Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Pikłowska, mgr inż.

doktorant

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem10145
2018312
2017431
201611
2015211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1055
2018312
2017422
201611
201522
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1082
2018321
2017431
201611
201522
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1010
201833
201744
201611
201522
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1055
2018321
2017413
201611
2015211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1073
2018321
2017422
201611
201522

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Cement slurries used in drilling – types, properties, application / Anna PIKŁOWSKA // World Scientific News [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2392-2192. — 2017 vol. 76, s. 149–165. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.worldscientificnews.com/wp-content/uploads/2017/05/WSN-76-2017-149-165.pdf [2017-06-30]. — Bibliogr. s. 164–165, Abstr.

 • keywords: chemical composition, cement grout, drilling, cement slurry, cementing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Modyfikowanie właściwości technologicznych świeżych i stwardniałych zaczynów cementowych spowodowane zastosowaniem dodatku popiołów fluidalnych ze spalania węgla kamiennego oraz brunatnegoModification of technological properties in fresh and hardened cement slurry caused by addition of fly ashes from the combustion of coal and lignite / Małgorzata FORMELA, Stanisław STRYCZEK, Rafał WIŚNIOWSKI, Anna PIKŁOWSKA // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 94

 • słowa kluczowe: zaczyny cementowe, popioły fluidalne ze spalania węgla

  keywords: coal, lignite, fly ashes, cement slurry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Nanosilica as an additive for cement slurries used in drilling wells under high temperature and high pressure conditions / Anna PIKŁOWSKA // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27-29 November, 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 15, Oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-26-3. — S. 357–364. — Bibliogr. s. 363–364, Abstr.

 • keywords: drilling, cement slurry, nanosilica, cementing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017H/15/S06.045

4
 • Overview of the nanoparticles application for reservoir engineering and Enhanced Oil Recovery (EOR) methods / Vitalij KUŁYNYCZ, Anna PIKŁOWSKA, Oleh Kulynych // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2018 vol. 35 no. 1, s. 107–124. — Bibliogr. s. 120–124, Summ.

 • keywords: EOR, nanoparticle

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2018.35.1.107

5
 • Rheological properties of cement slurries modified by silica nanostructures applied in drilling industry / Anna PIKŁOWSKA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 71 art. no. 00012, s. 1-6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-12-05. — XVIII Conference of PhD Students and Young Scientists “Interdisciplinary Topics in Mining and Geology” : Szklarska Poręba, Poland, May 22-25, 2018 / eds. T. A. Przylibski, D. Kasza. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/46/e3sconf_cpsys18_00012.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20187100012

6
7
 • Uzbrojenie techniczne, wyposażenie kolumn rur okładzinowych, przygotowanie otworu do rurowania i cementowania[Casing equipment, prepare for casing and cement job] / Stanisław STRYCZEK, Rafał WIŚNIOWSKI, Małgorzata FORMELA, Anna PIKŁOWSKA, Albert ZŁOTKOWSKI // W: Poradnik górnika naftowego : praca zbiorowa. T. 2, Wiertnictwo / red. nacz. Stanisław Rychlicki ; red. t. Stanisław Stryczek. — Kraków : Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 2015. — ISBN dla t. 2: 978-83-930991-3-9. — ISBN: 978-83-930991-0-8. — S. 584–636. — Bibliogr. s. 635–636. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Zaczyny cementowe jako ciecze reoniestabilneCement slurries as rheological unstable liquids / Anna PIKŁOWSKA, Stanisław STRYCZEK, Andrzej GONET, Małgorzata FORMELA // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2015 R. 71 nr 10, s. 747–753. — Bibliogr. s. 752–753

 • słowa kluczowe: reologia, modele reologiczne, zaczyny cementowe, cement wiertniczy klasy G, tiksotropia, pętla histerezy, wytrzymałość strukturalna

  keywords: rheology, thixotropy, hysteresis loop, rheological models, cement slurries, class G cement drilling, structural strength

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18668/NG2015.10.05

9
 • Zaczyny cementowe modyfikowane nanostrukturami krzemionki stosowane w górnictwie otworowym[Cement slurries modified by nanostructures of silica applied in drilling industry] / Anna PIKŁOWSKA // W: KDiMU : XVIII Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych : zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : Szklarska Poręba, 22–25 maja 2018 : materiały konferencyjne. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2018. — ISBN: 978-83-946706-6-5. — S. 61

 • słowa kluczowe: zaczyn cementowy, nanokrzemionka, wiertnictwo

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zaczyny cementowe stosowane w wiertnictwie – rodzaje, właściwości, zastosowanie[Cement slurries used in drilling - types, properties, application] / Anna PIKŁOWSKA // W: Nauka okiem młodego naukowca : ogólnopolska konferencja naukowa : Łódź, 10 czerwca 2017 r. : materiały konferencyjne : książka abstraktów / red. Kępczak Norbert. — Łódź : Wydawnictwo Fundacji Promovendi, [2017]. — ISBN: 978-83-946991-4-7. — S. 120

 • słowa kluczowe: skład chemiczny, zaczyn cementowy, wiertnictwo

  cyfrowy identyfikator dokumentu: