Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Maria Formela-Rydarowicz, mgr inż.

poprzednio: Formela

asystent

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9254-7748 orcid iD

ResearcherID: T-4465-2017

Scopus: 57204060778

PBN: 5e709390878c28a0473ace64

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Application of fluidal ashes as a component of cement slurry used in carbon dioxide injection wells – possibility analysis
2
 • Cement slurry resistance to chemical aggressiveness of carbon capture and storage (CCS) method
3
 • Cement slurry resistance to chemical agressiveness of carbon capture and storage (CCS) method
4
 • Cementowanie otworów geotermalnych
5
 • Effect of the HDD drilling mud on the environment
6
 • Gas migration and possible changes in cement recipe given the different treatment of the well
7
 • Intersect drilling method
8
 • Modifications of the muds intended for HDD considering drilling through clay rocks – potassium formate
9
 • Modyfikacje płuczek do wierceń HDD pod kątem przewiercania iłów
10
 • Modyfikowanie właściwości technologicznych świeżych i stwardniałych zaczynów cementowych spowodowane zastosowaniem dodatku popiołów fluidalnych ze spalania węgla kamiennego oraz brunatnego
11
 • Non-productive time – NPT as a selecting criterion of bottom hole assembly – BHA
12
 • Nowy środek polimerowy do regulacji parametrów technologicznych świeżych zaczynów cementowych
13
 • Popioły fluidalne ze spalania węgla brunatnego jako dodatek do zaczynów uszczelniających wykorzystywanych podczas prac wypełniania pustek w górotworze
14
 • Popioły fluidalne ze spalania węgla brunatnego jako dodatek do zaczynów uszczelniających wykorzystywanych podczas prac wypełniania pustek w górotworze
15
 • Selecting recipes of cement slurry for sealing casing columns in wellbores used for CCS
16
 • Strukturotwórczy środek polimerowy do płuczek wodnodyspersyjnych
17
 • The improvement of mud displacement from the annular space of the borehole in terms of the selection of washing fluids and pre-flushes
18
 • Use of a newly synthesized acrylic terpolymer for regulating the sealing slurry filtration
19
 • Uzbrojenie techniczne, wyposażenie kolumn rur okładzinowych, przygotowanie otworu do rurowania i cementowania
20
 • Zaczyny cementowe jako ciecze reoniestabilne
21
 • Zastosowanie nowego terpolimeru akrylowego do regulacji filtracji zaczynu uszczelniającego