Wykaz publikacji wybranego autora

Bartosz Mielan, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem192134
201922
2018642
2017972
201622
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem194141
201922
2018651
2017927
201622
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem19127
201922
2018651
2017954
201622
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1919
201922
201866
201799
201622
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem19217
201922
2018615
2017918
201622
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem19613
201922
2018624
2017927
2016221
 • Adhesion and growth of MC3T3 cells on surface-modified polymeric microspheres in different cell culture media / B. MIELAN, D. M. Sousa, M. KROK-BORKOWICZ, M. Lamghari, E. PAMUŁA // W: TERMIS EU 2019 [Dokument elektroniczny] : Tissue engineering therapies: from concept to clinical translation & commercialisation : 27–31 May 2019, Rhodes, Greece. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rhodes : s. n.], [2019]. — S. 896. — Tryb dostępu: https://www.termis.org/eu2019/ [2019-05-22]. — Bibliogr. s. 896

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Assessment of cytocompatibility of PLLA/PLLATMC scaffolds prepared by low-cost 3D printing / Jakub MARCHEWKA, Bartosz MIELAN, Elżbieta PAMUŁA, Jadwiga LASKA // W: ISBPPB 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Biomedical polymers & polymeric biomaterials : 15-18 July 2018, Kraków, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Scientific Publishing House "Akapit", 2018. — e-ISBN: 978-83-65955-10-4. — S. 124. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://isbppb2018.org/upload/isbppb2018/ISBPPB_2018_FINAL_PROGRAMME_AND_BOOK_OF_ABSTRACTS.pdf [2018-07-23]. — Bibliogr. s. 124

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Comparative analysis of the mechanical properties of polymethylmethacrylate resin reinforced with glass, carbon or aramid fibers in the form of rovings / Bartosz Bienias, Bartosz MIELAN, Krzysztof PIETRYGA // W: 13th WIMC [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} Warsaw International Medical Congress : 11\textsuperscript{th}–14\textsuperscript{th} May, 2017 : Warsaw, Poland : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warsaw] : Students' Scientific Association of the Medical University of Warsaw, [2017]. — e-ISBN: 978-83-7637-422-2. — S. 50–51. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/xG7rRA [2017-11-30]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Cytotoxicity studies of foamed calcium phosphate bone cements – safe concentration of selected surfactants / E. CICHOŃ, B. MIELAN, A. ZIMA, E. PAMUŁA, A. ŚLÓSARCZYK // W: TERMIS EU 2019 [Dokument elektroniczny] : Tissue engineering therapies: from concept to clinical translation & commercialisation : 27–31 May 2019, Rhodes, Greece. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rhodes : s. n.], [2019]. — S. 991. — Tryb dostępu: https://www.termis.org/eu2019/ [2019-05-22]. — Bibliogr. s. 991

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Degradable microspheres for cell culture and tissue engineering / Bartosz MIELAN, Elżbieta PAMUŁA, Małgorzata KROK-BORKOWICZ // W: NanoTech Poland international conference & exhibition : 1\textsuperscript{st}–3\textsuperscript{rd} June 2017, Poznań, Poland : book of abstracts / Collegium Physicum Adam Mickiewicz University in Poznań. — [Poznań : s. n.], [2017]. — S. 176. — Bibliogr. s. 176

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Enzymatically mineralized polyacrylamide hydrogels for bone tissue applications / Krzysztof PIETRYGA, Déborah Bretille, Bartosz MIELAN, Véronique Larreta-Garde, Elżbieta PAMUŁA // W: ESB 2017 [Dokument elektroniczny] : 28\textsuperscript{th} annual conference of the European Society for Biomaterials (ESB) : translational activities for exploiting research on biomaterials : September 4–8, 2017, Athens, Greece : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Athens : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 838. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 838

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Evaluation of mechanical properties of poly (methyl methacrylate) reinforced with glass fibersOcena właściwości mechanicznych polimetakrylanu metylu zbrojonego włóknami szklanymi / Bartosz Bienias, Wojciech Michalski, Bartosz MIELAN, Krzysztof PIETRYGA, Elżbieta PAMUŁA, Marek Wasek // Protetyka Stomatologiczna ; ISSN 0033-1783. — 2018 vol. 68 no. 1, s. 3–15. — Bibliogr. s. 13–15, Summ., Streszcz.. — Tekst pol.-ang. — Publikacja dostępna online od: 2018-03-15. — tekst: https://prostoma.pl/resources/html/article/details?id=168659

