Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Krzysztofik, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-8556-6921 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 36696526200
1
  • 3D model of spatial distribution of autochthonous Miocene depositional complexes along Carpathian front in Region Bochnia - Przemyśl, Poland
2
  • 3D modellling, as a tool of spatial representation of Miocene clastic reservoir of natural gas
3
  • Model złoża ropy naftowej Łodyna i jego otoczenia w interpretacji danych elektromagnetycznych
4
  • Nowe możliwości wydobycia gazu ze zwięzłych utworów mułowcowo-ilastych miocenu autochtonicznego zapadliska przedkarpackiego
5
6
  • Source potential of the Menilite Formation in the Central Carpathian Synclinorium (Outer Carpathians, Poland)
7
8
  • The new opportunity of gas exploration from tight mudstone and shale dominated sequences in Miocene, Carpathian Foredeep, Poland
9
  • Wstępne modele geologiczne miocenu autochtonicznego w wybranych strefach w pobliżu frontalnego nasunięcia karpackiego
10
  • Zastosowanie metod elektromagnetycznych w rozpoznawaniu pułapek naftowych w płytkich strukturach fliszowych