Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Krzysztofik, mgr inż.

doktorant

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-kse


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-8556-6921 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 36696526200
1
  • Model złoża ropy naftowej Łodyna i jego otoczenia w interpretacji danych elektromagnetycznych
2
  • Nowe możliwości wydobycia gazu ze zwięzłych utworów mułowcowo-ilastych miocenu autochtonicznego zapadliska przedkarpackiego
3
  • Wstępne modele geologiczne miocenu autochtonicznego w wybranych strefach w pobliżu frontalnego nasunięcia karpackiego
4
  • Zastosowanie metod elektromagnetycznych w rozpoznawaniu pułapek naftowych w płytkich strukturach fliszowych