Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Krzysztofik, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-8556-6921 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 36696526200Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1082
201922
201744
201622
201522
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1046
201922
2017413
2016211
201522
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1046
201922
2017413
2016211
201522
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1010
201922
201744
201622
201522
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1055
201922
2017422
2016211
201522
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1064
201922
2017422
201622
2015221
  • 3D model of spatial distribution of autochthonous Miocene depositional complexes along Carpathian front in Region Bochnia - Przemyśl, Poland
2
  • 3D modellling, as a tool of spatial representation of Miocene clastic reservoir of natural gas
3
  • Model złoża ropy naftowej Łodyna i jego otoczenia w interpretacji danych elektromagnetycznych
4
  • Nowe możliwości wydobycia gazu ze zwięzłych utworów mułowcowo-ilastych miocenu autochtonicznego zapadliska przedkarpackiego
5
6
  • Source potential of the Menilite Formation in the Central Carpathian Synclinorium (Outer Carpathians, Poland)
7
8
  • The new opportunity of gas exploration from tight mudstone and shale dominated sequences in Miocene, Carpathian Foredeep, Poland
9
  • Wstępne modele geologiczne miocenu autochtonicznego w wybranych strefach w pobliżu frontalnego nasunięcia karpackiego
10
  • Zastosowanie metod elektromagnetycznych w rozpoznawaniu pułapek naftowych w płytkich strukturach fliszowych