Wykaz publikacji wybranego autora

Bartosz Mielan, mgr inż.

doktorant

Faculty of Materials Science and Ceramics
WIMiC-kbik


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • [proceedings, 2019]
 • TytułAdhesion and growth of MC3T3 cells on surface-modified polymeric microspheres in different cell culture media
  AutorzyB. MIELAN, D. M. Sousa, M. KROK-BORKOWICZ, M. Lamghari, E. PAMUŁA
  ŹródłoTERMIS EU 2019 [Dokument elektroniczny] : Tissue engineering therapies: from concept to clinical translation & commercialisation : 27–31 May 2019, Rhodes, Greece. — [Rhodes : s. n.], [2019]. — S. 896
2
 • [proceedings, 2018]
 • TytułAssessment of cytocompatibility of PLLA/PLLATMC scaffolds prepared by low-cost 3D printing
  AutorzyJakub MARCHEWKA, Bartosz MIELAN, Elżbieta PAMUŁA, Jadwiga LASKA
  ŹródłoISBPPB 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Biomedical polymers & polymeric biomaterials : 15-18 July 2018, Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Scientific Publishing House "Akapit", 2018. — S. 124
3
 • [proceedings, 2017]
 • TytułComparative analysis of the mechanical properties of polymethylmethacrylate resin reinforced with glass, carbon or aramid fibers in the form of rovings
  AutorzyBartosz Bienias, Bartosz MIELAN, Krzysztof PIETRYGA
  Źródło13th WIMC [Dokument elektroniczny] : 13textsuperscript{th} Warsaw International Medical Congress : 11textsuperscript{th}–14textsuperscript{th} May, 2017 : Warsaw, Poland : abstract book. — [Warsaw] : Students' Scientific Association of the Medical University of Warsaw, [2017]. — S. 50–51
4
 • [proceedings, 2019]
 • TytułCytotoxicity studies of foamed calcium phosphate bone cements – safe concentration of selected surfactants
  AutorzyE. CICHOŃ, B. MIELAN, A. ZIMA, E. PAMUŁA, A. ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoTERMIS EU 2019 [Dokument elektroniczny] : Tissue engineering therapies: from concept to clinical translation & commercialisation : 27–31 May 2019, Rhodes, Greece. — [Rhodes : s. n.], [2019]. — S. 991
5
 • [proceedings, 2017]
 • TytułDegradable microspheres for cell culture and tissue engineering
  AutorzyBartosz MIELAN, Elżbieta PAMUŁA, Małgorzata KROK-BORKOWICZ
  ŹródłoNanoTech Poland international conference & exhibition : 1textsuperscript{st}–3textsuperscript{rd} June 2017, Poznań, Poland : book of abstracts / Collegium Physicum Adam Mickiewicz University in Poznań. — [Poznań : s. n.], [2017]. — S. 176
6
 • [proceedings, 2017]
 • TytułEnzymatically mineralized polyacrylamide hydrogels for bone tissue applications
  AutorzyKrzysztof PIETRYGA, Déborah Bretille, Bartosz MIELAN, Véronique Larreta-Garde, Elżbieta PAMUŁA
  ŹródłoESB 2017 [Dokument elektroniczny] : 28textsuperscript{th} annual conference of the European Society for Biomaterials (ESB) : translational activities for exploiting research on biomaterials : September 4–8, 2017, Athens, Greece : book of abstracts. — [Athens : s. n.], [2017]. — S. 838
7
 • [article, 2018]
 • TytułEvaluation of mechanical properties of poly (methyl methacrylate) reinforced with glass fibers
  AutorzyBartosz Bienias, Wojciech Michalski, Bartosz MIELAN, Krzysztof PIETRYGA, Elżbieta PAMUŁA, Marek Wasek
  ŹródłoProtetyka Stomatologiczna. — 2018 vol. 68 no. 1, s. 3–15. — tekst: https://prostoma.pl/resources/html/article/details?id=168659
8
 • [proceedings, 2017]
 • TytułLignina jako alternatywny prekursor materiałów węglowych
  AutorzyBartosz MIELAN, Patrycja Musioł, Janusz Tomala, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA
  ŹródłoNowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 2 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień, Cz. 2 / oprac. Magdalena Górska, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — S. 65
9
 • [proceedings, 2018]
 • TytułManufacturing and characterization of resorbable microspheres for cell culture
  AutorzyBartosz MIELAN, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Elżbieta PAMUŁA
  ŹródłoESB 2018 [Dokument elektroniczny] : 29textsuperscript{th} annual congress of the European Society for Biomaterials : [9–13 September 2018, Maastricht, Netherlands] : programme. — [Netherlands : s. n.], [2018]. — S. [1–2], ID 572
10
 • [meeting abstract, 2018]
 • TytułModification of microparticles' microstructure with carbon dioxide for application as cell carriers in modular tissue engineering
  AutorzyBartosz MIELAN, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Elżbieta PAMUŁA
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2018 vol. 21 no. 148 spec. iss., s. 102. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/files/journal/2018/148f.pdf
11
 • [proceedings, 2017]
 • TytułModification of microparticles' surface and cell culture wells to promote cell adhesion and growth on microparticles in static conditions
  AutorzyBartosz MIELAN, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Elżbieta PAMUŁA
  ŹródłoAMBA 2017 : Advanced Materials for Biomedical Applications : Ghent, Belgium, September 27–29textsuperscript{th} 2017 : conference information, book of abstracts. — [Belgium : s. n.], [2017]. — S. P30
12
 • [meeting abstract, 2017]
 • TytułModification of micro-spheres’ microstructure for application as cell carriers in modular tissue engineering
  AutorzyBartosz MIELAN, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Kinga PIELICHOWSKA, Elżbieta PAMUŁA
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2017 vol. 20 no. 143 spec. iss., s. 72. — tekst: http://www-1biomat-1krakow-1pl-1000032160fce.wbg2.bg.agh.edu.pl/gazeta/archiwum/143F.pdf
13
 • [article, 2017]
 • TytułModification of PLGA microspheres' microstructure for application as cell carriers in modular tissue engineering
  AutorzyBartosz MIELAN, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Kinga PIELICHOWSKA, Elżbieta PAMUŁA
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2017 vol. 20 no. 140, s. 7–11. — tekst: https://goo.gl/yf5UHn
14
 • [proceedings, 2017]
 • TytułOtrzymywanie mikrosfer dla zastosowań w modułowej inżynierii tkankowej
  AutorzyBartosz MIELAN, Małgorzata KROK-BORKOWICZ
  ŹródłoNowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 2 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień, Cz. 2 / oprac. Magdalena Górska, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — S. 66
15
 • [chapter, 2016]
 • TytułPolimery degradowalne i resorbowalne
  AutorzyElżbieta PAMUŁA, Bartosz MIELAN
  ŹródłoInżynieria biomedyczna : podstawy i zastosowania. T. 4, Biomateriały / zespół red. monografii Władysław Torbicz [et al.] ; red. tomu Stanisław Błażewicz, Jan Marciniak. — [Warszawa] : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, cop. 2016. — S. 361–379
16
 • [chapter, 2016]
 • TytułPolimery niedegradowalne
  AutorzyElżbieta PAMUŁA, Bartosz MIELAN
  ŹródłoInżynieria biomedyczna : podstawy i zastosowania. T. 4, Biomateriały / zespół red. monografii Władysław Torbicz [et al.] ; red. tomu Stanisław Błażewicz, Jan Marciniak. — [Warszawa] : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, cop. 2016. — S. 339–360
17
 • [proceedings, 2018]
 • TytułPolylactide based nanocomposites reinforced with graphene oxide for bone surgery implants
  AutorzyNerea Uriarte Losada, Bartosz MIELAN, Barbara SZARANIEC, Elżbieta PAMUŁA, Jan CHŁOPEK
  ŹródłoISBPPB 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Biomedical polymers & polymeric biomaterials : 15-18 July 2018, Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Scientific Publishing House "Akapit", 2018. — S. 126
18
 • [proceedings, 2017]
 • TytułPolymeric microparticles as cell carriers for modular tissue engineering
  AutorzyBartosz MIELAN, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Krzysztof PIETRYGA, Elżbieta PAMUŁA
  ŹródłoESB 2017 [Dokument elektroniczny] : 28textsuperscript{th} annual conference of the European Society for Biomaterials (ESB) : translational activities for exploiting research on biomaterials : September 4–8, 2017, Athens, Greece : book of abstracts. — [Athens : s. n.], [2017]. — S. 686
19
 • [proceedings, 2018]
 • TytułPreparation of microspheres with different topologies for cell culture in tissue engineering
  AutorzyBartosz MIELAN, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Elżbieta PAMUŁA
  ŹródłoISBPPB 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Biomedical polymers & polymeric biomaterials : 15-18 July 2018, Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Scientific Publishing House "Akapit", 2018. — S. 125