 • słowa kluczowe: wytrzymałość, włókna szklane, zbrojenie, tworzywo akrylowe

  keywords: reinforcing, strength, glass fibers, acrylic resin

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0011.6803

8
 • Lignina jako alternatywny prekursor materiałów węglowych[Lignin as alternative precursor of carbon materials] / Bartosz MIELAN, Patrycja Musioł, Janusz Tomala, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 2 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień, Cz. 2 / oprac. Magdalena Górska, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — Na s. tyt. dod: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : Wrocław 2.12.2017 i Kraków 9.12.2017. — ISBN: 978-83-63058-76-0. — S. 65. — Bibliogr. s. 65. — Bartosz Mielan, Aneta Frączek-Szczypta – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Modification of microparticles' microstructure with carbon dioxide for application as cell carriers in modular tissue engineering / Bartosz MIELAN, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Elżbieta PAMUŁA // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2018 vol. 21 no. 148 spec. iss., s. 102. — Bibliogr. s. 102. — 27\textsuperscript{th} annual conference on Biomaterials in medicine and veterinary medicine : 11–14 October 2018, Rytro, Poland. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/files/journal/2018/148f.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Modification of microparticles' surface and cell culture wells to promote cell adhesion and growth on microparticles in static conditions / Bartosz MIELAN, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Elżbieta PAMUŁA // W: AMBA 2017 : Advanced Materials for Biomedical Applications : Ghent, Belgium, September 27–29\textsuperscript{th} 2017 : conference information, book of abstracts. — [Belgium : s. n.], [2017]. — S. P30. — Bibliogr. s. P30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Modification of PLGA microspheres' microstructure for application as cell carriers in modular tissue engineering / Bartosz MIELAN, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Kinga PIELICHOWSKA, Elżbieta PAMUŁA // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2017 vol. 20 no. 140, s. 7–11. — Bibliogr. s. 11, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/yf5UHn

 • keywords: regenerative medicine, bottom-up, PLGA, cell cultures, emulsification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Otrzymywanie mikrosfer dla zastosowań w modułowej inżynierii tkankowej[Manufacturing of microspheres for modular tissue engineering applications] / Bartosz MIELAN, Małgorzata KROK-BORKOWICZ // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 2 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień, Cz. 2 / oprac. Magdalena Górska, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — Na s. tyt. dod: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : Wrocław 2.12.2017 i Kraków 9.12.2017. — ISBN: 978-83-63058-76-0. — S. 66. — Bibliogr. s. 66. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Polimery degradowalne i resorbowalne[Degradable and resorbable polymers] / Elżbieta PAMUŁA, Bartosz MIELAN // W: Inżynieria biomedyczna : podstawy i zastosowania. T. 4, Biomateriały / zespół red. monografii Władysław Torbicz [et al.] ; red. tomu Stanisław Błażewicz, Jan Marciniak. — [Warszawa] : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, cop. 2016. — ISBN: 978-83-7837-054-3. — S. 361–379. — Bibliogr. s. 376–379. — E. Pamuła, B. Mielan - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Polimery niedegradowalne[Non biodegradable polymers] / Elżbieta PAMUŁA, Bartosz MIELAN // W: Inżynieria biomedyczna : podstawy i zastosowania. T. 4, Biomateriały / zespół red. monografii Władysław Torbicz [et al.] ; red. tomu Stanisław Błażewicz, Jan Marciniak. — [Warszawa] : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, cop. 2016. — ISBN: 978-83-7837-054-3. — S. 339–360. — Bibliogr. s. 358–360. — E. Pamuła, B. Mielan - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Polylactide based nanocomposites reinforced with graphene oxide for bone surgery implants / Nerea Uriarte Losada, Bartosz MIELAN, Barbara SZARANIEC, Elżbieta PAMUŁA, Jan CHŁOPEK // W: ISBPPB 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Biomedical polymers & polymeric biomaterials : 15-18 July 2018, Kraków, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Scientific Publishing House "Akapit", 2018. — e-ISBN: 978-83-65955-10-4. — S. 126. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://isbppb2018.org/upload/isbppb2018/ISBPPB_2018_FINAL_PROGRAMME_AND_BOOK_OF_ABSTRACTS.pdf [2018-07-23]. — Bibliogr. s. 126. — N. U. Losada - dod. afiliacja: Mondragon University, Spain

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Polymeric microparticles as cell carriers for modular tissue engineering / Bartosz MIELAN, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Krzysztof PIETRYGA, Elżbieta PAMUŁA // W: ESB 2017 [Dokument elektroniczny] : 28\textsuperscript{th} annual conference of the European Society for Biomaterials (ESB) : translational activities for exploiting research on biomaterials : September 4–8, 2017, Athens, Greece : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Athens : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 686. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 686

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Preparation of microspheres with different topologies for cell culture in tissue engineering / Bartosz MIELAN, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Elżbieta PAMUŁA // W: ISBPPB 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Biomedical polymers & polymeric biomaterials : 15-18 July 2018, Kraków, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Scientific Publishing House "Akapit", 2018. — e-ISBN: 978-83-65955-10-4. — S. 125. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://isbppb2018.org/upload/isbppb2018/ISBPPB_2018_FINAL_PROGRAMME_AND_BOOK_OF_ABSTRACTS.pdf [2018-07-23]. — Bibliogr. s. 125

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: