 2016, Schmochtitz. — [Germany : s. n.], [2016]. — S. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Influence of proppant size distribution in a stationary bed on their strength / Marek GRANDYS // W: FAC 2016 : Fractography of Advanced Ceramics : the international conference : 9\textsuperscript{th}–12\textsuperscript{th} October 2016, Slovakia : book of abstracts / authors: Erika Múdra, Alexandra Kovalčíkova, Ján Dusza. — Košice : Institut of Materials Research. Slovak Academy of Sciences, cop. 2016. — ISBN: 978-80-89782-05-5. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Light ceramic proppants - effect of addition of selected waste materials, particle size distribution and particle shape parameters on the mechanical properties evaluation / GRANDYS, Marek; GASEK, Katarzyna; PARTYKA, Janusz; BUĆKO, Mirosław M.; WOJCIECHOWSKI, Kamil // W: ICC6 : 6\textsuperscript{th} International Congress on Ceramics : from Lab to Fab : August 21–25, 2016, Dresden, Germany : abstracts, lectures & posters. — [Köln] : Deutsche Keramische Gesellschaft e. V., [2016]. — S. 271. — Afiliacja Autorów: University of Science and Technology in Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Light ceramic proppants – influence of addition of fly ashes and calcined clays on mechanical properties / Marek GRANDYS, Kamil KORNAUS, Kamil WOJCIECHOWSKI, Mirosław M. BUĆKO, Janusz PARTYKA // W: 5\textsuperscript{th} international PhD seminar Dresden – Kraków – Warsaw : 30. November – 2 December 2016, Schmochtitz. — [Germany : s. n.], [2016]. — S. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Modelowanie naprężeń powstających w złożu proppantów ceramicznych poddanemu jednoosiowemu ściskaniuSimulation of stresses generated in a bed of ceramic proppants subjected to uniaxial compression / Grzegorz GRABOWSKI, Marek GRANDYS // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2017 t. 69 nr 2, s. 154–159. — Bibliogr. s. 159, Streszcz.. — tekst: https://mccm.ptcer.pl/index.php/materialy_ceramiczne/issue/view/69_no_2/69_154-159

 • słowa kluczowe: wytrzymałość na ścinanie, proppanty, złoże proppantów, modelowanie naprężeń

  keywords: compressive strength, ceramic proppants, proppant bed, stress simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The effect of the addition of zirconium oxide on the mechanical properties of the glazes from the $SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-CaO-K_{2}O/Na_{2}O$ system / PASIUT K., PARTYKA J., GRANDYS M. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 39. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Właściwości modyfikowanych tworzyw ceramiki szlachetnejProperties of modified fine ceramic materials / PARTYKA J., GRANDYS M., LIS J., BUĆKO M. M. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 115. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wpływ parametrów procesu granulowania w mieszadle wysokoenergetycznym na kształt lekkich proppantów otrzymywanych z mas zawierających popioły lotneInfluence of granulation parameters in the high-energy mixer on a shape of light proppants prepared from the masses containing fly ashes / Marek GRANDYS, Janusz PARTYKA, Mirosław M. BUĆKO // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 t. 68 nr 3, s. 254–258. — Bibliogr. s. 258, Streszcz.

 • słowa kluczowe: granulacja, kształt, lekkie proppanty

  keywords: granulation, shape, lightweight proppants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ parametrów procesu granulowania w mieszadle wysokoenergetycznym na kształt lekkich proppantów otrzymywanych z mas zawierających popioły lotneInfluence of granulation parameters in the high-energy mixer on a shape of light proppants prepared from the masses containing fly ashes / GRANDYS M., PARTYKA J., BUĆKO M. M. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 141. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: