Wykaz publikacji wybranego autora

Radosław Piskorski, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, *Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57191252941

OPI Nauka Polska
1
  • Analiza widoczności z perspektywy obserwatora mobilnego
2
  • Analiza widoczności z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego jako wskaźnik walorów krajobrazowych na przykładzie Kopca Kościuszki w Krakowie
3
  • Analysis of the usefulness of LiDAR DEM to update the river network in the topographic database
4
  • Building change detection from multitemporal Airborne lidar data based on morphology and histogram
5
  • DSM based on ALS data for needs of urban space analysis
6
  • Metody zdalnej detekcji drzew w obszarach miejskich
7
  • Modelowanie 3D budynków na potrzeby waloryzacji miejskiego krajobrazu z wykorzystaniem analiz widoczności na przykładzie Krakowa
8
  • Wykorzystanie warstw tematycznych sklasyfikowanej chmury punktów w analizach widoczności w przestrzeni miejskiej
9
  • Wykrywanie zmian zabudowy miejskiej – przegląd istniejących metod
10
  • Zagadnienie widoczności w analizach przestrzennych – rozwój metodologii