Wykaz publikacji wybranego autora

Gabriel Kowalik, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem633
201622
2015413
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem66
201622
201544
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem66
201622
201544
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem66
201622
201544
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem66
201622
201544
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem66
201622
2015441
 • Analiza zagadnień konstrukcji uszczelnień z cieczą magnetyczną pracujących w ruchu posuwisto-zwrotnym[Analysis of design issues with magnetic fluid seals working in a reciprocating motion] / SALWIŃSKI Józef, HORAK Wojciech, SZCZĘCH Marcin, KOWALIK Gabriel // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 356. Mechanika ; ISSN 1429-6055. — 2015 z. 106, s. 83. — ISBN: 978-83-65235-12-1. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza. — XXVII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn : Zakopane, 22–26 września 2015 : streszczenia referatów

 • słowa kluczowe: stanowisko badawcze, uszczelnienie, ciecz ferromagnetyczna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza zagadnień konstrukcji uszczelnień z cieczą magnetyczną pracujących w ruchu posuwisto-zwrotnym[Analysis of design issues with magnetic fluid seals working in a reciprocating motion] / Józef SALWIŃSKI, Wojciech HORAK, Marcin SZCZĘCH, Gabriel KOWALIK // W: XXVII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn [Dokument elektroniczny] : Zakopane, 22-26 września 2015 : materiały konferencyjne (na prawach rękopisu) / Politechnika Opolska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Opole : PO], 2015. — 1 dysk optyczny. — Opis wg CD. — S. [1–11]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [11], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania doświadczalne i modelowe stanowiska dydaktycznego do analizy rozkładu ciśnienia w hydrodynamicznym filmie olejowym[Experiments and modeling of educational rig for analysis of hydrodynamic pressure in journal bearing] / HORAK Wojciech, SALWIŃSKI Józef, KLUCZNY Adrian, KOWALIK Gabriel // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 356. Mechanika ; ISSN 1429-6055. — 2015 z. 106, s. 53. — ISBN: 978-83-65235-12-1. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — XXVII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn : Zakopane, 22–26 września 2015 : streszczenia referatów

 • słowa kluczowe: stanowisko dydaktyczne, łożysko poprzeczne, smarowanie hydrodynamiczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Niekonwencjonalne zastosowania uszczelnień typu "O" : [abstrakt][Nonconventional applications of O-ring seals] / SALWIŃSKI Józef, SZYDŁO Zbigniew, KOWALIK Gabriel // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 356. Mechanika ; ISSN 1429-6055. — 2015 z. 106, s. 84. — ISBN: 978-83-65235-12. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — XXVII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn : streszczenia referatów : Zakopane, 22-26 września 2015

 • słowa kluczowe: uszczelnienie, o-ring, wysokie ciśnienie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Zastosowanie cieczy ferromagnetycznych w uszczelnieniach dla ruchu posuwisto-zwrotnegoThe application of ferrofluids in the reciprocating seals / Gabriel KOWALIK, Wojciech HORAK, Józef SALWIŃSKI, Marcin SZCZĘCH // W: Uszczelnienia i technika uszczelniania maszyn i urządzeń : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, 31 maja – 1 czerwca 2016 = Seals and sealing technology of machines and devices : XIV\textsuperscript{th} international scientific-technical conference / pod red. Marka Gawlińskiego. — Wrocław : SIMP Oddział we Wrocławiu, [2016] + CD. — ISBN: 978-83-87982-43-0. — S. 209–218. — Bibliogr. s. 217–218, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Zastosowanie uszczelnień typu O w specjalnych warunkach pracyThe application of O-ring seals in the special working conditions / Gabriel KOWALIK, Wojciech HORAK, Józef SALWIŃSKI, Marcin SZCZĘCH // W: Uszczelnienia i technika uszczelniania maszyn i urządzeń : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, 31 maja – 1 czerwca 2016 = Seals and sealing technology of machines and devices : XIV\textsuperscript{th} international scientific-technical conference / pod red. Marka Gawlińskiego. — Wrocław : SIMP Oddział we Wrocławiu, [2016] + CD. — ISBN: 978-83-87982-43-0. — S. 168–176. — Bibliogr. s. 176, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: