Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Maria Formela-Rydarowicz, mgr inż.

poprzednio: Formela

asystent

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9254-7748 orcid iD

ResearcherID: T-4465-2017

Scopus: 57204060778

PBN: 5e709390878c28a0473ace64

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
2
3
 • [referat, 2018]
 • TytułCement slurry resistance to chemical agressiveness of carbon capture and storage (CCS) method : [abstract]
  AutorzyMałgorzata FORMELA, Sławomir WYSOCKI, Rafał WIŚNIOWSKI
  ŹródłoKDiMU : XVIII Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych : zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : Szklarska Poręba, 22–25 maja 2018 : materiały konferencyjne. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2018. — S. 18
 • keywords: polymers, cement slurries, CCS, carbon capture and storage, additives and admixtures in cement slurry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2023]
 • TytułCementowanie otworów geotermalnych : celowość wykonywania i jego aspekty
  AutorzyMałgorzata FORMELA-RYDAROWICZ, Tomasz KOWALSKI, Przemysław TOCZEK, Albert ZŁOTKOWSKI
  ŹródłoCiepło Ziemi, ciepłem jutra [Dokument elektroniczny] : III seminarium „Geoenergetyka i geotermalne pompy ciepła” : Kraków, 20-22 września 2023 r. : zeszyt streszczeń / red. Tomasz Śliwa ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Laboratorium Geoenergetyki AGH, 2023. — S. 11–12
 • słowa kluczowe: zaczyny uszczelniające, zaczyny cementowe, otwory geotermalne, cementowanie otworów

  keywords: sealing slurries, cement slurries, geothermal boreholes, borehole cementing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2023]
 • TytułEffect of the HDD drilling mud on the environment
  AutorzyAngelika DRUZGAŁA, Małgorzata FORMELA
  ŹródłoNauka – technika – technologia [Dokument elektroniczny] : seria wydawnicza AGH, T. 7. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2023. — S. 29–39
 • słowa kluczowe: HDD, technologia HDD, płuczka wiertnicza

  keywords: drilling mud, HDD, HDD technology

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/978-83-67427-37-1_3

6
 • [referat, 2018]
 • TytułGas migration and possible changes in cement recipe given the different treatment of the well
  AutorzyMałgorzata FORMELA, Rafał WIŚNIOWSKI, Angelika DRUZGAŁA, Przemysław TOCZEK
  ŹródłoSGEM 2018 : 18textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 3–6 December, 2018, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, oil and gas exploration ; Water resources, forest ecosystems. Iss. 1.5, Oil and gas exploration, hydrology and water resources forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — S. 95–100
 • keywords: gas migration, cement sheath, life of well, cement slurry recipe

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2018V/1.5/S01.011

7
 • [referat, 2018]
 • TytułIntersect drilling method
  AutorzyWIŚNIOWSKI Rafał, DRUZGAŁA Angelika, FORMELA Małgorzata, TOCZEK Przemysław
  ŹródłoSGEM 2018 : 18textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 3–6 December, 2018, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, oil and gas exploration ; Water resources, forest ecosystems. Iss. 1.5, Oil and gas exploration, hydrology and water resources forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — S. 141–146
 • keywords: HDD, intersect HDD instalation, paratrack

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2018V/1.5/S01.017

8
 • [referat, 2019]
 • TytułModifications of the muds intended for HDD considering drilling through clay rocks – potassium formate
  AutorzySławomir WYSOCKI, Magdalena GACZOŁ, Michał DUDEK, Stanisław STRYCZEK, Małgorzata FORMELA
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — S. 47
 • keywords: drilling mud, horizontal directional drilling, clays, shales

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • [referat, 2017]
 • TytułModyfikowanie właściwości technologicznych świeżych i stwardniałych zaczynów cementowych spowodowane zastosowaniem dodatku popiołów fluidalnych ze spalania węgla kamiennego oraz brunatnego
  AutorzyMałgorzata FORMELA, Stanisław STRYCZEK, Rafał WIŚNIOWSKI, Anna PIKŁOWSKA
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 94
 • słowa kluczowe: zaczyny cementowe, popioły fluidalne ze spalania węgla

  keywords: coal, lignite, fly ashes, cement slurry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2018]
 • TytułNon-productive time – NPT as a selecting criterion of bottom hole assembly – BHA
  AutorzyRafał WIŚNIOWSKI, Angelika DRUZGAŁA, Małgorzata FORMELA, Przemysław TOCZEK
  ŹródłoSGEM 2018 : 18textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 3–6 December, 2018, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, oil and gas exploration ; Water resources, forest ecosystems. Iss. 1.5, Oil and gas exploration, hydrology and water resources forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — S. 179–184
 • keywords: drilling works, total specific energy, bottom hole assembly, non productive time, fishing job, drill bits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • [referat, 2016]
 • TytułPopioły fluidalne ze spalania węgla brunatnego jako dodatek do zaczynów uszczelniających wykorzystywanych podczas prac wypełniania pustek w górotworze
  AutorzyMałgorzata FORMELA, Stanisław STRYCZEK
  ŹródłoBudownictwo, infrastruktura, górnictwo [Dokument elektroniczny] : III ogólnopolska konferencja naukowa na temat „Zrównoważony rozwój terenów górniczych i pogórniczych” : 21–22.11.2016, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. [1]
 • słowa kluczowe: popioły fluidalne, węgiel brunatny, zaczyny cementowe, pustki w górotworze

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułPopioły fluidalne ze spalania węgla brunatnego jako dodatek do zaczynów uszczelniających wykorzystywanych podczas prac wypełniania pustek w górotworze
  AutorzyMałgorzata FORMELA, Stanisław STRYCZEK
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2017 nr 97, s. 117–134
 • słowa kluczowe: popioły fluidalne, węgiel brunatny, zaczyny cementowe, pustki w górotworze

  keywords: lignite, fly ashes, cement slurry, voids in the rock mass

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułThe improvement of mud displacement from the annular space of the borehole in terms of the selection of washing fluids and pre-flushes
  AutorzyMałgorzata FORMELA
  ŹródłoJournal of Geotechnology and Energy [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 38 no. 4, s. 11–19. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/jge/article/view/4546/2762
 • keywords: washing fluids, pre-flushes, mud displacement, sealing the wellbore, washing time

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/jge.2021.38.4.11

18
 • [referat, 2019]
 • TytułUse of a newly synthesized acrylic terpolymer for regulating the sealing slurry filtration
  AutorzyMałgorzata FORMELA, Albert ZŁOTKOWSKI, Stanisław STRYCZEK, Sławomir WYSOCKI, Magdalena GACZOŁ
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — S. 54
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułUzbrojenie techniczne, wyposażenie kolumn rur okładzinowych, przygotowanie otworu do rurowania i cementowania
  AutorzyStanisław STRYCZEK, Rafał WIŚNIOWSKI, Małgorzata FORMELA, Anna PIKŁOWSKA, Albert ZŁOTKOWSKI
  ŹródłoPoradnik górnika naftowego : praca zbiorowa. T. 2, Wiertnictwo / red. nacz. Stanisław Rychlicki ; red. t. Stanisław Stryczek. — Kraków : Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 2015. — S. 584–636
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułZaczyny cementowe jako ciecze reoniestabilne
  AutorzyAnna PIKŁOWSKA, Stanisław STRYCZEK, Andrzej GONET, Małgorzata FORMELA
  ŹródłoNafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — 2015 R. 71 nr 10, s. 747–753
 • słowa kluczowe: reologia, modele reologiczne, zaczyny cementowe, cement wiertniczy klasy G, tiksotropia, pętla histerezy, wytrzymałość strukturalna

  keywords: rheology, thixotropy, hysteresis loop, rheological models, cement slurries, class G cement drilling, structural strength

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18668/NG2015.10.05

21