Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Szczypka, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-2512-6075 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 55549372500Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem17116
202011
2019321
2018431
2017642
2016211
201511
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem17116
202011
201933
2018413
201766
201622
201511
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem17413
202011
2019312
2018422
2017615
201622
201511
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem17611
202011
2019312
2018413
2017624
2016211
201511
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem17611
202011
2019312
2018413
2017624
2016211
201511
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem17611
202011
2019312
2018413
2017624
2016211
2015111
 • Analysis of atom transfer between cages in type-I silicon clathrates based on vibrational spectroscopy - DFT calculations / Wojciech SZCZYPKA, Andrzej KOLEŻYŃSKI // W: XIV\textsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials : Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 : programme - abstracts - list of authors / eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2017. — ISBN: 978-83-63663-94-0. — S. 348. — Bibliogr. s. 348

 • keywords: DFT calculations, silicon clathrates, transition state

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Bonding properties of non-stoichiometric copper chalcogenides $Cu_2X$ (X = S, Se) - first principles studies / Andrzej KOLEŻYŃSKI, Wojciech SZCZYPKA, Juliusz LESZCZYŃSKI, Paweł NIERODA // W: ECT 2017 [Dokument elektroniczny] : [15th European Conference on Thermoelectrics : Padua, Italy, 25–27 September 2017 : abstracts]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Padua : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 77 P64. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Electronic structure and electron density topology of In-doped $CoSb_{3}$ / W. SZCZYPKA, A. KOLEŻYŃSKI // W: ICT & ECT 2015 [Dokument elektroniczny] : 34\textsuperscript{th} Annual International Conference on Thermoelectrics (ICT 2015) and 13\textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics (ECT 2015) : Dresden, Germany, June 28\textsuperscript{th} – July 2\textsuperscript{nd}, 2015 : book of abstract. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany : Max-Planck-Institut], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1], poz. PA144. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • In silico studies of chosen doped and co-doped type I silicon clathrates / W. SZCZYPKA, A. KOLEŻYŃSKI // W: ECT 2019 [Dokument elektroniczny] : 17\textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics : 23–25 September 2019, Limassol, Cyprus : conference abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cyprus : s. n.], [2019]. — 1 Dysk Flash. — S. 119. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Molecular mechanics modeling of SiOC cluster by bottom-up approach / W. SZCZYPKA, A. KOLEŻYŃSKI // W: XV\textsuperscript{th} International conference on Molecular spectroscopy : from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : 15–19.9.2019, Wrocław–Wojanów : programme, abstracts, list of authors / eds. Marek Drozd, Małgorzata Kucharska, Anna Łukowiak. — Wrocław : Institute of Low Temperature and Structure Research of the Polish Academy of Sciences, cop. 2019. — ISBN: 978-83-939559-0-9. — S. 104, P32. — Bibliogr. s. 104. — Dostęp również online: {https://www.intibs.pl/icms2019/ksiazka_electronic_b5.pdf} [2019-09-25]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Primary features of d-block metal-doped $AgM_ySb_{1-y}X_2$ chalcogenides for thermoelectric applications – first principles studies / Wojciech SZCZYPKA, Andrzej KOLEŻYŃSKI // W: ECT 2017 [Dokument elektroniczny] : [15th European Conference on Thermoelectrics : Padua, Italy, 25–27 September 2017 : abstracts]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Padua : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 78 P65. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Self-compensating defects in $AgSbTe2$ from first principles studies / Wojciech SZCZYPKA, Andrzej KOLEŻYŃSKI // W: ICT & ECT 2018 [Dokument elektroniczny] : 37\textsuperscript{th} International and 16\textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics : Caen, France, 1\textsuperscript{st} – 5\textsuperscript{th} July 2018, [oral presentation program]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2018]. — S. [236]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://ict2018.sciencesconf.org/data/pages/Program_1.pdf [2021-03-10]

 • keywords: point defects, DFT calculations, chalcogenides, QTAiM analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Theoretical analysis of vibrational spectra and bonding properties of sodalite structure / Andrzej MIKUŁA, Wojciech SZCZYPKA, Magdalena KRÓL, Andrzej KOLEŻYŃSKI // W: 61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17–21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. — Na okł. dod.: W sumie Dratewka też był chemikiem.... — ISBN: 978-83-60988-27-5. — S. S10-11 S10P01. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Theoretical studies of electronic structure and transport properties of locally ordered ternary chalcogenides / W. SZCZYPKA, A. KOLEŻYŃSKI // W: ECT 2016 [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics : Lisbon, Portugal, 20–23 September 2016 : book of abstracts / Instituto Superior Técnico. Universidade de Lisboa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Lisbon : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. 277. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 277

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Thermoelectric performance of Co rich p-type $Ce_xFe_{4-y}Co_ySb_{12}$ (y= 2; 2.5) / Juliusz LESZCZYŃSKI, Rafał Zybała, Agnieszka Gutowska, Wojciech SZCZYPKA, Paweł NIERODA, Kamil Kaszyca, Maksymilian Schmidt, Andrzej Koleżyński // W: ECT 2017 [Dokument elektroniczny] : [15th European Conference on Thermoelectrics : Padua, Italy, 25–27 September 2017 : abstracts]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Padua : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 54 P46. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 54. — A. Koleżyński - afiliacja: Institute of Electronic Materials Technology, Warsaw

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Towards band gap engineering in skutterudites: the role of $X_{4}$ rings geometry in $CoSb_{3}-RhSb_{3}$ system / Andrzej KOLEŻYŃSKI, Wojciech SZCZYPKA // Journal of Alloys and Compounds ; ISSN 0925-8388. — 2017 vol. 691, s. 299–307. — Bibliogr. s. 307, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-08-24. — tekst: https://goo.gl/gZORpI

 • keywords: electronic structure, Bader's QTAiM analysis, skutterudites, WIEN2k DFT calculations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jallcom.2016.08.235

17
 • Wpływ defektów $V_{Ag}$ i $Sb_{Ag}$ na strukturę i właściwości $AgSbTe_{2}$ - obliczenia DFT[The influence of $V_{Ag}$ and $Sb_{Ag}$ defects on structure and properties of $AgSbTe_{2}$ - DFT calculations] / Wojciech SZCZYPKA, Andrzej KOLEŻYŃSKI // W: 61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17–21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. — Na okł. dod.: W sumie Dratewka też był chemikiem.... — ISBN: 978-83-60988-27-5. — S. S10-6 S10KS04. — Bibliogr. s. S10-6. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: