Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Świrk, mgr inż.

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • [referat, 2016]
 • TytułA1-pillared, copper-containing vermiculites as prospective catalysts for $NH_{3}-SCR$
  AutorzyD. WIERZBICKI, R. BARAN, K. ŚWIRK, M. Krawczyk, R. DĘBEK, M. MOTAK, T. GRZYBEK
  Źródło13textsuperscript{th} Pannonian international symposium on catalysis : 19–23 September 2016 Siófok, Hungary : program & book of abstracts. — Hungary : Hungarian Chemical Society, [2016]. — S. 147
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • [referat, 2016]
 • TytułBadania SEM nanotlenkowych katalizatorów otrzymanych na bazie hydrotalkitu w procesie DRM
  AutorzyM. MOTAK, D. Duraczyńska, R. DĘBEK, D. WIERZBICKI, K. ŚWIRK, B. SAMOJEDEN
  ŹródłoXLVIII OKK : XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2016 / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2016. — S. 338–339
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • [referat, 2017]
 • TytułDry reforming of methane over Zr,Y-modified Ni/Mg/Al hydrotalcite catalysts for hydrogen and carbon monoxide production
  AutorzyKatarzyna ŚWIRK, Maria Elena Gálvez, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK, Patrick Da Costa
  Źródło2017 AIChE annual meeting [Dokument elektroniczny] : [October 26–November 03, 2017, Minneapolis, USA]. — [USA : s. n.], [2017]. — S. [1–4] ID 406c
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • [referat, 2017]
 • TytułEffect of yttrium promotion on Zr-modified, Ni-containing hydrotalcites as catalysts for dry reforming of methane
  AutorzyKatarzyna ŚWIRK, Maria Elena Gálvez, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK, Patrick Da Costa
  ŹródłoAEM 2017 [Dokument elektroniczny] : 2textsuperscript{nd} International Conference on Advanced Energy Materials ; 4textsuperscript{th} International Conference on Advanced Graphene Materials, 10textsuperscript{th} International Conference on Advanced Nano Materials ; 1textsuperscript{st} International Conference on Solar Energy Materials ; 3textsuperscript{rd} International Conference on Hydrogen Energy : September 11-13, 2017, Guildford, England : abstract book. — [England : s. n.], [2017]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • [referat, 2017]
 • TytułHydrogen production from dry methane reforming over KIT-6 modified with Ni and Y
  AutorzyKatarzyna ŚWIRK, Maria Elena Gálvez, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK, Patrick da Costa
  ŹródłoANM 2017 : 9textsuperscript{th} international conference on Advanced Nano Materials ; 3textsuperscript{rd} international conference on Advanced graphene materials ; 2textsuperscript{nd} international conference on Advanced magnetic and spintronics materials ; 1textsuperscript{st} international conference on Advanced polymer materials and nanocomposites [Dokument elektroniczny] : 19–21 July 2017, Aveiro, Portugal : [abstract book]. — [Portugal : s. n.], [2017]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułInfluence of the amount of urea modification of activated carbon on DeNOx catalyst efficiency
  AutorzyKatarzyna ŚWIRK, Magnus Rønning, Bogdan SAMOJEDEN
  ŹródłoWspółczesne problemy energetyki III [Dokument elektroniczny] : [monografia] : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Pikonia i Moniki Czop. — [Gliwice] : Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, cop. 2015. — S. 151–162
 • keywords: SEM, activated carbon, XRD, NOx, catalytic activity, SCR-NH3, selective catalytic reduction, BET

7
 • [referat, 2016]
 • TytułModyfikowane materiały warstwowe jako katalizatory reakcji SCR
  AutorzyM. MOTAK, B. SAMOJEDEN, D. WIERZBICKI, K. ŚWIRK, T. GRZYBEK
  ŹródłoXLVIII OKK : XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2016 / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2016. — S. 340
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • [referat, 2016]
 • TytułMontmorillonite modified with polycrylamide and copper deposition as a catalyst in catalytic reduction of NO with ammonia
  AutorzyK. ŚWIRK, M. MOTAK, B. SAMOJEDEN, C. CZOSNEK, K. Kucharczyk, P. Kniaź
  Źródło13textsuperscript{th} Pannonian international symposium on catalysis : 19–23 September 2016 Siófok, Hungary : program & book of abstracts. — Hungary : Hungarian Chemical Society, [2016]. — S. 131
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • [referat, 2017]
 • TytułNiklowe hydrotalkity promowane Zr, Ce, Y jako katalizatory do suchego reformingu metanu
  AutorzyKatarzyna ŚWIRK
  ŹródłoV sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 25 maj 2017 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw, AGH], [2017]. — S. 20
 • słowa kluczowe: nikiel, hydrotalkity, suchy reforming metanu

10
 • [referat, 2016]
 • TytułSelective catalytic reduction of nitrogen oxides by $NH_{3}$ over iron-promoted vermiculites
  AutorzyK. ŚWIRK, D. WIERZBICKI, R. BARAN, M. Krawczyk, R. DĘBEK, M. MOTAK, T. GRZYBEK
  Źródło13textsuperscript{th} Pannonian international symposium on catalysis : 19–23 September 2016 Siófok, Hungary : program & book of abstracts. — Hungary : Hungarian Chemical Society, [2016]. — S. 113
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułThermodynamic equilibrium analysis of methane reforming as a prospective process for synthesis gas production
  AutorzyKatarzyna ŚWIRK, Maria Elena Galvez, Armando Izquierdo, Monika MOTAK, Patrick Da Costa, Teresa GRZYBEK
  ŹródłoContemporary Problems of Power Engineering and Environmental Protection 2016 [Dokument elektroniczny] / ed. Krzysztof Pikoń, Lucyna Czarnowska. — [Gliwice] : Department of Technologies and Installations for Waste Management, Silesian University of Technology, cop. 2016. — S. 169–177
 • keywords: synthesis gas, Gibbs free energy, reforming of methane, thermodynamic equilibrium

12
 • [referat, 2016]
 • TytułThe influence of modification of acidic montmorillonites with polyacryloamide and copper deposition on $SCR-NH_{3}$ catalytic performance
  AutorzyKatarzyna ŚWIRK, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK, Cezary CZOSNEK, Paweł Kniaź
  ŹródłoEnergy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — S. 124
 • keywords: flue gases, SCR-NH3

13
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułThe influence of the modification of acidic montmorillonites with polyacrylamide and copper deposition on SCR-${NH_3}$ catalytic performance
  AutorzyKatarzyna ŚWIRK, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK, Cezary CZOSNEK, Paweł Kniaź
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 14 art. no. 02037, s. 1-8
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • [referat, 2016]
 • TytułTri-reforming as a process of $CO_{2}$ utilization and a novel concept of energy storage in chemical products
  AutorzyKatarzyna ŚWIRK, Teresa GRZYBEK, Monika MOTAK
  ŹródłoEnergy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — S. 34
 • keywords: energy storage, tri-reforming, CO2 utilization

15
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułTri-reforming as a process of $CO_{2}$ utilization and a novel concept of energy storage in chemical products
  AutorzyKatarzyna ŚWIRK, Teresa GRZYBEK, Monika MOTAK
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 14 art. no. 02038, s. 1-10
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • [referat, 2015]
 • TytułWęgle aktywne modyfikowane mocznikiem jako katalizatory w reakcji selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu amoniakiem
  AutorzyBogdan SAMOJEDEN, Katarzyna ŚWIRK
  ŹródłoPolska chemia w mieście wolności : 58 zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku : 21–25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2015]. — S. 275
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • [referat, 2017]
 • TytułYttrium modified Ni-Zr-Ce hydrotalcite-derived catalysts for dry reforming of methane
  AutorzyKatarzyna ŚWIRK, Elena Maria Galvez, Monika MOTAK, Patric da Costa, Teresa GRZYBEK
  ŹródłoNAM25 [Dokument elektroniczny] : North American Catalysis Society Meeting : June 4–9 2017, Denver. — [USA : s. n.], [2017]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych