Wykaz publikacji wybranego autora

Kamil Tomczak, mgr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-7661-9833

ResearcherID: brak

Scopus: 57193223464Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem11434
201811
20177322
2016211
201511
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1174
201811
2017752
2016211
201511
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem11101
201811
201777
201622
201511
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1147
201811
2017725
2016211
201511
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1156
201811
2017725
201622
201511
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1183
201811
2017752
201622
201511

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Assessment of the validity of investing in energy-efficient single-family construction in Poland – case studyOcena zasadności inwestowania w energooszczędne budownictwo jednorodzinne w Polsce – analiza przypadku / K. TOMCZAK, O. KINASH // Archives of Civil Engineering = Archiwum Inżynierii Lądowej / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee for Civil Engineering ; ISSN 1230-2945. — 2016 vol. 62 iss. 4 pt. 1, s. 119–138. — Bibliogr. s. 133–134, Streszcz.

 • słowa kluczowe: analiza ekonomiczna, metoda AHP, analiza wielokryterialna, budownictwo energooszczędne, standard NF40, lekkie budownictwo szkieletowe drewniane

  keywords: multi-criteria analysis, economic analysis, Analytic Hierarchy Process (AHP), energy-efficient construction, NF40 standard, light wood-frame construction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/ace-2015-0101

2
 • Code calculations for local stability of shaft guides / Przemysław FIOŁEK, Jacek JAKUBOWSKI, Kamil TOMCZAK // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2017 vol. 39 nr 3, s. 11–16. — Bibliogr. s. 16, Abstr.. — W bazie Web of Science zakres stron: 10–15

 • keywords: mine hoists, shaft steelwork, corrosion loss, local buckling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/sgem-2017-0025

3
 • Materiały samonaprawialne ze spoiwem cementowym jako przykład materiałów inteligentnych[Self-healing materials with cement-based binder as an example of smart materials] / Kamil TOMCZAK // W: Poszerzamy horyzonty [Dokument elektroniczny] : monografia, T. 4 / red. nauk. Agnieszka Piotrowska-Puchała, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2017. — ISBN: 978-83-63216-08-5. — S. 305. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.konferencjenaukowe.com.pl/monografia4.pdf [2017-09-11]. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: materiały inteligentne, samonaprawialnośc autogeniczna, samonaprawialność autonomiczna, kompozyty cementowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Method for assessment of changes in the width of cracks in cement composites with use of computer image processing and analysis / Kamil TOMCZAK, Jacek JAKUBOWSKI, Przemysław FIOŁEK // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2017 vol. 39 no. 2, s. 73–80. — Bibliogr. s. 80, Abstr.

 • keywords: image processing, self-healing, cracks in concrete, crack width measurement

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/sgem-2017-0017

5
 • Metoda oceny zmian rozwartości rys w kompozytach cementowych z zastosowaniem komputerowego przetwarzania i analizy obrazu[Method for assessment of changes in the width of cracks in cement composites with use of computer image processing and analysis] / Kamil TOMCZAK, Jacek JAKUBOWSKI, Przemysław FIOŁEK // W: XL zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : [Karpacz, 20–23 marca 2017] : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 71. — Bibliogr. s. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ocena zasadności inwestowania w energooszczędne budownictwo jednorodzinne w Polsce – analiza przypadku : [streszczenie]Assessment of the validity of investing in energy-efficient single family construction in Poland – case study : [abstract] / K. TOMCZAK, O. KINASH // W: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Warszawa, 15–16 października 2015 : materiały konferencyjne / oprac. ed. Jerzy Rosłon ; Politechnika Warszawska. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Inżynierii Budowlanej. — Warszawa : Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, cop. 2015. — ISBN: 978-83-7814-455-7. — S. 171–173

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Porównawcze badania wytrzymałości cegieł ceramicznych na próbach o dużej liczności[Comparative study of ceramic bricks strength on large samples] / Przemysław FIOŁEK, Kamil TOMCZAK // W: Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych, [Cz.] 5 / red. nauk. Jacek Jakubowski. — Kraków : Wydawnictwo StatSoft Polska, 2016. — ISBN: 978-83-88724-74-9. — S. 51–58. — Bibliogr. s. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Stateczność lokalna w obliczeniach prowadników zbrojenia szybu[Local stability code calculations for shaft guides] / Przemysław FIOŁEK, Jacek JAKUBOWSKI, Kamil TOMCZAK // W: XL zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : [Karpacz, 20–23 marca 2017] : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 39. — Bibliogr. s. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Strategia CPTED w kontekście realiów architektoniczno-urbanistycznych miasta Krakowa : [streszczenie][CPTED strategy in the context of the architectural and urban realities of the City of Cracow : abstract] / Kamil TOMCZAK // W: Poszerzamy horyzonty [Dokument elektroniczny] : monografia, T. 5 / red. nauk. Agnieszka Piotrowska-Puchała, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2017. — e-ISBN: 978-83-63216-09-2. — S. 495. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://konferencjenaukowe.com.pl/monografia/TOM_5_V_19_Tomczak.pdf [2017-09-25]

 • słowa kluczowe: CPTED, kształtowanie przestrzeni miejskiej, przeciwdziałanie przestępczości

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Zastosowania domieszek ekspansywnych w kompozytach cementowych : [streszczenie][Applications of expansive admixtures in cement composites : abstract] / Kamil TOMCZAK, Joanna Kaczmarek // W: Poszerzamy horyzonty [Dokument elektroniczny] : monografia, T. 5 / red. nauk. Agnieszka Piotrowska-Puchała, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2017. — e-ISBN: 978-83-63216-09-2. — S. 494. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://konferencjenaukowe.com.pl/monografia/TOM_5_V_20_Tomczak_Kaczmarek.pdf [2017-09-25]

 • słowa kluczowe: kompozyty cementowe, materiały ekspansywne, ettryngit, materiały samonaprawialne

  cyfrowy identyfikator dokumentu: