Wykaz publikacji wybranego autora

Radosław Piskorski, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, *Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57191252941

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem17494
201822
20176222
20167241
2015211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem171151
201822
2017651
2016752
2015211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem17152
2018211
201766
2016761
201522
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1717
201822
201766
201677
201522
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem17107
2018211
2017642
2016743
2015211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem17107
2018211
2017642
2016743
20152111
 • Analiza widoczności z perspektywy obserwatora mobilnego
2
 • Analiza widoczności z perspektywy obserwatora mobilnego
3
 • Analiza widoczności z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego jako wskaźnik walorów krajobrazowych na przykładzie Kopca Kościuszki w Krakowie
4
 • Analysis of the usefulness of LiDAR DEM to update the river network in the topographic database
5
 • Analysis of the usefulness of LIDAR DEM to update the river network in the topographic database
6
 • Building change detection from multitemporal Airborne lidar data based on morphology and histogram
7
 • DSM based on ALS data for needs of urban space analysis
8
 • DSM based on ALS data for needs of urban space analysis
9
 • Metody zdalnej detekcji drzew w obszarach miejskich
10
 • Modelowanie 3D budynków na potrzeby waloryzacji miejskiego krajobrazu z wykorzystaniem analiz widoczności na przykładzie Krakowa
11
 • Modelowanie 3D budynków na potrzeby waloryzacji miejskiego krajobrazu z wykorzystaniem analiz widoczności na przykładzie Krakowa
12
 • Modelowanie miejskiej roślinności na potrzeby analiz widoczności
13
 • Wykorzystanie lotniczego skaningu laserowego w analizach dotyczących zmian zabudowy miejskiej
14
 • Wykorzystanie lotniczego skaningu laserowego w miejskich analizach widoczności
15
 • Wykorzystanie warstw tematycznych sklasyfikowanej chmury punktów w analizach widoczności w przestrzeni miejskiej
16
 • Wykrywanie zmian zabudowy miejskiej – przegląd istniejących metod
17
 • Zagadnienie widoczności w analizach przestrzennych – rozwój metodologii