Wykaz publikacji wybranego autora

Radosław Piskorski, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57191252941
1
  • Analysis of the usefulness of LiDAR DEM to update the river network in the topographic database
2
  • Analysis of the usefulness of LIDAR DEM to update the river network in the topographic database
3
  • Modelowanie miejskiej roślinności na potrzeby analiz widoczności
4
  • Wykorzystanie lotniczego skaningu laserowego w miejskich analizach widoczności
5
  • Wykorzystanie warstw tematycznych sklasyfikowanej chmury punktów w analizach widoczności w przestrzeni miejskiej
6
  • Wykrywanie zmian zabudowy miejskiej – przegląd istniejących metod
7
  • Zagadnienie widoczności w analizach przestrzennych – rozwój metodologii