Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Pikłowska, mgr inż.

doktorant

Faculty of Drilling, Oil and Gas
WWNiG-kwg


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
  • Cement slurries used in drilling – types, properties, application
2
  • Modyfikowanie właściwości technologicznych świeżych i stwardniałych zaczynów cementowych spowodowane zastosowaniem dodatku popiołów fluidalnych ze spalania węgla kamiennego oraz brunatnego
3
  • Nanosilica as an additive for cement slurries used in drilling wells under high temperature and high pressure conditions
4
  • Overview of the nanoparticles application for reservoir engineering and Enhanced Oil Recovery (EOR) methods
5
  • Rheological properties of cement slurries modified by silica nanostructures applied in drilling industry
6
  • Selecting recipes of cement slurry for sealing casing columns in wellbores used for CCS
7
  • Uzbrojenie techniczne, wyposażenie kolumn rur okładzinowych, przygotowanie otworu do rurowania i cementowania
8
  • Zaczyny cementowe jako ciecze reoniestabilne
9
  • Zaczyny cementowe modyfikowane nanostrukturami krzemionki stosowane w górnictwie otworowym
10
  • Zaczyny cementowe stosowane w wiertnictwie – rodzaje, właściwości, zastosowanie