Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Krzysztofik, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-8556-6921 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 36696526200
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułModel złoża ropy naftowej Łodyna i jego otoczenia w interpretacji danych elektromagnetycznych
  AutorzyMichał STEFANIUK, Magdalena KRZYSZTOFIK, Adam CYGAL
  ŹródłoNafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — 2015 R. 71 nr 9, s. 681–690
2
 • [referat, 2017]
 • TytułNowe możliwości wydobycia gazu ze zwięzłych utworów mułowcowo-ilastych miocenu autochtonicznego zapadliska przedkarpackiego
  AutorzyBartosz PAPIERNIK, Magdalena KRZYSZTOFIK, Michał MICHNA, Mariusz Słyś, Grzegorz Staryszak
  ŹródłoWyzwania stojące przed Górnictwem Naftowym w świetle przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz polityki surowcowej Państwa : Chęciny, 10-13 października 2017 : materiały konferencyjne / SITP NiG. Oddział w Warszawie II. — [Chęciny : s. n.], [2017]. — S. 19–20
3
 • [referat, 2016]
 • TytułWstępne modele geologiczne miocenu autochtonicznego w wybranych strefach w pobliżu frontalnego nasunięcia karpackiego
  AutorzyBartosz PAPIERNIK, Magdalena KRZYSZTOFIK, Szymon Franczak
  ŹródłoGeopetrol 2016 : współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 19–22.09.2016 / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG–PIB, 2016. — S. 101–105
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułZastosowanie metod elektromagnetycznych w rozpoznawaniu pułapek naftowych w płytkich strukturach fliszowych
  AutorzyMichał STEFANIUK, Adam CYGAL, Magdalena KRZYSZTOFIK, Marek Sada, Elżbieta Maj
  ŹródłoNafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — 2015 R. 71 nr 9, s. 691–699