Wykaz publikacji wybranego autora

Jolanta Biegańska, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2356-3247

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 906515

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza wpływu komponentów pirotechnicznych mieszanin opóźniających stosowanych w zapalnikach elektrycznych na ich właściwości użytkowe : [streszczenie]
  AutorzyKrzysztof BARAŃSKI, Jolanta BIEGAŃSKA
  ŹródłoIV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 191
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułKompleksowe badania środka rozprężonego mające na celu jego zastosowanie w kopalniach węgla kamiennego
  AutorzySławomir Tomasiewicz, Jolanta BIEGAŃSKA, Jacek Sobala, Mateusz Pytlik
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2017 t. 73 nr 3, s. 15–21
 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, mieszanina hybrydowa, środek rozprężny

  keywords: safety, hybrid mixture, expanding material

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2016]
 • TytułKompleksowe badania środka rozprężonego, mające na celu zastosowanie "Cevamitu" w kopalniach głębinowych wydobywających węgiel kamienny : [abstrakt]
  AutorzyMateusz Pytlik, Jacek Sobala, Jolanta BIEGAŃSKA, Sławomir Tomasiewicz
  ŹródłoGZN2016 : górnicze zagrożenia naturalne w XXI wieku : XXIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu Górnicze zagrożenia naturalne 2016 : Szczyrk, 8–10 listopada 2016 r. / Główny Instytut Górnictwa. — [Katowice : GIG], [2016]. — S. 37
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułKoncentracje metali ciężkich w eksperymentalnych mieszaninach rekultywacyjnych zawierających wybrane odpady termiczne
  AutorzyEwelina Kwaśniewska, Jolanta BIEGAŃSKA, Artur Czachor
  ŹródłoPaliwa z odpadów : badania i rozwiązania praktyczne : praca zbiorowa / pod red. Marcina Landrata. — Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechnika Śląska, 2015. — S. 107–116
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2019]
 • TytułLaboratoryjne metody badań spalań mas pirotechnicznych
  AutorzyKrzysztof BARAŃSKI, Jolanta BIEGAŃSKA, Andrzej BIESSIKIRSKI
  ŹródłoIPOEX 2019 : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : materiały wybuchowe : badania – zastosowanie – bezpieczeństwo : 17–19 czerwca 2019 r., Ustroń Zawodzie : materiały / Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego. — [Warszawa : Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego], [2019]. — S. 75
 • słowa kluczowe: materiały wybuchowe, spalanie, masa pirotechniczna, zapalnik

  keywords: combustion, explosives, pyrotechnic mass, detonator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2019]
 • TytułMetody badań spalania pirotechnicznych mas palnych
  AutorzyKrzysztof BARAŃSKI, Jolanta BIEGAŃSKA, Andrzej BIESSIKIRSKI
  ŹródłoSzkoła Górnictwa Odkrywkowego 2019 [Dokument elektroniczny] : Kielce, 9–11 września 2019 : materiały konferencyjne. — [Kraków : AGH], [2019]. — Slajdy 1–22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułOdpady stosowane w rekultywacji terenów pogórniczych
  AutorzyJolanta BIEGAŃSKA, Ewelina Kwaśniewska, Sławomir BEDNARCZYK
  ŹródłoKOMEKO 2016 [Dokument elektroniczny] : innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Gliwice : ITG KOMAG, 2016. — S. 250–263
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułProcedura rekultywacji i zagospodarowania pogórniczego wyrobiska odkrywkowego na wybranym przykładzie
  AutorzySławomir BEDNARCZYK, Aleksandra Kultys, Jolanta BIEGAŃSKA
  ŹródłoKOMEKO 2016 [Dokument elektroniczny] : innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Gliwice : ITG KOMAG, 2016. — S. 264–276
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [fragment książki, 2018]
 • TytułPromowanie zrekultywowanych terenów pogórniczych
  AutorzyJolanta BIEGAŃSKA
  ŹródłoKOMEKO 2018 [Dokument elektroniczny] : innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Dariusz Prostański. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, [2018]. — S. 71–89
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2016]
 • TytułREACH and LCA as a modern environmental management systems for mining explosives
  AutorzyJolanta BIEGAŃSKA, Andrzej Harat, Zdzisław Adamczyk
  ŹródłoSGEM 2016 : 16textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Book 5, Ecology, economics, education and legislation. Vol. 1 Ecology and environmental protection ; environmental legislation, multilateral relations and funding opportunities. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — S. 971–978
 • keywords: explosives, environmental management, REACH system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułTechnika strzelnicza – odpady i ich utylizacja
  AutorzyJolanta BIEGAŃSKA
  ŹródłoMateriały Wysokoenergetyczne. — 2016 t. 8, s. 73–80
 • słowa kluczowe: utylizacja, technika strzelnicza, środowisko naturalne, odpady

  keywords: utilization, environment, waste, blasting technology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułWpływ dodatków odpadowych tworzyw sztucznych na parametry energetyczne materiałów wybuchowych typu ANFO
  AutorzyJolanta BIEGAŃSKA, Krzysztof BARAŃSKI
  ŹródłoMateriały Wysokoenergetyczne. — 2017 t. 9, s. 145–158
 • słowa kluczowe: ANFO, odpadowe tworzywa sztuczne, parametry termodynamiczne, materialy wybuchowe, program ZMWCyw

  keywords: explosives, ANFO, waste plastics, thermodynamic parameters, ZMWCyw program

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułWpływ dodatków odpadowych tworzyw sztucznych na parametry energetyczne materiałów wybuchowych typu ANFO
  AutorzyJolanta BIEGAŃSKA, Krzysztof BARAŃSKI
  ŹródłoTworzywa Sztuczne w Przemyśle. — 2018 nr 4, s. 48–54
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [referat, 2018]
 • TytułWpływ dodatku tworzyw sztucznych na zawartość produktów gazowych powstałych po detonacji materiału wybuchowego typu ANFO
  AutorzyJolanta BIEGAŃSKA, Krzysztof BARAŃSKI, Ganbold Tumen-Ulzii
  ŹródłoIPOEX 2018 : XV międzynarodowa konferencja naukowa : materiały wybuchowe - badania - zastosowanie - bezpieczeństwo : materiały : Ustroń Zawodzie : 11-13 czerwca 2018 r. / Instytut Przemysłu Organicznego. — [Warszawa : s. n.], [2018]. — S. 28
 • słowa kluczowe: tworzywa sztuczne, obliczenia termodynamiczne, ANFO

  keywords: plastics, thermodynamic calculations, ANFO

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułWpływ emulgatorów na trwałość matryc wykorzystywanych do produkcji materiałów wybuchowych emulsyjnych
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Łukasz Kuterasiński, Jolanta BIEGAŃSKA, Karolina Nikolczuk, Michał DWORZAK
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2018 t. 97 nr 4, s. 613–617
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2018.4.21

20
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułWpływ prac rekultywacyjnych na otoczenie terenu pogórniczego
  AutorzyJolanta BIEGAŃSKA, Maciej Zagrodzki
  ŹródłoKOMEKO 2017 [Dokument elektroniczny] : innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2017. — S. 177–194
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [monografia, 2017]
 • TytułWpływ substancji modyfikujących na właściwości materiału wybuchowego inicjującego – azydku ołowiu : badania własne
  AutorzyJolanta BIEGAŃSKA
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 131, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułZagospodarowanie odpadów polistyrenu – wybrane zagadnienia
  AutorzyJolanta BIEGAŃSKA
  ŹródłoPaliwa z odpadów : badania i rozwiązania praktyczne : praca zbiorowa / pod red. Marcina Landrata. — Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechnika Śląska, 2015. — S. 11–27
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: