Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Zasadzińska, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-3455-3469

ResearcherID: C-2589-2019

Scopus: 57201087056

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 90, z ogólnej liczby 119 publikacji Autora


1
 • Analiza technologii produkcji materiałów wsadowych i drutów z miedzi wysokiej czystości chemicznej przeznaczonych na cele elektryczne
2
 • Analysis of causes of aluminium and copper wire breakages during the drawing process
3
 • Analysis of shape, size and quantity of the Cu2O oxides in the deformation process during the drawing of Cu-ETP wires
4
5
 • Aspekty technologiczne produkcji wyrobów z antyseptycznymi miedzianymi powierzchniami dotykowymi
6
 • Badania nad nowymi stopami na bazie aluminium przeznaczonymi na napowietrzne przewody elektroenergetyczne o podwyższonej obciążalności prądowej
7
 • Badania nad oporami przepływu w wymiennikach ciepła z metali nieżelaznych zastosowanych i wdrożonych w innowacyjnych hybrydowych kolektorach słonecznych
8
 • Badania nad opracowaniem materiałów wsadowych na bazie miedzi do produkcji nowej generacji typoszeregu nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowego
9
 • Badania nad opracowaniem materiałów wsadowych na bazie miedzi do produkcji nowej generacji typoszeregu nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowego
10
 • Badania nad opracowaniem nowych geometrii nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowej sieci trakcyjnej
11
 • Badania nad opracowaniem nowych geometrii nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowej sieci trakcyjnej
12
 • Badania naprężeń własnych metodą trawienia w drutach okrągłych ze stopu AlMgSi otrzymanych z użyciem ciągadeł o różnej geometrii
13
 • Badania odporności cieplnej miedzi w warunkach testu AR
14
 • Badania odporności na kruchość wodorową miedzi przeznaczonej na cele elektryczne
15
 • Badania własności eksploracyjnych nowej generacji kolejowych nakładek stykowych do pantografów
16
 • Badania wpływu dodatków stopowych w postaci niklu i krzemu do mosiądzu M63 dedykowanego górnej sieci trakcyjnej
17
 • Badania wpływu geometrii ciągadła na wytrzymałość zmęczeniową drutów wykonanych z Cu-ETP
18
 • Badania wpływu parametrów procesu ciągnienia na wytrzymałość zmęczeniową drutów aluminiowych i miedzianych
19
 • Badania wpływu składu chemicznego, struktury i umocnienia na podatność do wyżarzania drutów z miedzi i aluminium przeznaczonych na cele elektryczne
20
 • Badania wpływu umocnienia odkształceniowego drutów EN AW 1370 na ich wytrzymałość zmęczeniową
21
 • Badania wpływu umocnienia odkształceniowego na wytrzymałość zmęczeniową drutów w gat. EN AW 1370
22
 • Badania wpływu warunków odkształcenia zadanego w procesie ciągnienia na pusto rur ze stopu aluminium na chropowatość ich powierzchni wewnętrznej
23
 • Badania wpływu wielkości kąta otwarcia stożka roboczego ciągadła na jakość powierzchni drutów EN AW-1370 i Cu-ETP
24
 • Badania wpływu zawartości grafenu na zespół własności elektryczno-mechanicznych drutów wytworzonych z kompozytów ${Al-C}$ i ${Cu-C}$
25
 • Badania wpływu zawartości tlenu na kruchość wodorową miedzi wykorzystywanej na cele elektryczne