Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Maria Formela-Rydarowicz, mgr inż.

poprzednio: Formela

asystent

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9254-7748 orcid iD

ResearcherID: T-4465-2017

Scopus: 57204060778

PBN: 5e709390878c28a0473ace64

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Application of fluidal ashes as a component of cement slurry used in carbon dioxide injection wells – possibility analysis / Małgorzata FORMELA, Kamil GONET, Stanisław STRYCZEK, Rafał WIŚNIOWSKI // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2018 vol. 35 no. 1, s. 157–164. — Bibliogr. s. 163–164, Summ.

  orcid iD
 • keywords: carbon dioxide, CCS, cement slurry, fluidal ashes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2018.35.1.157

2
3
 • Cement slurry resistance to chemical agressiveness of carbon capture and storage (CCS) method : [abstract] / Małgorzata FORMELA, Sławomir WYSOCKI, Rafał WIŚNIOWSKI // W: KDiMU : XVIII Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych : zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : Szklarska Poręba, 22–25 maja 2018 : materiały konferencyjne. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2018. — ISBN: 978-83-946706-6-5. — S. 18

 • keywords: polymers, cement slurries, CCS, carbon capture and storage, additives and admixtures in cement slurry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Cementowanie otworów geotermalnych : celowość wykonywania i jego aspektyCementing of geothermal boreholes : the advisability of drilling and its aspects / Małgorzata FORMELA-RYDAROWICZ, Tomasz KOWALSKI, Przemysław TOCZEK, Albert ZŁOTKOWSKI // W: Ciepło Ziemi, ciepłem jutra [Dokument elektroniczny] : III seminarium „Geoenergetyka i geotermalne pompy ciepła” : Kraków, 20-22 września 2023 r. : zeszyt streszczeń / red. Tomasz Śliwa ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Laboratorium Geoenergetyki AGH, 2023. — S. 11–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://geoenergetyka.agh.edu.pl/pliki/seminarium/Zeszyt-Streszcze%C5%84-III-Seminarium-2023.pdf [2024-03-04]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: zaczyny uszczelniające, zaczyny cementowe, otwory geotermalne, cementowanie otworów

  keywords: sealing slurries, cement slurries, geothermal boreholes, borehole cementing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Gas migration and possible changes in cement recipe given the different treatment of the well / Małgorzata FORMELA, Rafał WIŚNIOWSKI, Angelika DRUZGAŁA, Przemysław TOCZEK // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 3–6 December, 2018, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, oil and gas exploration ; Water resources, forest ecosystems. Iss. 1.5, Oil and gas exploration, hydrology and water resources forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-72-0. — S. 95–100. — Bibliogr. s. 100, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: gas migration, cement sheath, life of well, cement slurry recipe

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2018V/1.5/S01.011

7
 • Intersect drilling method / WIŚNIOWSKI Rafał, DRUZGAŁA Angelika, FORMELA Małgorzata, TOCZEK Przemysław // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 3–6 December, 2018, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, oil and gas exploration ; Water resources, forest ecosystems. Iss. 1.5, Oil and gas exploration, hydrology and water resources forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-72-0. — S. 141–146. — Bibliogr. s. 145–146, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: HDD, intersect HDD instalation, paratrack

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2018V/1.5/S01.017

8
 • Modifications of the muds intended for HDD considering drilling through clay rocks – potassium formate / Sławomir WYSOCKI, Magdalena GACZOŁ, Michał DUDEK, Stanisław STRYCZEK, Małgorzata FORMELA // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30\textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book = Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30. międzynarodowa konferencja : obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu : Kraków, 5–7 czerwca 2019 / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — ISBN: 978-83-60900-71-0. — S. 47

 • keywords: drilling mud, horizontal directional drilling, clays, shales

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Modyfikacje płuczek do wierceń HDD pod kątem przewiercania iłów : porównanie jonowych inhibitorów hydratacjiModifications of the muds intended for HDD considering drilling through clay rocks : comparison of ionic hydration inhibitors / Sławomir WYSOCKI, Magdalena GACZOŁ, Stanisław STRYCZEK, Małgorzata FORMELA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2019 t. 98 nr 5, s. 825–828. — Bibliogr. s. 828

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2019.5.28

10
 • Modyfikowanie właściwości technologicznych świeżych i stwardniałych zaczynów cementowych spowodowane zastosowaniem dodatku popiołów fluidalnych ze spalania węgla kamiennego oraz brunatnegoModification of technological properties in fresh and hardened cement slurry caused by addition of fly ashes from the combustion of coal and lignite / Małgorzata FORMELA, Stanisław STRYCZEK, Rafał WIŚNIOWSKI, Anna PIKŁOWSKA // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 94

 • słowa kluczowe: zaczyny cementowe, popioły fluidalne ze spalania węgla

  keywords: coal, lignite, fly ashes, cement slurry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Non-productive time – NPT as a selecting criterion of bottom hole assembly – BHA / Rafał WIŚNIOWSKI, Angelika DRUZGAŁA, Małgorzata FORMELA, Przemysław TOCZEK // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 3–6 December, 2018, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, oil and gas exploration ; Water resources, forest ecosystems. Iss. 1.5, Oil and gas exploration, hydrology and water resources forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-72-0. — S. 179–184. — Bibliogr. s. 184, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: drilling works, total specific energy, bottom hole assembly, non productive time, fishing job, drill bits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Popioły fluidalne ze spalania węgla brunatnego jako dodatek do zaczynów uszczelniających wykorzystywanych podczas prac wypełniania pustek w górotworze[Fly ashes from the combustion of lignite as additive to the cement slurry used in the work of filling voids in the rock mass] / Małgorzata FORMELA, Stanisław STRYCZEK // W: Budownictwo, infrastruktura, górnictwo [Dokument elektroniczny] : III ogólnopolska konferencja naukowa na temat „Zrównoważony rozwój terenów górniczych i pogórniczych” : 21–22.11.2016, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: popioły fluidalne, węgiel brunatny, zaczyny cementowe, pustki w górotworze

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Popioły fluidalne ze spalania węgla brunatnego jako dodatek do zaczynów uszczelniających wykorzystywanych podczas prac wypełniania pustek w górotworzeFly ashes from the combustion of lignite as additive to the cement slurry used in the work of filling voids in the rock mass / Małgorzata FORMELA, Stanisław STRYCZEK // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2017 nr 97, s. 117–134. — Bibliogr. s. 133-134, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: popioły fluidalne, węgiel brunatny, zaczyny cementowe, pustki w górotworze

  keywords: lignite, fly ashes, cement slurry, voids in the rock mass

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
17
 • The improvement of mud displacement from the annular space of the borehole in terms of the selection of washing fluids and pre-flushes / Małgorzata FORMELA // Journal of Geotechnology and Energy [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2720-3581. — 2021 vol. 38 no. 4, s. 11–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-12-31. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/jge/article/view/4546/2762

 • keywords: washing fluids, pre-flushes, mud displacement, sealing the wellbore, washing time

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/jge.2021.38.4.11

18
 • Use of a newly synthesized acrylic terpolymer for regulating the sealing slurry filtration / Małgorzata FORMELA, Albert ZŁOTKOWSKI, Stanisław STRYCZEK, Sławomir WYSOCKI, Magdalena GACZOŁ // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30\textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book = Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30. międzynarodowa konferencja : obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu : Kraków, 5–7 czerwca 2019 / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — ISBN: 978-83-60900-71-0. — S. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Uzbrojenie techniczne, wyposażenie kolumn rur okładzinowych, przygotowanie otworu do rurowania i cementowania[Casing equipment, prepare for casing and cement job] / Stanisław STRYCZEK, Rafał WIŚNIOWSKI, Małgorzata FORMELA, Anna PIKŁOWSKA, Albert ZŁOTKOWSKI // W: Poradnik górnika naftowego : praca zbiorowa. T. 2, Wiertnictwo / red. nacz. Stanisław Rychlicki ; red. t. Stanisław Stryczek. — Kraków : Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 2015. — ISBN dla t. 2: 978-83-930991-3-9. — ISBN: 978-83-930991-0-8. — S. 584–636. — Bibliogr. s. 635–636. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zaczyny cementowe jako ciecze reoniestabilneCement slurries as rheological unstable liquids / Anna PIKŁOWSKA, Stanisław STRYCZEK, Andrzej GONET, Małgorzata FORMELA // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2015 R. 71 nr 10, s. 747–753. — Bibliogr. s. 752–753

 • słowa kluczowe: reologia, modele reologiczne, zaczyny cementowe, cement wiertniczy klasy G, tiksotropia, pętla histerezy, wytrzymałość strukturalna

  keywords: rheology, thixotropy, hysteresis loop, rheological models, cement slurries, class G cement drilling, structural strength

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18668/NG2015.10.05

21